Procesul în care Instituția Prefectului a dat în judecată Primăria Bistrița pentru a anula o hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui bloc pe str. Ștefan cel Mare, al căruia beneficiar este bistrițeanul Leon Iloaie, se apropie de final. Instanța a decis că la dosar sunt suficiente elemente în baza cărora poate hotărî cine are dreptate și cine nu.

În dosarul în care Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud cere anularea unei hotărâri de consiliu local prin care a fost aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), de care bistrițeanul Leon Iloaie avea nevoie pentru a obține autorizația de construire a unui imobil în str. Ştefan cel Mare, nr. 15, expertiza întocmită de expertul tehnic judiciar specialist în urbanism și amenajarea teritoriului Simona Munteanu a confirmat faptul că PUD-ul lui Iloaie nu respectă regulile de urbanism.

Primăria a vrut o expertiză extrajudiciară! Instanța a spus PAS

Pe 12 aprilie, a avut loc un nou termen în dosarul blocului din Ștefan cel Mare, când instanța a aflat că nu mai sunt disponibili, la nivel național, experți judiciar urbaniști, după ce expertul care a întocmit raportul de expertiză în cauză a anunțat că a cerut suspendarea temporară, din motive obiective.

Drept urmare, avocatul lui Leon Iloaie a solicitat instanței consultarea unui expert din cadrul Registrului urbaniştilor pentru a da anumite clarificări, în condițiile în care anterior cererii de suspendare depusă de expertul Simona Munteanu, acesteia i s-au solicitat o serie de clarificări. În ceea ce privește municipalitatea, reprezentantul acesteia a cerut încuviințarea efectuării unei noi expertize, extrajudiciare “pentru a avea o opinie definitivă”.

Instanța nu a fost însă de acord cu aceste solicitări și a ajuns la concluzia că este în măsură să pronunțe o hotărâre.

“Tribunalul apreciază că în raport cu probatoriul administrat în cauză, este în măsură să aprecieze caracterul temeinic sau netemeinic al obiecţiunilor formulate şi să analizeze în raport cu concluziile expertului şi cu documentele din dosarul cauzei, astfel încât, în procesul de deliberare să valorizeze corespunzător raportul de expertiză (instanţa având acest atribut de a analiza şi de a-şi însuşi sau nu un raport de expertiză în raport cu obiecţiunile formulate de părţi, cu documentele din dosar şi cu actele normative). Astfel, instanţa nu apreciază necesar a mai solicita opinia unui specialist în urbanism şi respinge această probă, ca neutilă soluţionării cauzei. Nemaifiind formulate cereri, excepţii şi incidente procedurale, Tribunalul, declarându-se lămurit, închide etapa cercetării procesului conform art. 244 din Codul de procedură civilă, urmând a fixa termen pentru dezbaterea în fond a cauzei”, se arată în încheierea de ședință din 12 aprilie.

Părerea Inspectoratului de Stat în Construcții atârnă greu

În dosar, atât Instituția Prefectului, cât și Inspectoratul de Stat în Construcții au depus concluzii scrise, ambele arătând că hotărârea de consiliu local prin care a fost aprobat PUD-ul pentru blocul din Ștefan cel Mare este nelegal adoptată.

Reamintim că, Inspectoratul de Construcţii, căruia Instituţia Prefectului i-a cerut o analiză, a identificat nenumărate nereguli, pe care le-a expus în întâmpinarea depusă la dosarul cauzei de la bun început. Astfel, potrivit documentului, lipseşte avizul de oportunitate, documentaţia prezentată Consiliului Local nu precizează explicit ce se doreşte a se construi, nu sunt prezentate toate reglementările tehnice, au fost modificate retragerile laterale şi posterioare, în documentaţie nu este studiată relaţia cu drumul principal, iar imobilul nu prezintă retragerea obligatorie de doi metri de la nivelul ultimului etaj.

De asemenea, inspectorii în construcţii au mai constatat că lipsesc avizele de la ISU Bistriţa, studiile geo, avizul de circulaţie, avizul de gestionarea reţelelor de utilităţi, publicul nu a fost informat corespunzător.

Nici locurile de parcare pe care constructorul vrea să le amenajeze la subsol nu sunt suficiente, iar regimul de înălţime nu este nici el respectat, în zonă putându-se construi doar blocuri cu cel mult 6 etaje, având în vedere că cea mai înaltă clădire din zonă are 5 etaje.

„Documentaţia de urbanism PUD «imobil locuinţe colective în regim de înălţime S+P+4E+2ER cu spaţii comerciale la parter», aprobată cu HCL nr. 53/31.03.2016, (…) nu este întocmită conform Ghidului privind Metodologia de elaborare şi conţinu – cadru al Planului Urbanistic  de Detaliu (…), şi anume din documentaţie lipsesc următoarele:

  • Notificările (către proprietarii imobilelor din vecinătate) potrivit anexei nr. 3 la HCL nr. 151/29.11.2011 (…)
  • Avizul ISU- PSI, aviz sanitar, aviz siguranţa circulaţiei, avizele gestionarilor de reţele edilitare, studiul geotehnic (…)Avizele mai sus menţionate nu au fost solicitate prin certificatul de urbanism CU nr. 1855/30.09.2015.
  • Certificatul de urbanism nr. 1855/30.09.2015 a fost emis în scopul „întocmire documentaţie PUD (…)
  • În documentaţia controlată nu este respectată retragerea faţă de aliniament aşa cum este prevăzut la articolul 5 a-a Amplasarea Clădirilor faţă de aliniament din PUG Bistriţa (…). Clădirea propusă este retrasă 3 m şi nu 6 m. Această distanţă se poate reglementa doar prin documentaţie de urbanism PUZ (…), şi nu prin documentaţie de urbanism PUD”, arată Inspectoratul. Lista neregulilor nu se opreşte aici, fiindcă se fac referiri, printre altele, şi la regimul de înălţime impusă prin reglementările urbanistice pentru zona respectivă”, se arată în documentul depus la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

„Având în vedere neconformităţile constatate, rezultă faptul că certificatele de urbanism nr. 1855/30-09.2015 şi nr. 154/20.02.2014 au fost emise cu încălcarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 350/2001 şi art.6 din Legea nr. 50/1991”, sunt concluziile la care au ajuns cei de la Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Gaftone nu a avizat de legalitate hotărârea de consiliu local

Aceste aspecte au fost arătate de altfel și de secretarul municipalității, Floare Gaftone, care nu a avizat de legalitate hotărârea de consiliu local contestată acum de Instituția Prefectului.

Aceasta a arătat că nu s-a stabilit în conţinutul proiectului de hotărâre perioada de valabilitate a documentaţiei, conform normelor legale în domeniu de urbanism. Mai apoi, nu s-au respectat în totalitate prevederile unei HCL din 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului municipiului, respectiv etapa 1 – etapa pregătitoare PUD. Din acelaşi Regulament nu a fost respectată nici modalitatea de notificare a proprietarilor parcelelor vecine astfel încât cei care au obiecţii la documentaţie să o poată face în termenul legal.

În documentul transmis Instituţiei Prefectului, în care explica motivele pentru care nu și-a dat avizul de legalitate, secretarul Gaftonea mai precizat că Leon Iloaie a mai solicitat şi a obţinut mai multe certificate de urbanism în perioada 2013 – 2016, astfel că a constatat că „cel puţin două au conţinut diferit la regimul tehnic”. În cel obţinut în 2015, în baza căruia s-a întocmit PUD-ul, lipsesc reglementările urbanistice privind retragerile de parcelă. De asemenea, nu se specifica în documentaţie dacă noua construcţie respectă suprafaţa maximă privind spaţiile comerciale, şi nici locurile de parcare aferente construcţiei nu sunt suficiente aşa cum prevăd normele în materie de urbanism local aprobate prin regulament – 1 loc de parcare aferent fiecărui apartament. Astfel, pentru cele 26 de apartamente prin documentaţie erau prevăzute doar 10 locuri de parcare la subsolul imobilului, iar alte 6, supraterane, în partea de sud-est, din care două ar fi aparţinut primăriei. În plus, arhitecţii şi urbaniştii din cadrul comisiei de urbanism, mai spunea Floare Gaftone, au pus la îndoială documentaţia cu privire la corectitudinea Studiului de însorire.

Pe 25 mai are loc un nou termen în dosar, zi în care vor avea loc dezbaterile pe fond și probabil instanța va pronunța o hotărâre.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.