Consiliul municipal a fost convocat azi, 21 octombrie, de la ora 14.00, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi figurează numai puţin de 18 proiecte de hotărâre.
Printre altele, aleşii Bistriței urmează să discute și despre oportunitatea acordării unor burse NOSA și rectificarea de buget propusă de Ovidiu crețu.

În ceea ce priveşte rectificarea bugetară, aceasta vizează transferul unei sume de 4,2 milioane de lei de la secţiunea de dezvoltare la cea de funcţionare, 976 mii lei reprezentând necesarul pentru plata cheltuielilor de personal, sumă care n-a putut fi prevăzută iniţial în buget din cauza plafonului comunicat de Ministerul de Finante la întocmirea bugetului pe anul 2015, inclusiv creşterea de 12% care reprezintă 170 mii lei.
De asemenea, peste 1 milion de lei vor merge la capitolul învăţământ, din care 598 mii lei pentru reparaţii curente la unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, 591 mii lei pentru plata utilităţilor la şcolile din Bistriţa şi 20 de mii de lei pentru chirie Centrul judetean de excelenta Bistrita.

Ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea a patru Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul III, al municipiului Bistriţa;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2015;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 16, în suprafaţă de 51,14 mp, în favoarea Partidului Mişcarea Populară, Filiala Bistriţa-Năsăud, cu destinaţia de sediu partid;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate şi de repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei sociale de analizare a solicitărilor de repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2016, cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi care pot beneficia de atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare al terenului situat în municipiul Bistriţa, str. Bistricioarei, F.N., identificat în CF nr. 76256, în suprafaţă de 1156 mp, proprietatea domnului Harşian Octavian, în vederea amenajării unei parcări publice;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către municipiul Bistriţa a spaţiului în suprafaţă utilă de 164,98 mp situat în municipiul Bistriţa, str. Busuiocului nr. 8, proprietatea numiţilor Tusa Paul Valentin şi Tusa Emilia Viorica, în vederea desfăşurării activităţii şcolare şi extraşcolare prin Centrul Comunitar pentru Tineret Bistriţa;

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spaţiilor / terenurilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa;

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 22/31.01.2008 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Regulamentului de vânzare a imobilelor construcţie şi teren proprietatea privată a municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Bistriţa, a unor bunuri situate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, identificate în CF 61245, în vederea casării şi valorificării;

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 126/26.09.2006 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Procedurii Operaţionale pentru achiziţionarea de terenuri de pe piaţa liberă, de la persoane fizice sau juridice, în vederea construirii de locuinţe sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea judeţului Bistriţa-Năsăud a cotei de 1.000/3173 mp teren proprietatea publică a municipiului Bistriţa, identificat în CF nr. 58196, în vederea construirii unei case tip familial pentru punerea în aplicare a unor modalităţi alternative de ocrotire a copiilor aflaţi în centrele de plasament din judeţul Bistriţa-Năsăud;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Dispecerat Operativ Poliţia Locală – reabilitare imobil str. Gării nr. 30”, Municipiul Bistriţa;

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 65/05.05.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Edificare şi construire Campus şcolar, Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” şi nr. 48/30.04.2014 pentru aprobarea proiectului „Edificare şi construire Campus Şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”;

18. Diverse.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.