Municipalitatea modifică ultima hotărâre a Consiliului Local Bistriţa privind aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionare a cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, proiectul fiind pe masa aleșilor locali în ședința din 21 ianuarie.

”Prin Hotărârea nr. 166/26.11.2015 a Consiliului Local, s-au aprobat propunerile de criterii în baza cărora se vor analiza cererile şi documentele depuse de tineri în vederea obţinerii unei locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Hotărârea a fost transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin adresa nr. 100153/14.12.2015 în vederea emiterii avizului conform, necesar pentru aprobarea de către Consiliul Local a criteriilor finale. Conform preverilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, lista de prioritate se întocmeşte şi se aprobă până la sfârşitul lunii februarie, în baza solicitărilor şi documentelor depuse până la sfârşitul anului precedent. Până la sfârşitul anului 2015 au fost depuse un număr de 179 dosare pentru cele 138 locuinţe care se construiesc în municipiul Bistriţa. Până la această dată, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu ne-a comunicat avizul cu privire la propunerile de criterii, dar prin adresa nr. 118219/11.01.2016 ne-a comunicat faptul că Anexa nr. 11 ce cuprinde criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, a fost modificată, completată şi supusă consultării publice. Modificarea care se propune se referă la introducerea unui criteriu suplimentar privind venitul. Acest fapt necesită depunerea de către solicitanţii de locuinţe, a documentelor justificative privind veniturile familiale, documente care nu au fost solicitate anterior. În acest sens propunem prelungirea termenului de depunere a cererilor însoţite de documentele justificative până la data de 15 februarie 2016, prin urmare modificarea art. 2 alin. 1 din Hotărârea nr. 166/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa. După aprobarea şi publicarea Normelor metodologice în Monitorul Oficial vom propune Consiliului Local modificarea Hotărârii nr. 166/26.11.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa în conformitate cu noile prevederi aprobate”, se arată în proiectul municipalității.

Astfel, articolul care se modifică va arăta așa, dacă hotărârea va fi aprobată în CL: ”Pot fi înscrise în lista de prioritate în vederea repartizării unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii persoanele care au depus cereri împreună cu documentele justificative sau le vor depune până la data de 15.02.2016”.

În Bistrița sunt în curs de execuție 138 de locuințe în trei blocuri din cartierul Subcetate, cu termen de finalizare în anul 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.