Înfiinţată în august 2013, prin fuziunea celor 8 căpuşe ale companiei naţionale HIDROELECTRICA, numite HIDROSERV (Bistriţa, Cluj, Curtea de Argeş, Haţeg, Porţile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeş, Slatina), SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA (CUI: 32097794), numită iniţial HIDROELECTRICA-SERV SA, a reuşit să intre în insolvenţă după 3 ani de activitate, perioadă în care a acumulat pierderi de 73.457.331 lei, din care 22.588.510 lei reprezintă minusul consemnat în primele 9 luni ale anului 2016, relatează Supervizor.ro.

 

În documentaţia depusă la Dosarul nr.36365/3/2016, debitoarea a precizat că “potrivit balanţei de verificare întocmită la data de 31.08.2016, datoriile totale sunt în sumă de 101.609.113 lei, obligaţiile restante mai vechi de 60 de zile fiind în cuantum de 45.700.611 lei. De asemenea, la data de 31.08.2016 activele de trezorerie erau de 1.834.801 lei, iar pasivele erau de 16.002.885 lei, rezultând astfel o trezorerie negativă netă de 14.168.084 lei“.

Tabelul preliminar, întocmit de administratorul judiciar CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL, este şi mai generos, prezentând creanţe acceptate din prima de 123.481.505,12 lei, din care suma de 15.647.581,96 lei este constituită din creanţe sub condiţie suspensivă. Surprinzător, ANAF are de recuperat numai 15,16 milioane lei, aproape cât BANCA TRANSILVANIA – 15,93 milioane lei (din care 3 milioane lei sub condiţie suspensivă).

O sumă aparent impresionantă, de 8.146.748,09 lei, apare la categoria creanţelor salariale, dar trebuie să ţinem cont de faptul că este vorba de peste 2.000 de persoane, iar cheltuielile salariale ale companiei – fără sporuri variabile şi ore suplimentare – se ridică la 6,6 milioane lei/lună, după cum precizează raportul privind cauzele insolvenţei.

Dintre creditorii care au solicitat înscrierea în tabel cu sume impresionante şi le-au fost respinse solicitările, se distinge BENY ALEX SRL Negreşti Oaş (CUI: 6594905), firmă care a invocat o creanţă de 43.836.243,43 lei. Administratorul judiciar a respins 99% din sumă, menţionând că “43.570.222,04 lei reprezintă preţ al lucrărilor suplimentare pretins de către creditoare în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză“.

 

11 sindicate, prime şi sporuri cu duiumul; 1.472 de angajaţi pe hârtie şi 1.991 la masa credală

 

Pe lângă masa credală consistentă, tabelul preliminar mai impresionează prin numărul foarte mare de creditori – peste 500 de firme şi instituţii, la care se adaugă mai mult de 2.000 de salariaţi şi foşti salariaţi ai companiei. Din acest document se mai observă faptul că există cel puţin 11 sindicate la nivelul HIDROSERV SA, iar angajaţii primesc/primeau o mulţime de prime şi sporuri. Administratorul judiciar precizează că unele beneficii salariale nu au mai fost acordate în ultimii ani, ceea ce a dus la înregistrarea a 343 litigii de muncă.

În ceea ce priveşte numărul de angajaţi, există o ciudăţenie: raportul privind cauzele insolvenţei precizează că “la data intrării în procedura de insolvenţă erau înregistraţi 1.472 salariaţi“, dar în lista anexă la tabelul creditorilor sunt incluse 1.991 de persoane! Poate cei 519 (diferenţa) sunt remuneraţi pe drepturi de autor… sau oficial sunt angajaţi în altă parte (LA HIDROELECTRICA, de exemplu), dar sunt detaşaţi şi plătiţi la HIDROSERV!

Merită remarcat şi procentul mare de personal TESA – 19% din total, cu o menţiune specială pentru sediul central, care are numai salariaţi TESA (66), iar cheltuielile salariale cu aceştia sunt cele mai mari la nivel de companie – 7.260 lei/lună/persoană.

În finalul raportului privind cauzele insolvenţei, administratorul judiciar vorbeşte “cu un sfert de gură” de reorganizarea judiciară, precizând că “societatea se află într-o stare de dificultate financiară evidentă, înregistrând un pasiv considerabil faţă de nivelul de profitabilitate al activităţilor desfăşurate, iar în măsura în care se va putea creiona o strategie de redresare care să poată fi susţinută de activitatea companiei, debitoarea poate fi supusă unui plan de reorganizare care să asigure o recuperare a creanţelor într-o măsură mai mare decât în ipoteza falimentului“.

Până una alta, va continua perioada de observaţie deoarece au fost formulate numeroase contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, iar planul de reorganizare poate fi depus numai după definitivarea tabelului creditorilor.

 

Deciziile Adunării Creditorilor au fost anulate

 

La prima întrunire a creditorilor înscrişi în tabelul preliminar a fost ales un comitet format din 5 membri – ANAF (preşedinte), UCM REŞIŢA SA, BANCA TRANSILVANIA, HIDROELECTRICA SA şi HIDROCONSTRUCŢIA SA -, iar practicianul CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL a fost confirmat în funcţia de administrator judiciar, cu un onorariu de 10.000 euro/lună plus 4% din sumele distribuite creditorilor.

Unul dintre creditorii importanţi, ACETI SRL Slatina (CUI: 1514255), care deţine o creanţă de 3 milioane lei, a contestat deciziile Adunării Creditorilor pe motiv că votul pe care l-a transmis nu a fost luat în considerare. Judecătorul sindic Andreea Alexandra PINTEA a admis cererea şi a dispus anularea hotărârilor privind componenţa Comitetului Creditorilor şi onorariul administratorului judiciar, dar bătălia nu a fost tranşată definitiv pentru că CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL a atacat sentinţa cu apel.

Următorul termen de judecată în Dosarul nr.36365/3/2016, de insolvenţă al debitoarei SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA, este programat pe 26 aprilie 2017, dată la care probabil nu se va decide nimic şi se va pronunţa o amânare consistentă, astfel încât să existe timp suficient pentru judecarea apelului menţionat şi a contestaţiilor la tabelul preliminar. (sursa foto: hidroserv.ro)
DOCUMENTE ATAŞATE:
S.S.H. HIDROSERV SA – tabel preliminar al creanţelor

S.S.H. HIDROSERV SA – raport privind cauzele insolvenţei

 

 

SURSA: Supervizor.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.