Consiliul Local al municipiului Bistriţa se întrunește la data de 27 august într-o ședinţă extraordinară.

Aceasta se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa și va începe la orele 14.00.

Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre privind înfiinţarea Liceului teoretic cu predare în limba maghiară nr. 1 din Bistriţa, începând cu anul şcolar 2015-2016, prin divizarea Colegiului Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa.

Liceul Maghiar va funcționa în clădirea localului III (fostul internat) al Colegiului Naţional ”Andrei Mureşanu” de pe strada Republicii cu următoarea structură.

”Prin comasarea claselor cu predare în limba maghiară de la CNAM într-o singură unitate şcolară se pot crea premisele pentru un învăţământ mai economic şi mai eficient. În acest fel se realizează şi o încadrare strictă în numărul de posturi didactice, didactic-auxiliare şi nedidactice. De asemenea, se reduce abandonul şcolar prin asigurarea unui set de facilităţi elevilor proveniţi din mediul rural (mai ales celor din învăţământul liceal) şi a celor proveniţi din familii cu stare materială precară prin atragere de sponsori, burse speciale, ajutoare. O astfel de instituţie şcolară ar putea atrage fonduri extrabugetare prin programe ce vizează educaţia şi dezvoltarea infrastructurii şcolare cu ajutorul fundaţiilor din ţară şi de peste hotare. În urma analizei evoluţiei demografice a populaţiei şcolare locale şi zonale (în special cazul elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal) constatăm o scădere a acesteia, de unde necesitatea unei instituţii de învăţământ care să concentreze elevii care doresc să studieze în limba maghiară. Totodată, printr-o analiză atentă a claselor din şcolile din judeţ, aproape în fiecare clasă cu predare în limba română există 2-3 copii maghiari, pe care dorim să-i atragem spre o instituţie de învăţământ cu predare în limba maghiară. Datorită faptului că zona Bistriţei este o zonă cu populaţie maghiară dispersată (de exemplu, în municipiul Bistriţa ponderea populaţiei maghiare este de 6% cu tendinţă de scădere), se promovează astfel o măsură dinamică care să permită acoperirea echitabilă a zonei cu oferta educaţională în special prin învăţământul învăţământul liceal şi pe urmă cel profesional. Ar putea fi atraşi astfel şi elevi maghiari din localităţile limitrofe municipiului Bistriţa şi a zonei acesteia, care actualmente nu au acces la învăţământ în limba maternă din cauza efectivelor scăzute şi a distanţelor mari până la şcoală”, se arată în motivare.

Municipalitatea va închiria un spaţiu în suprafaţă de 335 mp şi terenul în suprafaţă de 900 mp situat pe B-dul Republicii nr. 18-20, proprietatea lui Plăian Adrian Marian, în vederea înfiinţării Liceului Maghiar. Conform legislaţiei în vigoare, pentru înfinţarea unui unităţi de învăţământ este necesară asigurarea unui sediu unde să-şi poată desfăşura activitatea. Suma va fi de 10 lei/mp/lună pentru închirierea spaţiului şi 3,54 lei/mp/lună pentru închirierea terenului aferent, chiria totală fiind de 6.536 lei/lună. Contractul de închiriere se încheie pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2015 până la data de 31.08.2019, iar chiria lunară se va achita din bugetul local al municipiului Bistriţa.

Despre acest subiect se mai poate citi aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.