În primăvara anului trecut CFR SA a fost amendată cu 20.000 de lei pentru mizeria găsită de comisarii de la Protecția Consumatorului Bistrița-Năsăud, în Gara Bistrița-Nord. Sancțiunea a fost contestată la Judecătoria Bistrița, însă în primă instanță compania a pierdut procesul. În apel, la Tribunalul Bistrița-Năsăud cei de la CFR SA au reușit totuși să obțină reducerea la jumătate a sancțiunii. Procesul a fost însă mai mult un joc de glezne din partea CFR SA.

Depuneri grosiere de murdărie și excremente de păsări pe paviment, pereți murdari, praf și pânze de păianjeni, pardoseli deteriorate – asta au găsit în sala de așteptare a gării din Bistrița comisarii de la Protecția Consumatorului Bistrița-Năsăud, în timpul unui control efectuat la începutul lunii martie anul trecut. Urmarea a fost o amendă zdravănă, în valoare de 20.000 lei, și închiderea temporară a sălii de așteptare. Amenda a fost însă doar pe hârtie, fiindcă, beneficiind de prevederile legii, cei de la CFR SA au plătit doar o mie de lei, adică jumătate din minimul amenzii care se poate aplica în astfel de cazuri.

A atacat în instanță

Evident, CFR SA, în loc să își vadă greșelile, a vrut recuperarea celor o mie de lei, astfel că a mers în instanță, unde a cerut anularea procesului verbal de contravenție prin care s-a aplicat amenda de 20.000 lei şi măsura complementară, respectiv oprirea temporară a prestării serviciilor/utilizării spaţiului destinat călătorilor (în speţă sala de aşteptare de la etajul 1), ca fiind abuziv, netemeinic şi nelegal. Totuși, în cazul în care instanța ar fi găsit procesul verbal ca fiind legal întocmit, cei de la CFR SA au solicitat înlocuirea amenzii cu doar un avertisment, deoarece “faptele descrise în cuprinsul actului contestat, nu prezintă un grad de pericol social ridicat”.

În procesul pe fond derulat la Judecătoria Bistrița, instanța a respins acțiunea CFR SA, ca neîntemeiată.

La tribunal a obținut dor reducerea amenzii

Sentința a fost atacată cu apel, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde compania a sperat să găsească mai multă clemență și să scape de tot de amendă. I s-a dat dreptate doar teoretic, în sensul în care amenda i-a fost redusă de la 20.000 lei la 10.000 lei. În rest, judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud au ajuns la concluzia că sentința Judecătoriei Bistrița este bine fondată.

“Criticile de nelegalitate invocate de apelantă în ce priveşte încălcarea prevederilor art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 decurgând din insuficienta descriere a faptei contravenţionale au fost corect înlăturate de instanţa de fond. (…)

Totodată, împrejurarea că sarcina probei revine petentului sancţionat contravenţional (care pin exercitarea dreptului de formula plângere contravenţională supune instanţei legalitatea şi temeinicia procesului-verbal) nu încalcă dreptul la un proces echitabil şi nici prezumţia de nevinovăţie asimilabilă dreptului penal, întrucât plângerea contravenţională presupune o judecată contradictorie cu toate garanţiile procesuale care decurg din acestea. (…) tribunalul constată că petenta apelantă nu a fost în măsură să probeze contrariul stării de fapt reţinute în cuprinsul procesului-verbal atacat, astfel încât, nefiind răsturnată prezumţia relativă de veridicitate şi de legalitate de care beneficiază procesul-verbal de contravenţie, în mod legal şi temeinic a fost antrenată răspunderea contravenţională a acesteia. În acest sens, tribunalul reţine că apărările petentei-apelante se centrează pe faptul că aceasta deţine un contract de salubrizare aflat în vigoare cu (…) nr. 421/06.12.2022, serviciu ce se prestează şi pentru Gara Bistrița Nord, iar igienizarea se efectuează zilnic la locaţia în cauză, conform procesul verbal de recepţie zilnică aferent lunilor ianuarie-februarie 2023.

Referitor la acest document, întemeiat a reţinut prima instanţă că încheierea contractului de salubrizare nu apare ca suficientă, atâta timp cât petenta era obligată să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta de către societatea care presta serviciile de salubrizare şi de a se asigura că există condiţii igienice corespunzătoare şi specifice desfăşurării activităţii. Mai mult, acordarea a 100 de puncte la toate operaţiunile de curăţenie, denotă verificarea superficială a modului de executare a contractului, în raport de cele reţinute în procesul verbal de contravenţie, aşa cum a reţinut, în mod corect, şi instanţa fondului.

Resursele financiare foarte mari pentru întreţinerea sălilor de aşteptare ori accesul persoanelor fără adăpost în acestea nu justifică lipsa de interes a petentei apelante în întreţinerea corespunzătoare a lor şi asigurarea unui serviciu corespunzător consumatorilor. (…)

În ceea ce priveşte însă soluţia pronunţată de prima instanţă sub aspectul individualizării sancţiunii contravenţionale aplicate petentei, tribunalul reţine că în virtutea plenitudinii de competenţă cu care este investită, instanţa este îndrituită nu doar să analizeze legalitatea şi temeinicia sancţiunii contravenţionale aplicate acestuia de către agentul constatator, dar şi, în cazul în care împrejurările concrete de fapt şi de drept ale speţei o impun, să procedeze la reindividualizarea sancţiunii, pentru ca aceasta să corespundă gradului de pericol social concret al faptei (conform art. 5 alin. 5 din OG nr. 2/2001), prin aplicarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 21 din acelaşi act normativ.

În acest sens, raportat la împrejurările relevate în cauză de probele administrate, faptul că petenta are încheiat un contract de salubritate şi poate fi mai riguroasă în verificarea modului său de îndeplinire de către societatea contractantă, faptul că, pentru unitatea controlată din (…), tribunalul apreciază că sancţiunea amenzii contravenţionale, aplicată în cuantumul maxim legal, de 20.000 lei, apare ca fiind vădit disproporţionată.

Astfel, nu se poate ignora faptul că gradul de pericol social legal al faptei (noţiune distinctă de gradul de pericol social concret al faptei săvârşite) este determinat de limitele (minime şi maxime) ale sancţiunii prevăzute de lege pentru săvârşirea contravenţiei.

Or, date fiind împrejurările concrete sus menţionate, tribunalul apreciază că individualizarea sancţiunii permite în cauză reducerea amenzii aplicate la un cuantum ce reprezintă jumătate dintre minimul şi maximul special, respectiv 10.000 lei. Scopul sancţiunii contravenţionale se poate realiza şi prin aplicarea unei amenzi într-un cuantum redus, nu neapărat într-unul care să atingă maximul special. Trebuie însă, în acest context, ca petenta să nu omită din vedere faptul că, manifestând clemenţă în individualizarea unei sancţiuni, instanţa nu încurajează la adoptarea unei conduite antisociale şi că o consecvenţă într-o astfel de atitudine de nerespectare a obligaţiilor legale care-i incumbă reprezintă o circumstanţă personală de natură a agrava răspunderea contravenţională.

În ceea ce priveşte sancţiunea complementară aplicată prin procesul verbal contestat (oprirea temporară a prestării serviciilor/utilizării spaţiului destinat călătorilor) tribunalul o va menţine, având în vedere menţinerea sancţiunii principale a amenzii, chiar dacă într-un cuantum mai redus”, se arată în motivarea Tribunalului Bistrița-Năsăud.

1 COMENTARIU

  1. No…în fiecare primăvară, CFR SA este o vacă de muls bani de către Protecția Consumatorilor din întreaga țară. În gări se bagă o grămadă de bani pentru curățenie, dar la halul în care se comportă populația, curățenie nu va fii niciodată. Din păcate, legea nu-i permite CFR SA să amendeze pe rău făcători și să recupereze din pagubele care i se tot adună din bănci și coșuri de gunoi vandalizate, geamuri sparte, uși smulse, sustrageri și distrugeri în grupurile sanitare, burlane dispărute și multe altele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.