Municipalitatea alocă 1,6 milioane de lei pentru a afla starea în care se află ansamblul Sugălete și pentru pregătirea documentelor și studiilor necesare pentru reabilitarea ansamblului construit între secolele XV – XIX. Se pare că Primăria Bistrița își asumă reabilitarea complexului în ciuda faptului că este compus și de spații private, nu doar publice.

Primăria Bistrița caută firmă care să pregătească un studiu care să arate starea în care se află ansamblul Sugălete, din centrul istoric, cel mai lung șir de imobile medievale cu arcade la parter, din România.

Ansamblul este format din mai multe clădiri supraetajate, în stil gotic și renascentist, numărându-se printre puținele exemple arhitecturale urbane medievale, păstrate în zona Transilvaniei, încă de la începutul secolului XIV-lea.

Firma care va câștiga licitația organizată de Primăria Bistrița trebuie să elaboreze documentația privind expertiza tehnică, auditul energetic, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de construcții: „Regenerarea urbană a imobilelor din centrul istoric”.

Valoarea contractului ajunge la 1,6 milioane de lei, suma fiind suportată din bugetul local al municipiului Bistrița. Licitația se va finaliza în ianuarie 2024, deschiderea ofertelor fiind programată pentru data de 3.

Ansamblul Sugălete este format din 12 clădiri, care se află atât în proprietatea statului, cât și a bisericii lutherane sau proprietate privată. Suprafața totală a loturilor este de 10.707 mp.

Imobilele din Piața Centrală nr. 13-24, amplasate pe latura nordică a Pieței Centrale, alcătuiesc Ansamblul urban Șirul Sugălete clasat ca monument istoric, construit în secolul XV – XIX cuprinzând 12 clădiri monument istoric.

În ce stare se află ansamblul unic în România

Întregul șir de case a fost construit pe un taluz cu diferență de nivel între 0,50 m și 2 m. Clădirile sunt construite cu funcații din piatră spartă cu mortar de var sau argilă. Zidăria din piatră are cota de 1- 1,5 m. Zidurile portante sunt construite din cărămidă cu mortar de var. Peste demisoluri sau subsoluri, planșeele sunt din bolți de cărămidă în plin cintru sau în pandantivi. Peste parter sunt în general construite bolți. La parter și demisol au existat în trecut la toate clădirile bolți.

Peste etaj există o serie de clădiri bolți. În decursul timpului, datorită diferitelor transformări, s-au demolat bolțile fiind înlocuite cu planșee din lemn. Șarpantele sunt din lemn și învelitorile din țiglă sau tablă. Până în anii 1950 au existat case cu acoperiș din șindrilă. Din aceste clădiri, o parte s-au păstrat în întregime în starea inițială, acestea fiind: casa parohială (nr 13), casa Petermann (nr 15) și casele de la nr. 21, 22.

În caietul de sarcini al licitație sunt surprinse și problemele pe care le are ansamblul Sugălete, care, totuși, a rezistat eroic 600 de ani:

„Tasările se datorează în general faptului că apele meteorice pătrund în terenul de fundație al clădirilor, datorită sistemului deteriorat de scurgere a apelor pluviale. În partea dinspre stradă – la portic – tasările se datorează faptului că cu ocazia modernizării străzii, nivelul terenului a ridicat, ajungând la aproape același nivel cu trotuarul porticului, apele meteorice scurgându-se la fundația stâlpilor. În trecut, rigola din mijlocul străzii avea o pantă accentuată permițând scurgrea apelor. Pe această rigolă trecea un fir de apă, care avea rolul de a duce impuritățile ce veneau din rigolele caselor. Această situație a durat aproape 400 de ani nepermițând apelor meteorice să pătrundă la fundații. O altă cauză a tasărilor și igrasierii construcțiilor este instalația de canalizare și instalația de apă defectuos executată și neîntreținută”.

Cu canalizare din 1870

Nu e de mirare că instalația de canalizare și cea de apă nu mai fac față și permit tasările și igrasiei să își facă prezența. Sistemul de canalizare a fost executat în anul 1870, din tuburi de bazalt care sunt în prezent fisurate și ciobite și permit scurgerea apelor. Instalația de apă care s-a executat prin pivniță s-a deteriorat, facilitând pierderi de apă. Astfel, unele subsoluri au fost inundate (exemplu clădirea cu nr. 19 și 22), iar în altele întreținându-se o permanentă umiditate.

La o parte din clădiri s-au înlocuit bolțile cu planșee de lemn. În zona porticului, datorită tasărilor au apărut fisuri în bolți și arce. La gangurile de intrare, ancadramentele din piatră sunt deteriorate, iar pereții au tencuiala căzută. În aceste zone fisurile sunt mai accentuate și mai frecvente, datorate trepidațiilor din urma circulației autovehiculelor. La unele clădiri, surpările de zidărie s-au produs datorită vechimii zidurilor și a unor anomalii constructive, iar la celelalte degradările zidăriilor se datorează neîntreținerii spațiilor.

Șarpantele sunt deteriorate în urma intemperiilor și a atacului insectelor, majoritatea fiind subdimensionate, învelitoarea inițială fiind din șindrilă. Pardoselile sunt din dușumele din lemn de brad, la o parte din încăperi, însă s-a montat parchet de diferite tipuri. Scările sunt din grinzi de lemn de stejar profilat sau grinzi de lemn de brad placat cu scândură de stejar, restul scărilor fiind din piatră.

„Expertiza tehnică va sta la baza întocmirii documentației tehnico-economice, astfel încât în urma implementării acestuia să se obțină un ansamblu de clădiri sigure din punct de vedere structural, modernă din punct de vedere funcțional și cu un aspect urbanistic adecvat. Măsurile, soluțiile de intervenție, consolidare, trebuie fundamentate din punct de vedere tehnic, funcțional, tehnologic, economic, al încadrării în mediul construit”, se mai arată în caietul de sarcini.

Firma câștigătoare trebuie să pregătească și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire, cât și documentațiile aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Firma trebuie să vină cu un proiect care se asigură că materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții non-toxice, prin proiect se asigură utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile.

SRL-ul care va pune mâna pe cei 1,6 milioane de lei va avea la dispoziție 3 luni să finalizeze studiile și documentele necesare, care conțin expertiză tehnică, expertiză biologică, studiu geotehnic, DALI și DTAC. Documentațiile vor oferi informații și despre costurile la care se va ridica această reabilitare a monumentului istoric.

Andreea Radu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.