Curtea de conturi a României a descoperit grave nereguli la Ministerul Apărării Naționale referitoare la contractele încheiate cu SUA pentru furnizarea de armament. În perioada 2013-2016, Ministerul Apărării a plătit peste 200 milioane de dolari pentru a cumpăra armament de la americani, dar livrările nu au mai avut loc. De asemenea, zeci de contracte, cu valoarea de peste 3 milioane de euro, parte a achiziției avioanelor F-16, nu apar în evidența contabilă a MApN de anul trecut.

Un raport al Curții de Conturi a României făcut în urma unor controale la Ministerul Apărării NAționale arată situația dezastruoasă în care se află armata română. Verificările de la nivelul MApN au scos la iveală faptul că procedura de sistem pentru întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri nu a fost actualizată şi nu s-a mai procedat la revizuirea şi raportarea periodică a situaţiei riscurilor.

„Aceste aspecte sunt menţionate pentru a sublinia importanţa monitorizării, coordonării şi îndrumării pe linia raportărilor cu privire la riscurile şi responsabilii de riscuri, conform legislaţiei în domeniu, având în vedere faptul că evaluarea capacităţii sistemului de control intern managerial este aceea de a preveni, detecta şi corecta erorile sau abaterile semnificative, care pot să apară în cadrul activităţii desfăşurate de entitatea auditată“, potrivit Curţii de Conturi.

La capitolul ”Procese de management ineficiente”, raportul de audit la MApN al Curții de Conturi semnalează că în situațiile financiare ale UM 02550 (unitatea de achiziții armament a Armatei) sunt evidențiate sume puse la dispoziția Guvernului SUA în perioada 2013-2016, respectiv creanțe pentru contracte interguvernamentale de tip Letter of Offer sau Acceptance, încheiate cu Guvernul SUA (USG), achitate și nedecontate prin livrări de produse sau prestări de servicii la data de 31.12.2022 în valoare de 991.680.770 lei, echivalent a 213.973.324 USD la cursul de 4,6346 lei/USD, arată Curtea de Conturi.

Din analiza efectuată de inspectorii Curții de Conturi s-a constatat faptul că pentru unele avansuri plătite integral în perioada 2013- 2016, nu au fost efectuate justificări prin livrări de produse sau prestări de servicii, în condițiile în care s-au încheiat noi amendamente la acordul de bază, atât pentru suplimentarea valorică a contractului inițial, cât și pentru prelungirea perioadei de implementare. Astfel, nu există o analiză efectuată privind concordanța între evidența contabilă și evidența tehnico-operativă pentru o bună gestiune financiară a fondurilor publice prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, contrar prevederilor legale în vigoare.

Avioane de hârtie

Nu mai puțin de 28 de facturi, însumând peste trei milioane de euro, emise în baza contractelor de achiziție a celor 17 avioane de vânătoare F-16 nu au apărut în evidențele contabile ale Ministerului Apărării din 2022, arată ultimul raport de audit financiar realizat de către Curtea de Conturi privind situația financiară de la MApN. Cheltuielile au fost trecute abia în anul următor, rezultând o subevaluare a cheltuielilor efectuate.

România deține în prezent 17 avioane de vânătoare F-16 achiziționate, în două tranșe de 12 și apoi 5 aparate, de la Ministerul Apărării din Portugalia în baza a două contracte semnate în anii 2013 și 2016. Primele 12 avioane, cu un preț de achiziție de 600 de milioane de dolari, livrate în 2016 și 2017 au intrat în serviciul Forțelor Aeriene Române abia în anul 2019. Asta pentru că aparatele de zbor, cu o vechime de 40 de ani, au intrat înainte într-un proces de modernizare. De-a lungul anilor, Ministerul Apărării a plătit sume importante pentru reparația și întreținerea acestor avioane, ce necesită o mentenanță complexă.

Ultimul audit financiar realizat de către Curtea de Conturi arată însă „dificultăți” în gestiunea contabilă a contractelor pe care MApN le derulează cu privire la mentenanța acestor aeronave. Practic, raportul Curții de Conturi arată că în evidența contabilă din anul 2022 nu au fost înregistrate 28 de facturi în valoare de 16,1 milioane lei, echivalentul a 3,2 milioane euro.

„Neînregistrarea în evidența contabilă, în anul 2022, contrar prevederilor legale, a unui număr de 28 de facturi în valoare de 16.148.724 lei (echivalent 3.264.083 Euro), emise în perioada 2018-2022 de Ministerul Apărării din Portugalia, în baza contractelor nr. 02/312/2013 și nr. 02/965/2019, încheiate între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze, pentru livrarea a 12, respectiv 5 avioane F-16 către partea română din excedentul Forțelor Aeriene Portugheze”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Este vorba de 22 de facturi, cu valoare de peste 660.000 euro, emise de către Ministerul Apărării din Portugalia în perioada 2018-2021, și alte 6 contracte emise tot de către partea portugheză în baza contractului din 2019 pentru restul de 5 aeronave, facturi ce însumează 2,6 milioane euro. Curtea de Conturi precizează că aceste facturi au fost înregistrate în evidența contabilă a UM 02550, Direcția pentru armament, în registrul jurnal aferent anului 2023.

Potrivit sursei citate, MApN a încălcat astfel prevederile legale privind întocmirea situației financiare, rezultând de aici supraevaluarea creanțelor curente cu suma de 16,1 milioane lei și subevaluarea „cheltuielilor raportate în contul de rezultat patrimonial cu suma de 16.148.724 lei”.

Armata nu are contabili

Curtea de Conturi subliniază însă că există o problemă de personal la Ministerul Apărării la structurile financiar-contabile, precizând că la unele unități ritmul de ieșire a personalului de specialitate economico-financiară din sistem l-a depășit pe cel al intrărilor. „Există probleme generate de neîncadrarea funcțiilor de contabil șef, de lipsa cadrelor militare de specialitate, precum și de neatractivitatea garnizoanelor mari (București) din punct de vedere al câștigurilor salariale versus cheltuieli”, se arată în raportul de audit citat.

Raportul menționează gradul insuficient de încadrare la structurile financiar-contabile din MApN: Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii: 57%, Statul Major al Forțelor Aeriene: 11 funcții de contabil șef neîncadrate, Direcția Domenii și Infrastructuri: 56%, Comandamentul Forțelor pentru operații speciale: 75%, cu 3 unități subordonate din 6 care nu au încadrată funcția de contabil șef, Direcția Medicală: 50,60 -72,72%, Statul Major al Apărării: 8 unități în care nu este încadrată funcția de contabil șef).

Echipamente uitate de peste 17 ani

Chiar raportul citat evidențiază, fără a o identifica astfel, o urmare a gestiunii defectuoase de la nivelul ministerului. Concret Curtea de Conturi menționează că în patrimoniul și în evidența contabilă a UM 02550 apar menționate echipamente/componente/subansamble/elemente în valoare de 123.517.289 lei, achiziționate de această entitate în calitate de autoritate contractantă în folosul altor unități militare, dar nepreluate încă de către acestea.

Auditorii menționează că o parte din aceste bunuri sunt în custodia unor terți, operatori economici, unele dintre acestea aflându-se în același depozit timp de 17 ani fără a fi mutate, iar unele echipamente chiar au ajuns să fie folosite de către acești operatori economici, în condițiile în care Ministerul Apărării a uitat de ele.

Ștefan Trandafir

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.