Tribunalul Bistrița-Năsăud a menținut hotărârea dată de Judecătoria Bistrița la mijlocul anului trecut în cazul amenzii încasate de Primăria Bistrița de la Garda de Mediu pentru stația de asfalt. Municipalitatea trebuie să plătească amenda de 15.000 de lei, însă scapă de măsura complementară de desființare a stației de asfalt și asta pentru că până ca Judecătoria Bistrița să vină cu o soluție, a obținut autorizația necesară de la Agenția pentru Protecția Mediului.

Luna trecută, Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a pronunțat în dosarul în care se judeca Primăria Bistrița cu Garda de Mediu. Punctul fierbinte a fost amenda dată de Garda de Mediu Primăriei Bistrița, pentru că a pus în funcțiune stația de asfalt fără a întreba pe nimeni și fără a deține autorizația necesară din partea Agenției pentru Protecția Mediului.

Instanța a menținut hotărârea dată de Judecătoria Bistrița, la mijlocul anului trecut, potrivit căreia amenda de 15.000 de lei rămâne în picioare și se renunță doar la măsura complementară, de desființare a stației de asfalt. Dosarul a ajuns la Tribunalul Bistrița-Năsăud, după ce atât Primăria Bistrița, care a și deschis acțiunea în instanță, cât și Garda de Mediu au contestat decizia Judecătoriei Bistrița.

Practic, în toamna anului 2022, Direcția de Servicii Publice a municipiului Bistrița a cerut în instanță să se anuleze procesul verbal de contravenție întocmit în 27.09.2022 și nota de constatare din aceeași dată, ca nelegale și netemeinice.

A cerut înlocuirea sancțiunii amenzii în valoarea de 50.000 de lei cu avertisment și anularea sancțiunii complementare. Sancțiunea complementară a fost desființarea lucrărilor de instalare a stației de preparare a mixturilor asfaltice și aducerea terenului la starea inițială.

Primăria Bistrița a susținut că e vorba de o instalație și nu o construcție…

Municipalitate a înlocuit stația veche de asfalt cu una nouă, fără să întrebe pe nimeni și fără să obțină autorizațiile necesare de la Agenția pentru Protecția Mediului, deși aceasta era obligatorie. În apărarea sa, Primăria Bistrița a mizat pe faptul că este vorba despre o instalație și nu o construcție să necesite autorizație din partea APM și pe faptul că proiectul nu ar avea impact asupra mediului.

„Petenta consideră că procesul verbal de contravenție este nelegal și netemeinic atât în ceea ce privește încadrarea legală a faptelor constatate, cât și ceea ce privește sancțiunile aplicate. În esență, consideră că pentru fapta constatată nu sunt incidente prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Montarea unei noi stații de mixturi asfaltice care este de fapt înlocuirea celei vechi existente anterior pe amplasament și pentru care există autorizație de mediu, nu este un proiect care să aibă efecte semnificative asupra mediului, astfel cum este acesta definit prin legea nr. 292/2018. Pentru noua stație de asfalt este necesară doar revizuirea autorizației existente. Această nouă stație nu a fost efectiv pusă, ci doar montată de către reprezentanții furnizorului. În mod greșit se apreciază că instalarea acestei stații echivalează cu un proiect nou”, au susținut apărătorii Primăriei Bistrița.

În anul 2020 s-a aplicat viza pentru perioada 2021-2022 pentru autorizația de mediu nr. 17 din 19.02.2020, iar în anul 2022 s-a emis o viză pentru perioada 2022-2023. Astfel, apărătorii Primăriei Bistrița au susținut că Direcția Servicii Publice și-ar fi respectat obligațiile legale în ceea ce privește solicitarea și obținerea documentelor necesare.

„Prin fapta constatată nu s-a produs niciun prejudiciu, cuantumul amenzii este foarte mare față de pericolul social concret. De asemenea, nu poate fi reținută în sarcina sa săvârșirea faptei cu intenție sau cu rea-credință. Menținerea sancțiunii complementare de desființare a lucrărilor de instalare a stației nu doar că generează costuri financiare majore care vor trebui suportate tot de la bugetul local al Municipiului Bistrița, dar presupune și pierderea garanției acordate de furnizor produselor care au fost deja recepționate și montate. O astfel de măsură este cu totul disproporționată față de gravitatea faptei”, a mai susținut Primăria Bistrița, în apărarea sa.

Locuitorii din zonă au sesizat Garda de Mediu

Se pare că, controlul respectiv a fost efectuat în urma unor sesizări prin care locuitorii din zonă reclamau amplasarea stației de mixturi asfaltice la mai puțin de 100 de metri de casele de locuit, pe malul râului Bistrița și la mai puțin de 1.000 de metri de centrul istoric al orașului.

Problema a fost că pe lângă faptul că nu a solicitat acordul de mediu Agenției pentru Protecția Mediului, în momentul în care instituția a mers în control, noua stație de mixturi asfaltice era instalată în proporție de 75%.

„Susținerile petentei (n.r. Primăriei Bistrița) sunt contrazise de Certificatul de urbanism nr. 907 din 18.05.2022 emis petentei în scopul întocmirii documentației în vederea obținerii autorizației de construire pentru instalare stație pentru prepararea mixturi asfaltice pe amplasamentul stației vechi care va di dezafectată, necesară solicitării acordului de mediu, de susținerile Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud precizate în adresa nr. 12154/04.11.2022 în care precizează foarte clar că la data de 10.06.2022 stația nouă de mixturi asfaltice era instalată în proporție de 75% conform procesului verbal de verificare a amplasamentului nr. 7222/10.06.2022 întocmit de reprezentanții acestei instituții și nu în ultimul rând de faptul că această stație de mixturi asfaltice este prevăzută de Legea nr. 292/2018”, se mai arată în motivarea sentinței Judecătoriei Bistrița.

Instanța a dat dreptate Gărzii de Mediu, considerând legal și temeinic procesul verbal de constatare. De asemene, Judecătoria Bistrița a dat dreptate și APM care a susținut că Primăria Bistrița trebuia să anunțe orice modificare și să se apuce de ea după ce primea undă verde de la APM.

„Sub aspectul legalității procesului-verbal de constatare a contravenției, instanța reține că acesta întrunește condițiile de formă impuse sub sancțiunea nulității, respectiv, cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, neexistând niciun motiv de nulitate absolută, nulitate care poate fi constatată și din oficiu.(…) Faptei reținute în sarcina petentei i s-a dat o corectă încadrare juridică raportat la dispozițiile din Legea nr. 292/2018 republicată, act normativ ce a stat la baza constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor aferente”, se mai arată în motivarea sentinței.

Se pare că Agenția pentru Protecția Mediului a respins autorizația nu doar pentru că Primăria Bistrița s-a apucat de treabă, ci și pentru că a considerat că proiectul ar putea avea „efecte semnificative negative asupra mediului, fiind amplasat într-o zonă cu restricții de construit”. Primăria Bistrița a fost „salvată” de la aplicarea măsurii complementare de desființare a stației de asfalt de faptul că a obținut o autorizație de mediu în 28.04.2023, cu mai puțin de două luni înainte ca instanța să se pronunțe.

„Raportat la dispozițiile legale anterior enunțate și la aplicarea lor la speță, instanța constată că s-a procedat la o corectă individualizare a sancțiunii. Instanța apreciază că nu se justifică înlocuirea amenzii cu avertisment, o asemenea măsură putând fi percepută de către un petent ca o veritabilă încurajare a nerespectării prevederilor contravenționale. Menținerea sancțiunii aplicate este necesară pentru a realiza atât prevenția specială, respectiv determinarea petentei să nu mai comită astfel de fapte, cât și generală, prin atragerea atenției celorlalți că organele abilitate ale statului dețin mijloacele necesare și sunt dispuse să intervină ferm, dar în mod legal și obiectiv, în cazul constatării abaterilor. În ceea ce privește sancțiunea complementară, constând în desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială, aplicată petentei, instanța o va înlătura, neimpunându-se raportat la împrejurările de fapt actuale, având în vedere că în momentul înregistrării prezentei plângeri contravenționale pe rolul instanței și până la data pronunțării hotărârii, Agenția pentru protecția mediului Bistrița-Năsăud a eliberat autorizația de mediu”, precizează Judecătoria Bistrița în motivarea sentinței pronunțată anul trecut.

Andreea Radu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.