carte și statuie

Războiul soților Costică și Victoriţa Monica Moldovan cu familia Gordon nu a ajuns încă la un final. Din 2015 încoace, cele două familii au mai purtat un proces în instanță, care s-a finalizat nu demult cu o primă sentință. Una extrem de ciudată, prin intermediul căreia soții Moldovan sunt obligați să permită accesul soților Gordon în podul casei prin apartamentul lor și să-și monteze sticlă mată pentru a respecta… servitutea de vedere. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în apel în 30 de zile de la comunicare.

Dar să începem cu începutul. În 1987, deci înainte de revoluție, soţii Costică şi Victoriţa Monica Moldovan au cumpărat de la proprietari – soții Ilarie și Victoria Pop – acordul de a-şi construi un etaj la casa acestora şi o parcelă de câţiva metri de curte. Timp de câţiva ani, până în 1993, soţii Moldovan au trăit liniştiţi în etajul imobilului, până când au apărut neamurile fostului secretar de stat în Ministerul Justiţiei Ovidiu Puţura,  soții Gordon, care au încheiat cu soții Pop, proprietarii parterului, un contract de întreținere viageră, astfel întabulându-se parterul, dar și terenul aferent casei, în întregime.

Fiindcă soții Moldovan au ajuns “în aer”, s-a ajuns la instanță care a pronunțat o sentinţă prin care li se recunoştea acestora faptul că le revine etajul imobilului, dar și un drept de superficie pe suprafeţele din lateralul casei şi o cale de acces.

Însă sentinţa a fost pusă în aplicare de către executorul Valerian Andronesi.

„Când a venit să vadă la faţa locului cum stau treburile şi să pună în aplicare sentinţa, Adronesi a făcut câteva însemnări şi mi-a spus că am de semnat o foaie. Însă acea foaie era doar ultima parte dintr-un document. Când i-am cerut să îmi dea toate hârtiile ca să le citesc şi mai apoi să le semnez s-a înfuriat şi a refuzat să mi le arate ”, a povestit la acea vreme Costică Moldovan.

La scurt timp după aceasta, familia Gordon, noii proprietari ai suprafeţei de parter a imobilului, şi-au montat garduri în jurul casei pe suprafeţele ce nu le aparţineau şi mai mult de atât, familia Moldovan s-a trezit, în baza unei alte sentințe judecătorești din 2012, că e nevoită să plătească chirie anuală pentru a avea acces la etajul imobilului. Concret, daca voiau gratuitate, trebuiau să zboare ca să poată intra în propria casă.

Mai mult, lui Costică Moldovan i s-a imputat o sumă retroactivă de chirie pentru scările ce facilitau accesul în imobilul său.

„M-am trezit că aveam de dat o chirie anuală pentru ca să intru în casă. Nepoţii lui Puţura au pus garduri peste tot şi încercând să mă scoată din casă, nu mi s-a comunicat că aveam de plătit banii, astfel că eram la un pas de a-mi pierde casa. Fără a şti aveam sechestru pe maşina şi subevaluată la suma de câteva sute de lei, iar casa am scăpat-o cu o zi înainte să fie pusă la licitaţie pentru că deşi am plătit acea chirie, executorul Andronesi i-a virat în alt cont. Acelaşi executor era pregătit să îmi subevalueze casa la licitaţie pentru ca mai apoi să fie cumpărată imediat şi în tăcere de către neamurile sus-pusului ministru Puţura”, relata în 2016, pentru Gazeta de Bistrița, Costică Moldovan.

Și-au căutat dreptatea încă o dată

Pentru că soții Gordon au montat aiurea gardul despărțitor, Costică și Victorița Monica Moldovan s-au adresat din nou instanței, în 2015, care a dispus efectuarea unei expertize, din care să reiasă dacă soții Gordon au respectat ceea ce s-a dispus anterior prin hotărârea judecătorească.

Evident că nici soții Gordon nu au stat cu mâinile în sân, fiindcă au contraatacat cu o întâmpinare. Cei doi au cerut acces la casa scării și podul casei, părți aflate în indiviziune forțată, să li se permită accesul pe porțiunea de teren asupra căreia soții Moldovan au obținut drept de superficie. De asemenea, soții Gordon ca de pe terenul lor, vecinii să își ridice țevile de apă canal și, în plus, să respecte servitutea de vedere, în sensul montării de sticlă mată la geamurile apartamentului lor. Mai mult decât atât, au susținut că gardul nu a fost montat de ei, ci de soții Moldovan.

Pentru a lămuri aceste aspecte, instanța a dispus efectuarea unei expertize judiciare. Și s-au efectuat două, fiindcă primul expert nu și-a făcut treaba așa cum scrie la carte. Din cea de a doua expertiză rezultă clar că accesul soților Moldovan le-a fost îngrădit de vecinii Gordon.

Noaptea minții: sticlă mată la geamuri și acces neîngrădit la pod de-a lungul apartamentului

Instanța le dă dreptate soților Moldovan și îi obligă pe soții Gordon să modifice aliniamentul gardului ce delimitează terenul asupra căruia a fost instituit dreptul de superficie în favoarea vecinilor lor, însă în același timp îi obligă pe primii să le permită accesul la casa scării şi podul casei, și să procedeze la montarea de sticlă mată la geamurile apartamentului proprietatea acestora. Asta deși etajul există din 1987.

“Față de susținerile acestora referitoare la servitutea de vedere – așa cum este aceasta reglementată de disp. art. 611-613 din Codul civil de la 1864 (dispoziții legale aplicabile în raport de data săvârșirii faptelor, respectiv încheierii actelor juridice – așa cum stipulează expres prevederile art. 6 alin. 2 din noul Cod civil), va constata incidența în cauză a disp. art. 612 din actul normativ anterior invocat, potrivit cărora ,,Nimeni nu poate avea vedere sau ferestre spre vedere, ……… asupra proprietății îngrădite sau neîngrădite a vecinului său, de nu va fi o distanță de 19 decimetri între zidul pe care se deschid aceste vederi și proprietatea vecină”.

În cauză, așa cum reclamanții înșiși au recunoscut, ferestrele apartamentului pe care îl dețin în proprietate – ferestre poziționate pe latura/laturile dinspre terenul aflat în proprietatea pârâților, mai exact curtea acestora (cu precizarea că imobilul construcție nu este delimitat prin gard sau zid față de întinderea vecină, întrucât terenul se află în proprietatea exclusivă a pârâților Gordon, la fel ca și apartamentul nr. I din imobilul clădire – duplex – compus din cele 2 unități locative, poziționate pe verticală) – sunt amplasate cu nerespectarea dispozițiilor legale anterior menționate.

Împrejurarea că pârâții au văzut și cunoscut, implicit, modalitatea de amplasare a ferestrelor apartamentului nr. II la momentul dobândirii acestuia prin contractul sinalagmatic încheiat cu numiții Pop Ilarie și Pop Viorica nu poate să conducă la ,,achiesarea” acestora cu privire la aspectul în discuție – chiar dacă servitutea în discuție este una continuă și aparentă, așa cum este definită de disp. art. 622 alin. 2 și 3 din Codul civil de la 1864 – situație în care, în virtutea disp. art. 612 din Codul civil de la 1864, va admite cererea reconvențională cât privește obligarea reclamanților Moldovan în a proceda la transformarea ferestrelor de vedere în ferestre de lumină (prin înlocuirea sticlei transparente cu sticlă mată). (…)

Raportat la servitutea de trecere solicitată de către pârâții Gordon – în vederea accederii acestora la casa scării, respectiv podul imobilului construcție casă de locuit (duplex format din 2 apartamente poziționate pe verticală) – instanța va reține, înainte de toate, că, așa cum rezultă din extrasele de carte funciară depuse la dosar (…), respectiv SC nr. 1058/1991 pronunțată în dosarul civil nr. 3695/1990 al acestei judecătorii (dosar atașat prezentei cauze), în indiviziune forțată se află doar podul imobilului casă (alături de fundație, pereții despărțitori, planșeele, șarpanta și învelitoarea), nu și casa scării aferentă apartamentului nr. II, proprietatea reclamanților (aspect relevate și în cuprinsul expertizei întocmite de către expertul topografic).

Față de disp. art. 480 din Codul civil de la 1864, respectiv atributele pe care dreptul de proprietate le conferă titularului său (posesia, folosinţa şi dispoziţia) și având în vedere că acoperișul clădirii este o parte componentă ce presupune în timp deteriorarea sa și, implicit, efectuarea de reparații/înlocuiri/renovări, va admite, în parte, acest capăt de cerere, în sensul obligării reclamanților de a le permite pârâților accesul pe casa scării, respectiv podul construcției, doar în situația în care bunul aflat în indiviziune forțată – podul, învelitoarea sau celelalte părți comune anterior enumerate – reclamă intervenții necesare întreținerii lui (susținerile reclamanților în sensul creării de către pârâți a unei căi de acces separate către podul imobilului casă de locuit – prin exteriorul construcției – neputând fi îmbrățișate de către instanță, în raport de argumentele anterior expuse și derivate din calitatea de coproprietari a părților litigante)”, și-a motivat instanța decizia.

Legat de accesul la podul imobilului, partea proastă este însă alta, de care instanța nu a ținut cont absolut deloc. Ca să ajungă în pod, soții Gordon trebuie să ajungă de pe casa scărilor la terasa aflată la etaj, să traverseze un culoar car se află în interiorul locuinței și desparte camerele din apartamentul soților Moldovan, să intre în bucătăria acestora, mai apoi în cămară, unde se află ușa de acces la zona respectivă. Practic, dreptul de proprietate al soților Moldovan este tulburat, ca să nu mai vorbim de intimitatea și liniștea lor, fiindcă prin această sentință soții Gordon pot merge în podul casei la orice oră din zi și noapte.

Va urma

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.