Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF fac precizări privind procedura depunerii formularului 230 – „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii” poate fi depusă la organul fiscal competent prin următoarele modalităţi:

  • formularul 230, pe suport hârtie, semnat de contribuabil, prin poştă sau poate fi depus direct la registratura organului fiscal.
  • Formularul 230 poate fi transmis şi prin mijloace electronice sau sisteme electronice de transmitere la distanţă, respectiv în baza unui certificat calificat sau prin serviciul „Spaţiul privat virtual”
  • În situaţia în care formularul 230 este semnat de împuternicitul contribuabilului atunci împuternicitul trebuie să depună la organul fiscal şi actul de împuternicire.

În situaţia în care contribuabilul a optat pentru transmiterea formularului 230 prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, atunci aceasta din urmă centralizează cererile primite de la contribuabil şi le depune, pe răspunderea sa sub sancţiunea privind falsul în declaraţii şi uz de fals, direct sau prin poştă, la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului, pe baza unui borderou de predare primire care conţine:

  1. datele de identificare a entităţii nonprofit/unitatea de cult;
  2. datele de identificare ale contribuabililor;
  3. date de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entităţii nonprofit/unităţii de cult care depune borderoul.

Organul fiscal va notifica contribuabilii cu privire la opţiunea exercitată prin formularul 230, astfel încât aceştia să cunoască faptul că se dă curs cererii de direcţionare a cotei de 2%.

Persoana fizică poate anunţa organul fiscal competent înscris într-un termen de 30 de zile faptul că nu şi-a exercitat respectiva opţiune, suma nu va fi transferată entităţii nonprofit/unitatea de cult până la clarificarea situaţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.