Judecătoarea Eugenia Pușcașiu și sora acesteia, grefierul Ani Letiția Chiș au dat în judecată Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj și cer daune morale în valoare de 2.000.000 de euro fiecare, după ce au așteptat 29 de ani să obțină titlul de proprietate pentru un teren din localitatea Chinteni.

Eugenia Pușcașiu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, și Ani Letiția Chiș, grefier în cadrul Tribunalului Cluj, își încearcă norocul și cer Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj câte 2.000.000 de euro cu titlul de daune morale, echivalentul în lei la data plății, cu dobânzi legale și rata inflației până la plata integrală, pentru neemiterea până în prezent a titlurilor de proprietate, obligație stabilită prin Sentința civilă nr. 6667/1993 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Prin sentință s-a dispus anularea Hotărârii nr. 74/1991 emisă de Comisia Județeană de Aplicare a Fondului Funciar, fiind obligată la emiterea titlului de proprietate în sensul de a se stabili dreptul la proprietate pentru un teren cu o suprafață de 3,95 de ha în Comuna Chinteni. Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj a comunicat că în vederea emiterii a două titluri de proprietate conform sentinței nr. 6667/1993, Comisia Locală Chinteni de Aplicare a Fondului Funciar a confirmat că punerea în executare a sentinței se va face prin punerea în posesie asupra terenurilor din sentință.

Acestea au argumentat în instanță că: „deși am făcut numeroase demersuri și cereri în vederea emiterii titlurilor de proprietate și documentația a fost finalizată în condițiile Legii speciale nr. 18/1991 de către Comisia Locală Chinteni, fiind depuse și procesele verbale de punere în posesie, totuși nici până în prezent pârâta nu a emis titlurile de proprietate, atât prin legea fondului funciar, cât și prin Legea nr. 105/2013. Fapta ilicită și vinovăția/culpa pârâtei constă în nerespectarea dispozițiilor de mai sus privind procedura de constituire a atribuțiilor și fapta ilicită, vinovăția și prejudiciul care constă în starea de disconfort psihic provocat de pârâtă, nu doar de perioada lungă de așteptare de 29 de ani (1993-2021), dar și de daunele morale solicitate ca o compensare a suferinței psihice la care au fost supuse.”

Statul Român ar putea fi bun de plată dacă Eugenia Pușcașiu și Ani Letiția Chiș câștigă procesul

Nimeni nu contestă că neemiterea titlurilor de proprietate timp de 29 de ani nu le-a creat celor două doamne un disconfort psihic, însă ne întrebăm cu stupoare de ce nu s-au gândit să înceapă procedurile de intrare în posesie a terenului numai acum câțiva ani și nu mai devreme, având în vedere că din 1993 Primăria Chinteni a emis 19.800 de titluri de proprietate. Pe de altă parte, suferința psihică invocată de Eugenia Pușcașiu și Ani Letiția Chiș nu este pe deplin justificată având în vedere că acestea au intrat în posesia terenului și îl folosesc. Un alt aspect care ne neliniștește este faptul că sumele colosale pe care le cer Eugenia Pușcașiu și Ani Letiția Chiș cu titlul de daune morale ar putea să ajungă în posesia lor, dacă un coleg sau o colegă, alți „slujitori ai Dreptului”, le-ar da câștig de cauză, iar  Statul Român ar fi obligat să plătească 2 milioane de euro pentru fiecare, adică 4 milioane de euro  care s-ar duce lin pe „apa sâmbetei”, exact cum s-a mai întâmplat în alte cazuri de retrocedare unde anumite persoane au „încercat marea cu degetul” și le-a reușit.  

Am discutat cu primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, care ne-a explicat cum cele două surori, Eugenia Pușcașiu și Ani Letiția Chiș, au fost puse în posesia terenurilor încă din anul 2019 și își folosesc terenul, singura problemă fiind emiterea titlului de proprietate. La fel cum ne întrebăm și noi, și Lucia Suciu are aceleași nedumeriri vizavi de motivul pentru care cele două surori nu au reușit să obțină titlul de proprietate din 1993 până în prezent, mai ales că în această perioadă au fost emise peste 19.000 de titluri de proprietate. Primarul comunei Chinteni presupune că, la fel ca într-un alt caz similar, este posibil ca lupta pentru proprietate să fi început după decesul părinților și ar putea fi vorba de un anumit document găsit de acestea în urma căruia au fost demarate procedurile de intrare în posesie asupra terenului în cauză. Aceasta nu consideră că instituțiile publice ar putea avea anumite interese ascunse care ar putea duce la neemiterea titlului de proprietate.

„În 2019 am trimis documentele spre validare la Comisia Județeană și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Cluj. S-au tot distrat cu dosarul, l-au tot trimis înapoi fără justificări. Într-un final am obținut Hotărârea nr. 226 din 28 iulie 2021 de la Comisia Județeană, doamnele au fost puse în posesie, își utilizează terenul, urmând să apară și titlul de proprietate. De aici chestiunea mă depășește. Eu din anul 2019 mi-am finalizat documentele. Desigur, fiecare om poate să ceară orice dorește, asta nu înseamnă că va și primi. Eu ca cetățean mă întreb… din 1993 ce s-a întâmplat de nu au primit acest teren? În contextul în care sunt 19.800 de titluri de proprietate emise pentru comuna Chinteni. Sigur, că sunt de acord că din anul 2019, de când am depus prima dată documentația și suntem în 2021, trebuie să primească niște despăgubiri, dar nu putem discuta de 2 milioane de euro, totuși sunt banii Statului Român. Nu știu ce judecător și-ar asuma așa ceva. Pentru mine este un mare semn de întrebare. Ce ai făcut din 1993 până astăzi? Probabil s-a găsit pe undeva, după decesul părinților, vreo adeverință și de acolo au început procedurile. Am mai avut cazuri de acest gen. Dacă se arăta faptul că o instituție publică a fost de rea-credință, atunci se justificau sumele, însă în acest caz mă îndoiesc că ar fi așa. Interesul nostru este ca toate terenurile să aibă un titlu de proprietate, să avem cu toții o situație clară, deoarece aici reflectăm și la taxele și impozitele care trebuie plătite, la dezvoltarea comunei, la proiectele pe care le avem în derulare. Este mult mai ușor pentru noi dacă știm care sunt proprietarii terenurilor.”, a declarat primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu.

Prevederile legale pentru emiterea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor

Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite, iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmînd ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun.

Titlul se semnează de prefect, directorul general de prefectură, ca secretar, directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Părţile detaşabile ale titlului de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna, sub semnătură, titularilor, sau se va proceda potrivit prevederilor art. 37, după caz, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului.

În acest sens, comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnătura primitorului.

Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se vor completa şi elibera după pronunţarea hotărîrii judecătoreşti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here