Consiliul Local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă miercuri, 23 decembrie.
Ședința începe de la ora 14.00, iar ordinea de zi cuprinde 22 de proiecte de hotărâre.

Proiectele sunt următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea Planului de lucrări de interes local aferent anului 2016 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Proiect de hotărâre privind măsuri de stimulare a îmbunătăţirii performanţei energetice şi a aspectului estetic al clădirilor de locuinţe colective prin acordarea scutirii de la plata impozitului aferent locuinţei pentru proprietarii din blocurile de locuinţe care au executat lucrări de reabilitare termică pe cheltuială proprie în perioada 2014-2015;

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2016, datorat de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa şi a contribuţiei lunare de întreţinere a acestora;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016;

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016;

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, prin gestiune directă, a activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia „Club Rotary” Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr.1;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Social Democrată a Romilor Ardeleni Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Mică nr.15;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Folclorică “Balada” Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Gh. Şincai nr.20;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Societatea Filatelică „Bistriţeana”, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr.21;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România – Filiala Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Mică nr.21;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Reuniunea Culturală a Meseriaşilor Unguri din Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Gh. Şincai nr.21;

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spaţiului situat în municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr.38, în favoarea Asociaţiei „Clubul Amazoanelor Bistriţene”, cu destinaţia de sediu;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Dămăcuş Maria Întreprindere Familială, pentru spaţiul situat în incinta sediului Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6, cu destinaţia de „chioşc – alimentaţie publică”;

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.45/26.03.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea dezmembrării unor terenuri proprietatea publică a municipiului Bistriţa, care au fost transmise în administrarea AQUABIS S.A., pentru realizarea proiectului “Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud” finanţat prin POS Mediu – Axa Prioritară 1;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim. IV 2015;

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2015;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, precum şi a preţurilor de valorificare prin vânzarea directă a masei lemnoase;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului local al municipiului Bistriţa şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

20. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Liceului teoretic cu predare în limba maghiară nr.1 din Bistriţa, începând cu anul şcolar 2016-2017, prin divizarea Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2016-2017;

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Bistriţa;

23. Informarea trimestrială nr.96616/02.12.2015 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind absenteismul şcolar şi abandonul şcolar al beneficiarilor ajutorului social, precum şi cu privire la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii întocmită conform prevederilor art.4 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.133/17.12.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Informare către Consiliul local în calitate de „autoritate” privind situaţia managementului Centrului Cultural „George Coşbuc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.