Ecoserv SRL, producătorul de alcool din Năsăud care i-a aparținut cândva soacrei lui Petrică Bolfă, a intrat în reorganizare, în vara anului trecut. Deținută acum de bucureșteanca Dana Teban și Aurel Vancea, și administrată de Doruț Sas, fost director la Pet&Ady Trading SRL, firma producătoare de alcool ce a aparținut lui Bolfă, Ecoserv nu a avut zile bune, cu excepția anului 2020. A fost o sclipire se pare, fiindcă în anul următor nu a mai produs nimic.

În vara anului trecut, Ecoserv SRL și-a cerut intrarea în insolvență, după ce în 2021 a înregistrat pierderi de peste un milion de lei și datorii de aproape 3,9 milioane lei, conform datelor publicate pe listafirme.ro.

La masa credală s-au înscris 18 persoane juridice, printre care se află Finanțele Bistrița-Năsăud, Dumitru Vanghele – fost asociat în firmă, care încearcă de circa 6 ani să-și recupereze aproape 700.000 lei, bani cu care a împrumutat societatea năsăudeană, dar și un avocat clujean specializat în Drept fiscal – Tudor Dumitru Vidrean-Căpușan. Pe listă mai regăsim CEC Bank, Enel Energie SA, Engie Romania SA, Bachis SRL, Salix SRL sau Linde Gaz Romania.

Datorii de peste 3,6 milioane lei

În cererea depusă la Tribunalul Bistrița-Năsăud, în care Ecoserv își cerea intrarea în insolvență, reprezentanții acesteia au arătat că, societatea “se confruntă cu o situaţie economică foarte dificilă, are obiect de activitate principal activitatea de producţie de alcool etilic de fermentaţie din cereale (porumb), alcool sanitar şi alcool etilic de uz farmaceutic, declinul activităţii având punct de plecare anul 2021, în care au crescut exponenţial costurile cu utilităţile, combustibilul şi materiile prime, fapt care a afectat negativ lichidităţile companiei”.

În acest context, activitatea a fost redusă foarte mult, fiind chiar oprită producţia la finalul anului 2021, după care firma a funcționat doar prin vânzarea produselor existente în stoc şi prin susţinerea organelor de conducere statutare.

“Din analiza conturilor şi a registrului de casă, reiese clar faptul că societatea este în stare de insolvenţă, conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014. Starea de insolvenţă este prezumată, întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile în sumă totală de aproximativ 3.639.482,75 lei, fără a fi evidenţiate penalităţile şi dobânzile”, au precizat reprezentanții Ecoserv SRL.

Cererea debitorului, respinsă! A fost aprobată în schimb insolvența la cererea unui creditor

Judecătorul sindic a respins însă cererea firmei năsăudene, din cauză că odată cu cererea depusă la dosarul cauzei nu a depus, conform prevederilor legale în domeniu, și o serie de acte care să susțină solicitarea.

“Documentele prevăzute la alin. (1) se depun odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) – g) şi k) – n) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d), precum şi a cazului în care cererea de deschidere a procedurii este formulată de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. h) – j) este sancţionată cu decăderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare. Din analiza actelor depuse de debitoare în sprijinul cererii sale (f. 13-37), rezultă că aceasta a depus doar actele prevăzute de art. 67 alin. 1 lit. a – c din Legea nr. 85/2014, fără a le depune şi pe cele prevăzute la lit. d-n, deşi avea obligaţia de a le depune odată cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul-sindic, fără ca textul legal să stabilească obligaţia pentru judecătorul sindic de a pune în vedere să completeze actele anexate, textul de lege fiind clar cu privire la actele care trebuie să însoţească cererea de deschidere a procedurii şi momentul până la care acestea trebuie depuse. Întrucât art. 67 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 sancţionează cu respingerea cererii de deschidere a procedurii nedepunerea actelor prevăzute la lit. d) – g) şi k) – n), constatând că nu ne aflăm în situaţiile de excepţie reglementate de acest act normativ, judecătorul sindic va da eficienţă textului legal şi va respinge cererea debitoarei SOC. Ecoserv SRL de deschidere a procedurii generale a insolvenţei”, se arată hotărârea a instanței.

În același dosar a fost însă cerută insolvența Ecoserv și de firma bistrițeană Salix SRL, care are de recuperat de la societatea năsăudeană peste 100.000 de lei., la care se adaugă dobânda legală de la scadenţa fiecărei facturi neplătite.

“Creditoarea a făcut dovada că deţine faţă de debitoare o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în cuantum de 104.223 lei, sumă care depăşeşte valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014. În această situaţie, creditoarea este îndreptăţită să solicite deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare, prezumându-se starea de insolvenţă a acesteia din urmă, conform art. 5 pct. 29 lit. a din Legea nr. 85/2014. De altfel, starea de insolvenţă şi creanţa a fost recunoscute de către debitoare (f. 35). Din considerentele arătate, raportat la dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va admite cererea formulată de creditoare şi va dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SOC. Ecoserv S.R.L.. În ceea ce priveşte numirea administratorului judiciar, în temeiul art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014, va numi administrator judiciar provizoriu pentru debitoare pe Transilvania Master Insolv IPURL, practicianul în insolvenţă indicat de creditoare, dar şi de către debitoare, oferta acestuia aflându-se la filele 38-47, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea insolvenţei, cu o retribuţie pe bază de decont”, mai arată instanța în acelaşi document.

Un fost asociat vrea să recupereze un împrumut de peste 600.000 de lei

Așa cum am arătat mai sus, printre creditori se regăsește un fost asociat în firmă, Dumitru Vanghele. Acesta s-a luptat ani de zile ca să își recupereze împrumutul acordat Ecoserv, care se cifrează la peste 600.000 lei. Cel puțin asta i-a aprobat instanța în ultimul dosar în care s-a judecat cu firma în încercarea de a-și recupera banii.

Dosarul în care Dumitru Vanghele și-a câștigat dreptul de a-și recupera banii a fost înregistrat în august 2021, însă instanța s-a pronunțat abia în mai anul următor.

Potrivit hotărârii instanței, Dumitru Vanghele a cerut obligarea Ecoserv la plata sumei de 831.456,35 lei, constituită din 626.600 lei împrumuturi acordate in anii 2016 şi 2017 şi dobânda legală penalizatoare în valoare de 205.256,35 lei, calculată până la data introducerii cererii de chemare în judecată, dar și dobânzii legale penalizatoare în continuare până la achitarea integrală şi efectivă a sumei datorate.

“În motivare a arătat că între creditorul Dumitru Vanghele şi pârâta societatea Ecoserv SRL s-au încheiat următoarele contracte de împrumut, în valoare totală de 626.200 lei:

a. contract de creditare societate din data de 23.06.2016, modificat prin actul adiţional din data de 20.02.2017, în valoare de 400.000 lei;

b. contract de creditare societate din 08.12.2016, modificat prin actul adiţional din data de 20.02.2017, în valoare de în valoare de 100.000 lei;

c. contract de creditare societate din data de 02.03.2017, în valoare de 50.000 lei;

d. contract de creditare societate din data de 24.04.2017, în valoare de 20.000 lei;

e. contract de creditare societate din data de 05.05.2017, în valoare de 30.000 lei;

f. contract de creditare societate din data de 11.05.2017, în valoare de 15.000 lei;

g. contract de creditare societate din data de 23.05.2017, în valoare de 11.000 lei;

h. împrumut în valoare de 200 lei (depunere numerar).

Sumele stipulate in contractele de împrumut menţionate mai sus au fost virate efectiv în contul societăţii Ecoserv SRL ca urmare a emiterii de către creditorul Dumitru Vanghele a următoarelor ordine de plată: ordinul de plata nr. 1 din 29.06.201, în valoare de 150.000 lei; ordinul de plata nr. 21 din 18.08.2016, în valoare de 100.000 lei; ordinul de plata nr. 10 din 28.09.2016, în valoare de 100.000 lei; ordinul de plata nr. 29 din 21.11.2016, în valoare de 50.000 lei; ordinul de plata nr. 39 din 08.12.2016, în valoare de 50.000 lei; ordinul de plata nr. 1 din 26.01.2017, în valoare de 10.000 lei; ordinul de plata nr. 5 din 15.02.2017, în valoare de 40.000 lei; ordinul de plata nr. 13 din 02.03.2017, în valoare de 50.000 lei; ordinul de plata nr. 12 din 24.04.2017, în valoare de 20.000 lei; ordinul de plata nr. 18 din 05.05.2017, în valoare de 30.000 lei; ordinul de plata nr. 17 din 11.05.2017, în valoare de 15.000 lei; ordinul de plata nr. 24 din 23.05.2017, în valoare de 11.000 lei.

Potrivit prevederilor contractuale, scadenţa tuturor contractelor de împrumut s-a împlinit la data de 01.10.2017, moment de la care societatea era obligată să restituie integral sumele împrumutată (…). Având în vedere că nici până în prezent pârâta Ecoserv SRL nu a achitat creditorului Dumitru Vanghele suma de 626.200 lei, pe lângă sumele împrumutate se solicită obligarea pârâtei şi la plata sumei de 205.256,35 lei, ca dobândă legala penalizatoare, datorată (…)”, a reținut instanţa.

La final, instanța a ajuns la concluzia că Dumitru Vanghele a dovedit cu acte sumele împrumutate firmei năsăudene și i-a admis cererea. Totodată a admis și plata unor dobânzi penalizatoare, calculată la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, plus 4 puncte procentuale, diminuat cu 20%.

Potrivit instanței, dobânda legală penalizatoare este datorată începând cu data de 01.07.2017, data până la care Ecoserv ar fi trebuit să returneze sumele împrumutate de Dumitru Vanghele.

Ecoserv a atacat sentința cu apel, la Curtea de Apel Cluj, însă fără succes. Dar sentința instanței clujene nu este definitivă, firma năsăudeană mai având o cale de atac, cea a recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde de altfel a și ajuns dosarul, în luna aprilie a acestui an. Deocamdată însă, cauza se află în procedură de filtru, astfel că primul termen de judecată urmează a fi stabilit ulterior.

Până la o sentință definitivă în dosarul amintit mai sus, fostul asociat Ecoserv nu a stat cu mâinile în sân, fiindcă anterior a cerut în instanță “înfiinţarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani (conturi bancare), titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitoarei Ecoserv SRL de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în scopul valorificării lor în momentul pronunţării unei hotărâri executorii în dosarul civil nr. (…)/112/2021 al Tribunalului Bistrița-Năsăud – până la concurenţa sumei de 626.000 lei”, solicitare admisă de judecători Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Pandemia a adus bani frumoși, dar și prăbușirea

Dana Teban a intrat în Ecoserv, în 2015, în urma unui împrumut de 370.000 lei dat lui Petrică Bolfă pentru a putea pune firma pe picioare după ce a achiziționat activele fostei sale firme care a fost declarată falimentară – SC Pet&Ady Trading SRL. La acea dată, Ecoserv avea drept asociat unic pe Dumitru Ludovica, soacra lui Petrică Bolfă.

În numele banilor împrumutați, Dana Teban și-a rezervat dreptul de a achiziționa o parte din părțile sociale ale Ecoserv, iar trei ani mai târziu reușește să o scoată din firmă pe Dumitru Ludovica, în locul acesteia intrând Dumitru Vanghele, iar la scurt timp Aurel Vancea.

Dacă este să aruncăm o privire pe cifrele de afaceri înregistrate de firma producătoare de alcool din 2017 încoace, putem constata că traseul a fost unul destul de bun. Dacă în 2017, cifra de afaceri era cu puțin peste 100.000 lei, profitul înregistrat a fost de peste 270.000 lei. E drept, datoriile erau de peste 3,1 milioane lei și s-au menținut la un nivel ridicat și în anii care au urmat, ba chiar au sărit de 4,1 milioane lei în anul 2019.

Dar să revenim la cifrele de afaceri și profituri… Astfel în 2018, cifra de afaceri a sărit la peste 4 milioane lei, în timp ce profitul s-a cifrat la peste 760.000 lei. În 2019, firma a avut un rulaj de aproape 5,4 milioane lei, însă profitul s-a prăbușit la doar 25.356 lei.

În 2020, în plină pandemie, firma producătoare de alcool a cunoscut un adevărat boom. În acel an, cifra de afaceri a crescut la peste 17 milioane lei, în timp ce profitul s-a cifrat la aproape 5,7 milioane lei.

Succesul s-a datorat pandemiei, în condițiile în care foarte multe entități din țară, printre care se numără Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, SNTFC “CFR Călători”, Primăria Orașului Beclean, SC Apa Serv SA, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, Spitalul General C.F. Galați, Primăria Orașului Năsăud, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Primăria Municipiului Bistrița, Spitalul Județean de Urgență Caransebeș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș, Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri, Primăria Telciu, Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, SPEEH Hidroelectrica, MApN, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Spitalul Orășenesc “George Trifon” din Năsăud, Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj, Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gh.Preda” Sibiu, Spitalul Municipal Turda, dar și cetățenii obișnuiți, au avut nevoie de spirt sanitar.

În anul următor, din lipsa materiilor prime, a venit însă declinul, firma nemaiputând produce alcool, astfel că a supraviețuit doar din producția din anul anterior avută pe stoc. Drept urmare,  a înregistrat o cifră de afaceri cu puțin peste 3,1 milioane lei, dar și pierderi de peste un milion de lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.