De la Năsăud la Cluj călătorind cu trenul în plină noapte în cele peste 2 ore a parcursului am avut timp să mă gândesc la de toate ale oraşului şi trecutului strămoşesc grăniceresc, la ai mei lăsaţi în Comoara… Dar oricând cutreieram prin istorie şi mă întâlneam cu cei de demult, tresăream când mă descopeream ajuns la ale zilei şi la proces.

În legănatul trenului prin tunelul nopţii, ici acolo câteva stele agăţate de stâlpi, singura mulţime care mă încerca din tot talmeş-balmeşul procesului şi dezbatere a procesului din ajunul lui 24 ianuarie 2015 era faptul că depusesem, dacă mi-a fost obstrucţionată pledoaria, Cuvântarea scrisă necitită în instanţă. Textul este următorul:

 

ONORATĂ INSTANŢĂ,

Subsemnatul TEODOR TANCO în calitate de reclamant, date fiind condiţii sociale şi împrejurări personale de viaţă fac să fiu aici, astăzi parte şi avocat. Mă străduiesc să mă prezint documentat şi logic în procesul civil cu pârâta respectiv Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene, sesizând câteva probleme de doctrină şi drept, în detaliu, că nu fuseseră înţelese de apărarea contractată, pentru soluţionarea competentă a Instanţei. De aceea, voi depune şi în scris cele câteva completări necesare, cât şi asperităţile rezultate din textele depuse de ea la Dosarul nr. 1240/265/2014.

 (…)

2) Problema invocării şi exercitării principiului nulităţii absolute este un drept al reclamantului care rezultă din caracteristicile intrinseci. NCPC/art. 178 stabileşte Invocarea nulităţii şi componentele conceptului, la care recurge: oricine, oricând, imprescriptibilitatea în timp, retroactivă, imperativă… producând un regim juridic deosebit.

Legea acordându-mi dreptul de a mă constitui parte în proces şi de a formula cererea bazată pe nulitatea absolută; astfel, întâmpinarea pârâtei concretizată în 3 puncte rămâne fără obiect. Iar Adunării Generale dă posibilitate să completeze numărul reprezentanţilor în cauză, respectând art. 3 din Statutul UCGN.

În ce mă priveşte (şi contestă), instanţa mi-a recunoscut calitatea de reclamant în Dosarul nr. 2795/R/265/2008 de la Judecătoria Năsăud. Tot într-un litigiu cu UCGN, apelând la nulitatea absolută, s-a pus capăt corupţiei odată cu desfiinţarea „căpuşei”.

3) Probleme confuze conţine Întâmpinarea de la început şi pe tot parcursul, privind titlul Uniunii pe care pârâta l-a scris fără ghilimele, şi cuprinsul, adică textul, în calitate de parte în proces.

Apărătorul adresându-se Judecătoriei Năsăud scrie astfel: „Subscrisa Asociaţia Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene (…) prin mandatul nostru (…) formulăm prezenta întâmpinare (…).” (De ce nu scrie şi la antetul persoanei juridice din care face parte la fel: Baroul Uniunea Naţională a barourilor din România? Tot atât de ridicol ar sun. Apărătorul fie întâmplător, ca mine, fie profesionistul, ca avocatul, are aceeaşi obligaţie în pregătirea dosarului pentru buna soluţionare cu judecătorul.) În cazul arătat, juristul alătură două substantive feminine în nominativul lor, ASOCIAŢIA şi UNIUNEA, din care reiese că sunt deopotrivă forme de organizare şi asociere ale Comunelor Grănicereşti Năsăudene. Să considerăm exprimarea o eroare de limbă, fiind noţiuni lexicale apropiate. Cu toate că, până şi DEX-ul şcolar este explicativ privind deosebirea lor. Una are tulpina în franceză, alta în latină.

Din punct de vedere juridic, deosebirea este categorică. Asociaţiile, conform Ord. nr. 26/2000, sunt grupări de persoane fizice, pot fi mixte şi juridice (art. 1). Uniunile sau fundaţiile sunt grupări numai de persoane juridice (ori statale), conform Legii nr. 21/1924, care este un monument de drept, în consecinţă le guvernează şi în prezent. Registrele primelor se păstrează la Judecătorii, registrele uniunilor sau federaţiilor se păstrează la Tribunale. Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene a fost concepută ca federaţie şi numită astfel în textul propunerii de înfiinţare, care l-am citit la 3 iunie 1990 în faţa mulţimilor grănicere adunate la troiţa eroilor-sfinţi de la Salva. În absenţa mea a ajuns schimbat în „uniune” şi a fost înscrisă cu acest substantiv la Judecătoria din Năsăud. Să rămână cu el sovietizat şi în continuare, dar cer să fie trecut dosarul la tribunal, unde îi este de drept locul.

Asocierea comunelor grănicereşti este o federaţie sau uniune pentru că cele 44 de localităţi au fost şi au rămas persoane juridice d.p.d.v. al dreptului civil comparat şi istoric, fiind coproprietare egale a drepturilor de moştenitori grăniceri, a fondurilor şcolare şi de stipendii.

Întâmpinarea de la dosar cu toate teoretizările şi interpretările fictive este fără valoare juridică, fără temei ştiinţific.

În concluzie, cer constituirea legală a Adunării Generale a UCGN.

4) Îmi menţin pretenţiile materiale formulate în Răspuns la întâmpinare, din 21 noiembrie 2014, care se află la dosar, adică 20.000 lei cheltuieli de judecată şi daune morale activităţii mele dăruite UCGN şi restituirii pădurilor, cu drumuri, documentări, scrieri de cărţi şi susţinerii cauzei grănicereşti năsăudene, începute în anul 1966 şi până în prezent, la 90 de ani. Dar nu pretind această sumă de la Uniune, căreia am consacrat decenii de eforturi pentru a exista, ci preşedintelui uzurpator actual ONUL GHEORGHE. Cel care nu a luat în seamă aportul meu, sugestiile mele în gestionarea bunurilor materiale, a refuzat vinderea autoturismului care produce cheltuieli lunar de 10 burse pentru elevi etc. Pentru slabul, chiar dăunătorul manageriat al lui, în calitate de preşedinte, cu atât mai mult pentru rămânerea în preşedinţie deşi ştia că este ilegală prezenţa lui de primar, şi a primarului Romocea Mircea al Năsăudului şi a celorlalţi primari, viceprimari, consilieri care l-au promovat şi susţinut. Abuzurile lui ca politician partinic, făcândule, cer grabnica înlăturare pentru restabilirea legalităţii pe cale juridică şi achitarea daunelor care mi le-a produs.

Năsăud, 23 ianuarie 2015

Reclamant,

Teodor TANCO

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.