Grigore Bradea, primarul comunei Chiuza a pierdut la Curtea de Apel Cluj procesul în care a contestat raportul de evaluare în baza căruia Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil cu funcția pe care o deține. Sentința nu este definitivă și a fost atacată, în urmă cu doar câteva zile, la Înalta Curte de Casație și Justiție de primarul Bradea.

Grigore Bradea, membru PSD, are deja la activ 7 mandate în fruntea Primăriei Chiuza, el deținând această funcție din 1996. Partidul din care face parte l-a anunțat drept candidat pentru obținerea unui nou mandat de primar pentru următorii 4 ani. Fiindcă sentința pronunțată de Curtea de Apel Cluj nu este definitivă, Bradea poate intra liniștit în cursa electorală, însă nu este foarte singur că, în cazul în care va fi reales, își va duce la capăt mandatul dacă Instanța Supremă va menține hotărârea instanței de fond, fiindcă, așa cum prevede legea, dacă un primar este găsit în stare de incompatibilitate, mandatul acestuia va înceta.

În incompatibilitate timp de 7 ani

Potrivit ANI, Grigore Bradea, pe lângă funcția din fruntea Primăriei Chiuza, ar fi deținut timp de 7 ani și calitatea de comerciant.

„S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada15 iunie 2016 – 18 iulie 2023, întrucât a exercitat simultan atât funcția de primar cât și calitatea de comerciant persoană fizică.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit g) din Legea nr. 161/2003″, a precizat ANI într-un comunicat, dat publicității pe 15 decembrie anul trecut.

Conform listafirme.ro, Grigore Bradea a fost înregistrat ca persoana fizica autorizată – Grigore Bradea PFA – cu obiect de activitate creșterea bovinelor de lapte. PFA deținută de primarul Bradea figurează acum ca fiind radiată din luna noiembrie anul trecut.

Bradea: Interesul public nu a fost vătămat

Bineînțeles, edilul nu a fost de acord cu raportul de evaluare întocmit de ANI, în baza căruia a fost declarat incompatibil cu funcţia deținută, astfel că a contestat documentul în instanță, la Curtea de Apel Cluj, și a cerut anularea lui.

În fața instanței, Grigore Bradea a precizat că, singura operaţiune comercială care a fost efectuată a fost vânzarea viţeilor obţinuţi din creşterea şi îngrijirea vacilor pe care le deţin, a laptelui şi încasarea subvenţiei pentru lucrarea terenurilor pe care le deţine. Din punctul său de vedere, a mai susținut edilul, aceste activități nu intră sub incidența articolului de lege invocat de ANI, care prevede situațiile de incompatibilitate ale aleșilor locali, dat fiind faptul că niciuna dintre aceste activităţi nu sunt de natură a prejudicia imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice, nefiind vătămat principiul supremaţiei interesului public.

“Aceste activităţi prestate de către PFA-ul reclamantului nu au avut niciodată caracter de continuitate, ele fiind prestate în mod ocazional, doar pentru a preîntâmpina o pagubă.

Reclamantul a învederat că nu a obţinut absolut niciun beneficiu în cadrul PFA-ului ca urmare a funcţiei deţinute. Reclamantul nu a efectuat nicio activitate prin intermediul căreia să se fi vătămat interesul public, nu a efectuat operaţiuni comerciale sau de altă natură cu nicio instituţie publică aflată în subordinea instituţiei conduse, ori în legături cu aceasta şi nu a prejudiciat în niciun fel instituţia pe care o conduce prin activităţile agricole pe care le-a desfăşurat dinainte de a fi primar.

Astfel, prin raportare la însuşi scopul pentru care a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Integritate, este limpede faptul că Raportul de Evaluare întocmit de către aceasta este nelegal, având în vedere faptul nu a dobândit vreun folos prin folosirea calităţii de primar al Comunei Chiuza.

Astfel, activitatea desfășurată de reclamant nu poate fi asociată cu activitatea de comerciant propriu-zis, având în vedere cele expuse supra”, a reținut instanța din contestația depusă de primarul Grigore Bradea.

De cealaltă parte, ANI și-a susținut punctul de vedere, cerând menținerea raportului de evaluare, întrucât Grigor Bradea a deținut calitatea de comerciant persoană fizică autorizată pe durata exercitării mandatelor sale de primar, astfel încât s-a aflat în stare de incompatibilitate, conform prevederilor legale în domeniu.

Instanța: Funcția de primar, incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică

Totuși, judecătorii Curții de Apel au dat dreptate Agenției Naționale de Integritate, considerând că într-adevăr primarul comunei Chiuza a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prevăzut de lege, întrucât prin PFA-ul care a figurat pe numele său a deținut calitatea de comerciant persoană fizică și a fost înregistrată a Registrul Comerțului.

“Prin Raportului de Evaluare nr. 36783/G/II/12.10.2023 s-a constatat că, reclamantul Bradea Grigore a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prev. de art. 87 alin. 1 lit. g din Legea nr. 161/2003 deoarece, pe durat în care a exercitat funcția de primar al Comunei Chiuza a avut și calitatea de comerciant de persoană fizică în cadrul Bradea Grigore Persoană Fizică Autorizată.

Această situație este confirmată de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

În susținerea acțiunii reclamantul arată că, deși a avut calitatea de persoană fizică autorizată singura operațiune comercială care a fost efectuată a fost vânzarea vițeilor obținuți din creșterea și îngrijirea vacilor pe care le deține, a laptelui, și încasarea subvenției pentru lucrarea terenurilor pe care le deține, iar aceste activități nu ar fi incompatibile cu funcția de primar, întrucât interesul public nu a fost vătămat și nu a obținut nici un beneficiu în cadrul PFA ca urmare a funcției deținute.

Curtea va considera că, reclamantul invocă activități de natură agricolă care nu ar intra în categoria faptelor de comerț însă, în prezent nu mai operează excluderea activităților agricole din această categorie ca urmare a abrogării art. 5 din Codul comercial.

Potrivit art. 87 alin. 1 lit. g din Legea nr. 161/2003 funcția de primar și vice-primar, primar general și vice-primar al municipiului București, președinte și vice-președinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea calității de comerciant persoană fizică.

Legea nr. 161/2003 nu oferă o definiție a noțiunii de comerciant persoană fizică, însă în prezent persoana fizică autorizată are calitatea de comerciant dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. 3 Cod civil, respectiv constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică de către una ori mai multe persoane a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ și dacă este înregistrată în Registrul Comerțului.

Potrivit art. 23 din OUG 44/2008 întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în Registrul Comerțului.

Având în vedere că, agricultorii în calitate de persoane fizice pot desfășura activități economice în una din formele prevăzute de ordonanță, în cazul nostru reclamantul și-a organizat activitatea în calitate de persoană fizică autorizată și exploatează această întreprindere economică în condițiile art. 3 Cod civil, au calitatea de comercianți.

Or, reclamantul a solicitat și obținut înregistrarea în Registrul Comerțului și a obținut venituri ca urmare a desfășurării activității economice, așa încât chiar dacă această activitate a urmărit realizarea de venituri din activitatea agricolă, în prezent aceasta nu este exceptată iar, faptul că nu a avut un beneficiu ca urmare a deținerii simultane a celor două calități nu este o cauză exoneratoare, legea interzicând acest cumul”, arată Curtea de Apel Cluj în motivarea sentinței pronunțată la începutul lunii trecute.

Sentința nu este definitivă și a fost atacată deja de Grigore Bradea cu recurs la Instanța Supremă, care va pronunța o sentință definitivă cam undeva prin 2025 – 2026.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.