În câteva săptămâni, lucrurile se vor schimba substanţial în privinţa responsabilităţii funcţionarilor publici din administraţia publică locală. Mai exact, printr-un proiect de lege care se află în dezbaterea Senatului, secretarii de primării şi de consilii judeţene vor deveni direct şi exclusiv responsabili de legalitatea actelor emise de instituţiile unde lucrează.

 

Proiectul de lege privind o modificare de esenţă a modului în care funcţionează administraţie publică locală a fost deja luni, 26 septembrie în dezbaterea senatorilor, dar a fost returnată pentru reanaliză şi verificare la comisiile de specialitate. Două săptămâni este termenul în care proiectul legislativ propus de liberali va reveni pe ordinea de zi în dezbateri, având toate şansele să treacă la vot.

 

Deocamdată s-a întors la comisii

Propunerea legislativă iniţiată şi susţinută de PNL a trecut de Camera Deputaţilor, iar luni, 26 septembrie, s-a aflat pe ordinea de zi a Senatului. Textul de lege are raport comun de admitere fără amendamente din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi a Comisiei pentru administraţie publică şi organizare teritorială. La rândul său, Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea.

„Textul de lege a fost în dezbaterea Senatului, de unde a fost retrimis la comisii pentru încă două săptămâni, în vederea reanalizării şi verificării. În opinia noastră este o abordare corectă în ceea ce priveşte aspectul responsabilităţii în faţa legii a secretarului unei primării sau consiliu judeţean”, a declarat pentru Gazeta de Bistriţa, senatorul liberal de Bistriţa-Năsăud, Cristian Florian.

 

Răspunderea devine exclusivă

În conformitate cu legislaţia în vigoare la acest moment, ordonatorul de credit, adică şeful instituţiei, este cel care răspunde pentru actele emise de instituţie. Ori acest lucru nu este tocmai în regulă, fiind contestat de mulţi dintre aleşii locali, care consideră că odată ce există o viză de legalitate pe un act, primarul sau preşedintele de consiliu judeţean trebuie să îşi pună semnătura pe acel act, pentru că se prezumă că respectă întrutotul legislaţia ţării.

Tocmai această anomalie vrea să o înlăture proiectul legislativ al parlamentarilor liberali, care au iniţiat o lege cu articol unic ce modifică radical Legea administraţiei publice locale:

„Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din data de 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. Articolul 128 se modifică şi se completează având următorul cuprins:

Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene răspund exclusiv, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituţiei precum şi semnăturile funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul actului emis.

  1. După articolul 128 se introduce un nou articol, 128 indice 1, cu următorul cuprins:

Art. 128 indice 1 – a) secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean, răspund exclusiv, după caz, contravenţional, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.”

 

Aplicarea legii, indiferent de presiunile politice

„Persoanele din aparatul de specialitate a primarului sau preşedintelui Consiliului Judeţean, inclusiv secretarul UAT, sunt funcţionari publici care au obligaţia de a aplica legea în exercitarea funcţiei deţinute, indiferent de presiunile care se fac asupra lor de către alţi factori de decizie din UAT”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Mai mult, un primar ales sau un preşedinte de consiliu judeţean nu are pregătirea necesară de a verifica legalitatea actelor pe care instituţiile pe care le conduc le emit. El nu poate să analizeze toate actele care au stat la baza emiterii unui act, adică să facă munca specifică unui întreg personal din instituţie.

„De aceea există departamente care analizează documentele şi îşi pun viza că totul este legal, iar primarul sau preşedintele consiliului judeţean ia doar act de acest lucru şi promovează respectivul act”, susţine la rândul său, senatorul Cristian Florian.

„Prin această propunere legislativă se doreşte aşezarea lucrurilor pe un făgaş corect şi normal. Funcţionarii publici trebuie să îşi îndeplinească datoria în conformitate cu prevederile legale, fiind specializaţi în legislaţia din domeniul respectiv”, mai spune senatorul bistriţean.

 

Manageri, nu funcţionari publici

În opinia parlamentarilor liberali care susţin această modificare de lege, primarii şi preşedinţii de consilii judeţeni, ca manageri ai instituţiilor pe care le conduc, pot stabili oportunitatea unor investiţii, sau a unui plan de dezvoltare a localităţii ori judeţului, şi nicidecum nu pot stabili legalitatea actelor pe care instituţia din subordine le emite. Pentru acest lucru există departamente şi funcţionari publici care au în fişa postului acest lucru, spun ei.

„Primarul sau preşedintele de consiliu judeţean este în fapt un manager, ales direct sau indirect de către o comunitate. Responsabilitatea lor este politică, în sensul dacă este oportună sau nu o investiţie sau un obiectiv. Alesul poate propune anumite proiecte care trebuie analizate de compartimentele de specialitate din subordine, şi care trebuie să dea soluţiile tehnice şi legale la ceea ce se doreşte. În cazul în care un ales promovează un act care nu a fost verificat de legalitate sau a fost verificat şi nu a primit viza de legalitate, atunci el este pe deplin responsabil pentru acest lucru. Blocarea unui act poate fi un abuz în serviciu. De aceea există organigramă a instituţiei cu funcţii de răspundere, pentru a ajuta să îşi pună în practică programul de administrare locală”, mai spune Cristian Florian.

sedinta-senat

Opinia separată scrisă absolvă de responsabilitate

Circuitul actelor juridice în cadrul unui UAT este unul stabilit de lege. Aceste acte sunt semnate de funcţionarul public care le întocmeşte, apoi este semnat de şeful de compartiment, serviciu sau de direcţie. Următorul pas este semnarea acestei documentaţii de către departamentul sau serviciul juridic care verifică legalitatea actelor juridice respective. De la acest departament sau serviciu documentaţia respectivă ajunge la secretarul instituţiei care este ultima verigă în verificarea legalităţii actelor ce trebuie să fie înaintate spre aprobare CL sau CJ.

„Legat de aspectul răspunderii în faţa legii a secretarului primăriei sau consiliului judeţean, precum şi a aparatului de specialitate din cele două unităţi administrative, orice document pe care aceştia şi-au pus avizul de legalitate şi au semnat, considerăm că este necesar să se prevadă că aceştia răspund exclusiv în cazul în care, printr-un anumit document emis de primărie sau consiliu judeţean s-a încălcat legea. Totodată, precizăm că secretarul, respectivul funcţionar public, care a semnat pentru un document în urma dispoziţiei scrise a primarului sau preşedintelui consiliului judeţean după ce şi-a exprimat în scris o opinie separată, prin care să îşi prezinte, motivat, dezacordul sau neavizarea de legalitate este absolvit de responsabilitate”, se mai arată în expunerea de motive ataşată proiectului de modificare a Legii administraţiei publice locale.

Prin această măsură, iniţiatorii legii consideră că s-ar stopa acţiunile de intimidare şi corupţie ale factorilor politici de decizie din administraţia publică locală.

1 COMENTARIU

  1. Un alt proiect de lege prin care este subjugată politic administrația publică.
    Atîta timp cît salarizarea este la mîna celor aleși. Da aleși trebuie să culeagă roadele, fară nici o răspundere și fara nici o implicare. Interesant. V-om vedea pînă unde pot merge acești aleși-mafioți.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.