Unsprezece cabinete veterinare din Bistrița-Năsăud au dat în judecată Agenția Națională pentru Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bistrița-Năsăud, precum și Guvernul României, după ce nu li s-au plătit o parte din sumele care le revin, conform unor contracte de prestări servicii/concesiune având ca obiect principal activitățile sanitare veterinare de interes public național, încheiate în decembrie 2019. Concret, atât ANSVSA, cât și DSVSA Bistrița-Năsăud susțin că din cauza lipsei unor norme de aplicare nu pot onora plata prestațiilor efectuate de cele 11 cabinete veterinare aferentă primelor 7 luni din contract. Cei 11 medici veterinari, deținătorii respectivelor cabinete vin și arată exact contrariul, în condițiile în care ei au mai încheiat astfel de contracte și anterior cu cele ANSVSA și DSVSA.

Cei 11 medici veterinari, reprezentanții a tot atâtea cabinete medicale veterinare, din Bistrița-Năsăud, cer câte 70.000 lei, sume aferente celor 7 luni neplătite de ANSVSA și DSVSA BN, plus daune materiale în valoare de 45.000 lei.

Legea spune că au dreptul la plată

Este vorba despre DOCVET CONSULT SRL, CABINET MEDICAL VETERINAR DR. BANIAI CLAUDIU CIPRIAN, BIŢA G. IOAN ILIE – CABINET MEDICAL VETERINAR, BOCA-MEDIVET SRL, CODREA ROVETMEDIS SRL, MARŢIAN I. IOAN VASILE – CABINET MEDICAL VETERINAR, VETAGRAMUR SRL, VETMED-POP SRL, SZANTO I. ARPAD – CABINET MEDICAL VETERINAR, EDWINTURA SRL și SABB REMVET SRL.

“La data de 16.12.2019 a intrat în vigoare Legea 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Conform expunerii de motive a Legii 236/2019, contractarea activităților sanitar veterinare s-a realizat și se realizează și în prezent de entități private pentru asistență medicală veterinară cărora ANSVSA și DSVSA șe impun condiții obligatorii însă pentru care medicii veterinari nu sunt remunerați. Printre aceste condiții se numără transportul probelor, ridicarea produselor și tipizatelor necesare, formarea profesională aferentă activităților contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, efectuarea catagrafiei animalelor în situații de urgență, participarea la ședințe de instruire, eliberarea de certificate animalelor sacrificate ș.a. Astfel, se afirmă existența unui conflict economic care încalcă principiile certificării prevăzute de Directiva 96/93.

Din analiza succintă a aspectelor de mai sus, rezultă că Legea 236/2019 a încercat remedierea de urgență a acestor aspecte, tocmai pentru a asigura respectarea normelor europene și pentru a se asigura supravegherea epidemiologică integrală a teritoriilor de către medicii veterinari.

Totodată, pentru înlăturarea problemei suportării costurilor aferente unor activități obligatorii de către particulari, una dintre principalele modificări cuprinse în această lege a fost dată de introducerea dreptului medicilor veterinari de a obține o indemnizație de 10.000 lei lunar, care să fie acordată în raport de îndeplinirea unor de fond de către medicii veterinari prevăzute în OG 42/2004 în forma modificată de intrarea în vigoare a Legii 236/2019”, au arătat cei 11 medici în cererea de chemare în judecată.

Aceeași lege prevede că pentru a primi indemnizația de 10.000 lei lunar din bugetul ANSVSA, cabinetele medicale veterinare trebuie să aibă contracte încheiate anterior datei de 16.12.2019, data la care a intrat în vigoare Legea 236/2019, cu condiția de a-și îndeplini toate activitățile stipulate în art. 15, alin 2 din OG 42.2004, plus alte câteva condiții prevăzute de același act normativ.

Cică NIET plată, din cauză lipsei normelor de aplicare

Deși cele 11 cabinete medicale veterinare și-au îndeplinit toate condițiile stipulate de lege pentru acordarea îndemnizației de 10.000 lei lunar și au formulat cereri pentru a li se plăti aceste sume, ANSVSA și DSVSA BN au refuzat continuu și nejustificat, motivând că plățile pot fi efectuate doar începând cu data de 24 iulie 2020, când a intrat în vigoare o altă OUG, cu nr. 117/2020, care ar asigura normele de aplicare. Concret, ANSVSA și DSVSA susțin că nu pot efectua plăți pentru serviciile prestate anterior datei de 24 iulie 2020, deoarece nu au existat norme de aplicare (???!!!!).

Într-un cuvânt medicii veterinari au prestat muncă voluntară pentru statul român, adică fără să vadă vreun ban, deși Legea 236/2019, la art. IV, prevede acest aspect: “Beneficiarii contractelor de concesiune și /sau de prestări de servicii încheiate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi pentru realizarea activităților prevăzute la alin2 al art.15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, primesc lunar, pentru fiecare contract, suma de 10.000 lei din bugetul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, până la finalizarea acestora”.

Purtați de la o instanța la alta

Războiul dintre cei 11 medici veterinar din Bistrița-Năsăud cu ANSVSA și DSVSA, în principal, plus Guvern, a început anul trecut, însă au fost purtați de la Ana la Caiafa, între Tribunalul Bistrița-Năsăud și Curtea de Apel. Inițial, fiindcă împrocesuată era și ANSVSA și Guvernul României, cauza a fost înregistrată la Curtea de Apel Cluj, care a declinat-o în favoarea Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția de contencios administrativ. Instanța bistrițeană a decis însă că nu este de competența sa de a judeca acest litigiu și l-a declinat din nou în favoarea Curții de Apel Cluj. Pentru a lămuri problema, judecătorii clujeni au solicitat Înaltei Curți de casație și Justiție să dezlege “misterul”.

În aprilie acest an, judecătorii Instanței Supreme au arătat că acest dosar al medicilor bistrițeni trebuie judecat de Tribunalul Bistrița-Năsăud, întrucât suma totală în discuție în acest litigiu este sub 3 milioane lei, conform Legii 554/2006.

Drept urmare, dosarul a ajuns din nou pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, care a stabilit un prim termen de judecată la jumătate lunii viitoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here