Universitatea pentru Siguranța Alimentelor și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca a pierdut procesul pe care l-a intentat firmelor TRF Sort și Modern Farm SRL. Magistrații de la Tribunalul Cluj au respins, luna aceasta, cererea USAMV prin care solicita să se dispună obligarea TRF Sort să înceteze lucrările de excavare și exploatare de nisip-pietriș efectuate asupra unui teren situat în Bonțida administrat de universitate. De asemenea, USAMV Cluj-Napoca solicita să se atragă răspunderea civilă delictuală a societății pentru distrugerile provocate imobilului și obligarea celor două societăți la aducerea în starea inițială a terenului și la restituirea contravalorii materialului extras. Eșecul din instanță se datorează, în mare parte, slabei apărări de care a dat dovadă universitatea, care a indicat prin coordonate stereo numai un punct în care s-ar fi făcut exploatările ilegale, iar punctul viza un drum de acces.

Cum s-a ajung la o asemenea încrengătură? Simplu! În anul 2006, USAMV Cluj-Napoca și Modern Farm SRL, societate patronată de Călin Buzoianu, au încheiat un contract de asociere în participaţiune ce avea ca obiect modernizarea și exploatarea în comun a unor  construcţii şi terenuri situate în comuna Bonțida. Potrivit contractului, universitatea se obliga să aducă  ca aport construcţiile şi terenurile,  imobile care au fost preluate prin absorbţia Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Jucu, iar Modern Farm SRL avea obligația să finanțeze în integralitate proiectele care urmau a fi dezvoltate în imobilele aduse ca aport de USAMV.

TRF Sort exploatează încă din 2017

Ulterior, în anul 2017, între Modern Farm și TRF Sort, societate administrată în acte de Mihaela Lavric, dar care ar fi condusă în fapt de Stelian Trifan, a fost încheiată o convenție ce avea ca obiect efectuarea de aducţiuni de apă prin canale şi iaz de apă, în vederea irigării terenurilor precum şi decolmatare, drenare şi evacuare strat de mol şi vegetaţie nedorită în vederea redării în circuitul agricol, terenul vizat de convenţie fiind în suprafaţă de 150.000 mp, în localitatea Bonțida.

Prin intermediul convenției bilaterale din 2017, TRF Sort a avut calea liberă pentru exploatare, chiar dacă nu era autorizată să facă acest lucru din punct de vedere legal.  Interesele reale ale societății s-au văzut încă de la acea vreme, când mai multe persoane sesizau faptul că TRF Sort exploatează ilegal nisip și pietriș pe care îl vinde mai departe, camioanele sale fiind surprinse în timp ce transportau mineralele extrase de pe terenul USAMV Cluj-Napoca. Inclusiv Gazeta de Cluj a relatat despre această situație în anul 2020, însă se pare că manevrele au fost ascunse atat de bine în spatele pretextului de amenajare a zonei, încât nici măcar instanța nu a reușit să-și dea seama care sunt de fapt adevăratele interese ale actorilor implicați.

USAMV Cluj-Napoca a încercat să dovedească, încă din anul 2018, faptul că societatea TRF Sort SRL nu deţine niciun titlu opozabil care să justifice executarea lucrărilor de exploatare a balastului și că prin refuzul de a părăsi terenul se aduce o gravă şi serioasă atingere a dreptului de proprietate.

Familia Buzoianu a primit pe tavă terenul din Bonțida

Cu toate acestea, magistrații de la Tribunalul Cluj au stabilit că activitatea pârâtului TRF Sort pe terenul administrat de USAMV se desfăşoară în baza convenţiei bilaterale din data de 10.11.2017 încheiată cu Modern Farm, teren pe care acesta din urmă îl foloseşte în mod legal în temeiul contractului de asociere în  participaţiune din anul 2006. 

„În aceste condiţii, susţinerile reclamantului sub acest aspect sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse ca atare.”, au motivat magistrații clujeni.

Un aspect extrem de interesant prin care USAMV Cluj-Napoca și-a dat acordul în scris ca Modern Farm să folosească terenul după bunul plac, reiese din contractul încheiat în 2006. 

Potrivit documentului, USAMV s-a obligat: „a) să pună la dispoziţia asociatului său imobilele (…) şi să garanteze pe întreaga durată a contractului dreptul de exploatare a acestora în favoarea asociatului său, inclusiv dreptul de folosinţă asupra terenului şi construcţiilor mai spus menţionate. (…)

c) să recunoască în favoarea asociatului său un drept de folosinţă asupra terenurilor sus menţionate, să garanteze pe asociatul său că va putea realiza investiţii pe aceste terenuri (…)

d) să nu se opună investiţiilor preconizate de asociat şi ca pentru toate investiţiile care vor fi realizate în temeiul prezentului contract să dea toate acordurile necesare în faţa tuturor organelor abilitate să autorizeze aceste investiţii.”.

În baza acestor prevederi contractuale, instanța a reținut că Modern Farm are drept de folosință asupra terenului, dar şi obligaţia de exploatare a acestuia pentru a atinge scopul asocierii în participaţiune.

„Instanţa constată că aceasta a avut dreptul de a încheia cu pârâtul TRF Sort S.R.L. convenţia bilaterală din data de 10.11.2017, convenţie recunoscută de ambele părţi contractante (…) Aşadar, reţinând că Modern Farm S.R.L. are dreptul să realizeze investiţii pe terenul ce a făcut obiectul asocierii în participaţiune, asupra căruia are şi un drept de folosinţă, iar reclamantul are obligaţia de a nu se opune investiţiilor, instanţa constată că, în baza acestui contract de asociere, pârâtul Modern Farm S.R.L. are dreptul, dar şi obligaţia de a încheia contracte cu terţi, în vederea îndeplinirii obligaţiilor şi obiectului asocierii în participaţiune, şi anume: punerea în valoare şi exploatarea într-o manieră profitabilă a terenurilor din asociere, un astfel de contract fiind cel încheiat cu pârâtul TRF Sort S.R.L. Prin urmare, susţinerile reclamantului USAMV privind încălcarea art. 9.2 din contractul de asociere în participaţiune apar ca fiind neîntemeiate.”, au motivat magistrații.

Slaba apărare a USAMV a dus la imposibilitatea experților de a descoperii ilegalitățile

USAMV Cluj-Napoca a arătat în fața magistraților că nu a fost înștiințată de  societatea Modern Farm SRL despre încheierea contractului cu TRF Sort SRL şi nici despre lucrările efectuate pe teren. Cu toate acestea, instanța a arătat că societatea patronată de Călin Buzoianu nu avea obligația contractuală să-i dea raportul universității despre ce lucrări face și cu cine încheie contracte pentru realizarea obiectivului. USAMV s-a apărat atât de „bine” în instanță încât a indicat numai un punct în care ar fi avut loc exploatările ilegale de balast. Astfel, magistrații au analizat situația numai în ceea ce privește anumite coordonate stereo indicate în mod expres şi nu întregul teren. Mai exact, USAMV a arătat faptul că a descoperit cu ocazia efectuării unei inspecţii de rutină, că pe terenul din Bonțida se desfăşoară ample lucrări de decopertare şi exploatare a balastului, dar a indicat un singur punct care apărea fix într-un drum de acces.

Conform concluziilor raportului de expertiză,  „terenul cu coordonatele stereo 70 X:604532 şi Y: 408509,127 a fost identificat în poziţia punctului 101 pe planul cu numere cadastrale al loc. Bonțida (răspuns obiectiv nr. 1), poziţia punctului 101 regăsindu-se pe un drum de exploatare pietruit iar lucrările efectuate existente pe şi în apropierea punctului 101 sunt de aşezare a unui strat de piatră pe acest teren (răspuns obiectiv nr. 2). Totodată, expertul judiciar nu a putut indica suprafaţa pe care au fost efectuate lucrările, în condiţiile în care a fost indicat doar un punct din cadrul perimetrului cadastral”.

Raportul confirmă lucrările de exploatare, dar nu se regăsesc în punctul indicat de USAMV

Ulterior, a fost efectuată o expertiză tehnică judiciară în specialitatea construcţii civile şi industriale pentru a se stabili tipul de lucrări efectuate pe terenul în litigiu, dar și care este valoarea materialului extras. Potrivit raportului de expertiză, din capturile prezentate pentru perioada mai 2011 – prezent, lucrările de exploatare din zonă nu au afectat terenul identificat cu coordonatele stereo 70 X:604532 şi Y: 408509,127. Prin urmare, expertul confirmă că au avut loc lucrări de excavare în zonă, însă nu a putut să analizeze altceva decât punctul indicat de USAMV.

Mai mult, expertul a mai arătat faptul că inclusiv în situaţia în care s-ar fi identificat lucrări de excavare şi exploatare a balastului fix în punctul indicat de USAMV, nu se putea determina valoarea materialului excavat, deoarece pentru a se determina o suprafaţă sunt necesare minim 3 puncte de coordonate X, Y, ori prin obiectivele stabilite se precizează clar că expertiza va viza dar un singur punct de coordonate X, Y.

Magistrații de la Tribunalul Cluj au arătat că USAMV Cluj-Napoca nu a făcut dovada acţiunilor ilicite la care se face referire în cuprinsul cererii de chemare în judecată. Prin urmare, a respins acțiunea ca nefondată. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

„Nu este exclus ca aceste acţiuni să se regăsească pe restul suprafeţei de teren obiect al contractului de asociere în participaţiune, însă în prezenta cauză instanţa a fost învestită cu privire la verificarea susţinerilor reclamantului strict la obiectul cererii aşa cum a fost el indicat în cuprinsul cererii de chemare în judecată şi lămurit la termenul de judecată din data de 14.02.2022, respectiv doar cu privire la coordonatele stereo 70 X:604532 şi Y: 408509,127, suprafaţă cu privire la care nu s-a făcut dovada unui comportament ilicit din partea pârâţilor din prezenta cauză”, au motivat magistrații.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.