Primăria Dumitrița a fost executată silit de o angajată, după ce în urmă cu doi ani aceasta a fost concediată abuziv. Femeia a cerut în instanță anularea actului prin care a fost concediată, precum și plata salariilor restante și indexate la zi cu inflația. La final, instanțele de judecată i-au dat dreptate. Numai că, administrația a vrut să îi plătească drepturile restante eșalonat, astfel că femeia a fost nevoită să recurgă la executarea silită, care a fost contestată în instanță de primărie, dar fără vreun succes.

Iulia Meșter a fost angajata Primăriei Dumitrița timp de circa 6 ani, din ianuarie 2015 și până în martie 2021, când a fost pusă pe liber fără explicații, întrucât consilierii locali au votat, în februarie același an, desființarea postului pe care aceasta îl ocupa, respectiv referent în aparatul de specialitate al primarului – compartimentul cultură-turism.

Și la Turism și la Registru Agricol

Numai că în realitate, Iuliei Meșter i s-au desemnat atribuții referitoare la registrul agricol şi la executarea mandatelor de muncă în folosul comunităţii în cadrul primăriei. Concomitent cu desfiinţarea locului de muncă al Iuliei Meșter, consilierii locali au înfiinţat un post de funcţionar public de execuţie, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidență Agricolă, Cadastru, Urbanism, Fond funciar şi administrare pajişti.

„Conform fişelor postului depuse la dosar, reclamanta a avut ca atribuţii planificarea, organizarea şi coordonarea programelor turistice şi culturale, promovarea programelor, ofertelor turistice şi culturale, participarea la organizarea şi coordonarea diferitelor evenimente speciale.

Pe lângă aceste atribuţii, în fişa postului întocmită la data de 13.05.2019, erau menţionate pentru reclamantă şi atribuţii în cadrul compartimentului Registrul Agricol şi de întocmire a dosarelor persoanelor care au efectuat ore de muncă în folosul comunităţii, de întocmire a formularelor de pontaj ale persoanelor care au executat ore de muncă în folosul comunităţii, de elaborare a procedurilor pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului, de actualizare a procedurilor conform legislaţiei în vigoare şi de verificare şi participare la gestionarea efectuării orelor de muncă în folosul comunităţii. Prin fişa postului întocmită la data de 14.09.2020 s-au menţinut atribuţiile reclamantei privitoare la turism şi s-au mai adăugat atribuţii referitoare la efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii şi atribuţii de ajutare la selectarea şi legarea documentelor în vederea arhivării în instituţie şi de preluare şi înregistrare a cererilor pentru lemn a locuitorilor comunei Dumitrița.

Raportul de activitate depus la dosar (…) relevă faptul că reclamanta, în luna octombrie 2017, a prestat activitate la Registrul Agricol, eliberând şi vizând atestate de producător, adeverinţe referitoare la înscrierile din Registrul Agricol, a completat registre, a preluat şi verificat corespondenţa şi a răspuns unei adrese referitoare la situaţia producătorilor.

Prin dispoziţia nr. 59/10.03.2021 s-a dispus încetarea contractului de muncă al reclamantei în temeiul art. 65 alin. 1 şi art. 75 alin. 1 din Codul muncii, în motivarea dispoziţiei fiind menţionat doar faptul că încetarea contractului individual de muncă a fost determinată de desfiinţarea locului de muncă al reclamantei.

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumitrița nr. 11/26.02.2021 relevă faptul că, concomitent cu desfiinţarea locului de muncă al reclamantei, s-a înfiinţat un post de funcţionar public de execuţie, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Evidență Agricolă, Cadastru, Urbanism, Fond funciar şi administrare pajişti”, arată instanța în motivare.

Concedierea, nelegală!

Totodată, tribunalul a mai arătat că, potrivit Codului Muncii, în situaţia în care încetarea contractului individual de muncă este determinată de desfiinţarea locului de muncă, decizia de concediere trebuie să cuprindă motivele pentru care a fost desfiinţat locul de muncă, astfel încât să fie posibilă analizarea legalităţii şi temeiniciei deciziei de concediere. Mai mult, instanța a avut mari semne de întrebare cu privire la nou înființatul post de la Evidența Agricolă odată cu desființarea postului Iuliei Meșter, în condițiile în care acesteia i se dăduseră atribuții și în acest sector.

„În cuprinsul dispoziţiei nr. 59/10.03.2021 prin care s-a dispus încetarea contractului de muncă al reclamantei nu s-au menţionat motivele desfiinţării locului de muncă al reclamantei şi implicit ale concedierii reclamantei, pentru a se putea verifica de instanţă dacă aceste cauze sunt reale şi serioase şi dacă desfiinţarea postului a fost efectivă, în dispoziţia de concediere fiind menţionat doar faptul că încetarea contractului individual de muncă al reclamantei a fost determinată de desfiinţarea postului reclamantei.

Mai mult, instanţa constată că reclamanta a avut pe parcursul derulării contractului de muncă numeroase alte atribuţii decât cele referitoare la turism, reclamanta îndeplinind atribuţii specifice compartimentului Registru Agricol şi atribuţii referitoare la desfăşurarea orelor de muncă în folosul comunităţii, astfel cum relevă fişele postului şi raportul de activitate existente la dosar, iar desfiinţarea postului reclamantei din cadrul Compartimentului Turism şi înfiinţarea unui post la Compartimentul Evidență Agricolă naşte un dubiu cu privire la cauza reală şi serioasă a desfiinţării locului de muncă al reclamantei şi la caracterul efectiv al desfiinţării locului de muncă al reclamantei”, a precizat instanța în motivare.

La finalul procesului judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud au dispus “repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii dispoziţiei de concediere, prin reintegrarea reclamantei pe postul deţinut anterior emiterii dispoziţiei contestate şi va obliga angajatorul Primăria Comunei Dumitrița la plata către reclamantă de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, de la data concedierii sale şi până la data reintegrării efective. În plus, administrația locală a fost obligată să plătească Iuliei Meșter încă 2000 lei, cheltuieli de judecată.

Sentința nu a fost definitivă și a fost atacată de Primăria Dumitrița la Curtea de Apel Cluj. Aici însă, în noiembrie anul trecut, judecătorii au fost tot de partea Iuliei Meșter. Bașca, Primăria Dumitrița a fost obligată să îi plătească pentru procesul din apel, alți 5.000 lei, cheltuieli de judecată.

S-au codit să plătească întreaga sumă

Urmare a procesului, Iulia Meșter a fost reîncadrată pe post cu toate drepturile anterioare. Însă în ceea ce privește salariile restante, a avut de așteptat, astfel că femeia a apelat la executarea silită pentru recuperarea întregii sume datorate de primărie.

În condițiile date, primarul Ilie Uchrenciuc a dat dispoziție ca suma totală netă datorată, respectiv 52.419 lei, să fie plătită în cinci tranșe, până în 2027, câte una pe an: în primul an, respectiv anul 2023, 5% din valoarea titlului executoriu, adică 3.029 lei; în 2024 – 10% din valoarea titlului executoriu; în 2025  – 25% din valoarea titlului executoriu, în 2026  – 25% din valoarea titlului executoriu, iar în 2027 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu, sume ce ar fi urmat să fie actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la care se adaugă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie 15.11.2022.

Numai că primarul a încurcat borcanele, fiind că în speță nu puteau fi aplicate prevederile OUG 130/2021 care i-ar fi permis eșalonarea datoriei. După ce a fost somat să achite sumele impuse de instanța de judecată, primarul a contestat executarea silită în instanță, la Judecătoria Bistrița, unde însă a pierdut.

„(…) instanţa apreciază că nu sunt incidente în cauză dispozițiile art. VI alin 1 din O.G.nr.130/2021.

În acord cu cele reţinute de Curtea Constituţională şi cele invocate de intimată, instanţa reţine că persoanele care au câştigat în instanţa despăgubiri că urmare a concedierii nelegale/abuzive, după ce instanţa de judecată a stabilit că aceasta a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, aşa cum este stabilit prin dispoziţiile art. 80 din Codul muncii, se află în altă situaţie juridică decât cea vizată de OUG. nr. 130/2021.

În consecinţă aceste persoane pot recupera într-o singură tranșă sumele datorate întrucât au natura unor despăgubiri iar nu natura unor drepturi salariale.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată astfel că nu a intervenit suspendare a de drept a a executării silite a sumelor prevăzute în titlul executoriu. În consecinţă nu se poate constata existenţa unui impediment prevăzut de lege potrivit art.665 alin.5 pct. 7 Cod proc. civ. pentru a se stabili nelegalitatea emiterii încheierii de încuviinţare a executării silite nr.1066/CC/2023. Apoi, instanţa reţine că debitorul nu a îndeplinit de bunăvoie întreaga obligaţie de plată stabilită în sarcina sa prin titlurile executorii reprezentate de sentinţa civilă nr. 262/F/2022 şi decizia civilă nr. 2281/A/2022 în dosarul civil nr. 541/112/2021, motiv pentru care creditorul – intimat a demarat împotriva sa procedura executării silite, formulând în acest sens cererea de executare silită înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc (…)”, a precizat instanța în motivare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.