Firma bistrițeană Filadelfia, parte din grupul de firme cu același nume, deținută de familia Sighiartău, a pierdut de curând în instanță un proces în care s-a judecat, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, cu Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului Cluj-Napoca, pentru suspendarea unei decizii, în baza căreia compania bistrițeană ar trebui să returneze un ajutor de stat de aproape 726.000 lei. Hotărârea instanței nu este definitivă și a fost atacată de Filadelfia la Curtea de Apel Cluj.

Pe rolul aceleiași instanțe mai este înregistrat un dosar în care Filadelfia SRL cere anularea deciziei de returnare a banilor, însă aici nu a fost stabilit deocamdată niciun termen, fiind așteptată definitivarea suspendării actului administrativ.

Spune că este întreprindere mijlocie

În octombrie 2020, firma bistrițeană a aplicat, în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 2” din cadrul Schemei de ajutor de stat prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei COVID-19 şi Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat, pentru suma de 725.925 lei.

În urma îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor de admisibilitate, compania bistrițeană a fost admisă la finanţare, iar suma i-a fost virată în luna august 2021.

Doi ani mai târziu însă, mai precis în iulie anul acesta, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIMM) Cluj-Napoca a transmis firmei o decizie prin care a cerut ajutorul de stat înapoi. Motivul care stă la baza acestei decizii este faptul că, Filadelfia SRL nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile în care face parte dintr-un grup de firme, astfel că intră în categoria întreprinzătorilor mari.

După ce a primit un răspuns nefavorabil la plângerea prealabilă transmisă agenție, firma bistrițeană a apelat la instanță. Astfel, într-un dosar cere anularea deciziei de returnare a banilor, iar într-altul suspendarea actului, dosar care a fost judecat în prima etapă.

În acest dosar în care s-a cerut suspendarea deciziei AIMM, reprezentanții Filadelfia au arătat în fața judecătorilor, faptul că o eventuală executare silită până la momentul pronunţării unei hotărâri definitive în prezenta speţă este nejustificată şi nelegală, fiindu-i creat un prejudiciu enorm, în condiţiile în care este vorba despre o sumă de bani foarte mare, care a fost deja investită în activitatea societăţii şi care a fost folosită pentru dezvoltarea afacerii.

“Prin procedarea în acest moment la o eventuală executare silită, mi-ar fi grav afectată activitatea, întrucât ar fi nevoită inclusiv să oprească activitatea dacă s-ar ajunge la situaţia în care i s-ar pune poprire pe conturi. De asemenea, executarea silită va fi efectuată atât pentru debitul principal cât şi pentru dobânzile solicitate, ceea ce este nelegal, mai ales cu privire la penalităţi, în condiţiile în care nu a avut nicio culpă în procedură.

În acest sens, se menţionează că are numeroase tranzacţii bancare în relaţia cu clienţii societăţii, sens în care poprirea iminentă a conturilor îi poate cauza un grav prejudiciu, fiind practic împiedicată să îşi desfăşoare activitatea. Obiectul principal de activitate al societăţii este Transportul rutier de mărfuri (cod CAEN 4941), însă efectuează şi transport de persoane, având multe contracte în derulare, iar o eventuală blocare a conturilor ar fi extrem de gravă, întrucât depinde de acestea în relaţia cu colaboratorii, furnizorii şi clienţii. Depune în acest sens şi licenţele de transport şi contractele cu furnizorii de combustibil. Activitatea nu le poate fi blocată până la stabilirea concretă a situaţiei, respectiv până la soluţionarea cauzei.

În plus, faptul că printr-o eventuală poprire va fi afectată inclusiv posibilitatea de plată a colaboratorilor, ceea ce va îngreuna activitatea şi va atrage consecinţe negative asupra reputaţiei societăţii. (…)

În concret, în prezenta speţă, instituţia nu a motivat în niciun fel decizia de recuperare a ajutorului de stat, indicându-se doar că „potrivit grilei de verificare a declaraţiei s-a constatat faptul că societatea Filadelfia SRL este întreprindere mare. Deci, nu reiese din niciun act care condiţie de admisibilitate nu este îndeplinită, întrucât pentru ca o întreprindere să fie încadrată ca IMM, aceasta la rândul său trebuie să îndeplinească anumite condiţii de admisibilitate, astfel cum vom arăta în cele ce urmează. Or, nu s-a arătat în niciun moment care este aceasta, menţionând doar că subscrisa fac parte din categoria întreprinderilor mari”, a reţinut instanța din cererea de chemare în judecată a firmei bistrițene.

AIMM: Nu respectă prevederile procedurii programului

De cealaltă parte, Agenția pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a explicat în instanță că neconcordanțele au fost descoperite după o verificare efectuată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a constatat că de fapt Filadelfia SRL este o întreprindere mare, fiind membră a grupului cu același nume și care deține anumite cote de participație și pierderi din celelalte firme membre.

“ (…) reiese că beneficiarul nu respectă prevederile procedurii programului respectiv obligativitatea de a se încadra în categoria IMM: „ acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de salariaţi și cel puţin unul dintre indicatorii «cifra de afaceri anuală netă», respectiv «active totale», se încadrează in plafonul de cel mult 50 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei pentru cifra de afaceri anuala neta si respectiv in plafonul de cel mult 43 milioane euro (inclusiv) pentru activele totale echivalent în lei.

Beneficiarul a declarat că S.C. Filadelfia S.R.L. este întreprindere LEGATĂ ȘI MIJLOCIE, însă este întreprindere legată și parteneră și este întreprindere mare încălcând prevederile Ordinului nr. 3083 din 19 octombrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii «Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor» din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene art. 3) Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: (…) g) sunt IMM conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Drept pentru care UIP din cadrul A.I.M.M. Cluj-Napoca propune recuperarea integrala in valoare de 725.925,00 lei a ajutorului de stat acordat beneficiarului Filadelfia S.R.L. în cadrul Măsurii «Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor» în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 1364/07.09.2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerului Economiei si Antreprenorialului și Turismului şi și de către agențiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiții şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat”, au explicat reprezentanţii agenției clujene în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei.

A respins suspendarea deciziei

La final, instanța a ajuns la concluzia că solicitarea firmei bistrițene, de suspendare a deciziei de returnare a ajutorului de stat, nu este justificată, întrucât nu s-a dovedit că dovedit că autoritatea pârâtă a dat, în aparenţă, o interpretare abuzivă sau total desprinsă de cadrul normativ incident situaţiei de fapt supusă controlului pe baza înscrisurilor prezentate.

În ceea ce privește paguba iminentă, aceasta nu întrunește condițiile prevăzute de lege.

“Referitor la condiția producerii pagubei iminente, tribunalul apreciază că deşi fără îndoială suma impusă prin decizia de recuperare contestată este într-un cuantum consistent, iar punerea ei în executare poate genera o pagubă iminentă prin afectarea activităţii economice a societăţii, ţinută de onorarea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu partenerii de afaceri şi plata facturilor, se impune a se sublinia că eventuala producere a unei pagube trebuie să fie o consecinţă a executării actului administrativ, iar nu însăşi executarea actului în sine, în caz contrar ajungându-se la concluzia că cerinţa referitoare la iminenţa producerii unei pagube este presupusă în majoritatea cazurilor executării unui act administrativ, ceea ce ar contraveni caracterului de excepţie al instituţiei suspendării executării actelor administrative, ajutorul de stat dispus a fi recuperat (725.925 lei) fiind acordat reclamantei din data de 4.08.2021 şi utilizat de aceasta (investit) pentru dezvoltarea afacerii”, a precizat instanța în motivare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.