Bogdan Gruiţă, unul dintre foștii parteneri de afaceri ai lui George Coldea, vărul fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a fost condamnat în octombrie 2018 de către Tribunalul Cluj la cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, după ce atât Gruiță, cât și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj au făcut apel împotriva deciziei de condamnare a Tribunalului Cluj. În plus, Gruiță a cerut strămutarea dosarului de la Cluj. Pe lângă articolele de presă invocate, acesta își motivează cererea prin faptul că fostul său de partener de afaceri este văr primar cu Florian Coldea ce este în prezent cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar la nivelul județului Cluj există o reticență ce vizează lămurirea aspectelor legate de societatea off-shore Dimery Corp din Seychelles, companie despre care s-a scris că are legătură cu familia Coldea. În plus, Gruiță este reticent și vizavi de cererea adresată SRI, serviciul secret la conducerea căruia s-a aflat numitul Florian Coldea

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2011 – 2013, Bogdan Gruiță a înregistrat în contabilitatea firmei Impact Strategic Solution opt facturi fictive în valoare totală de 3.456.865 lei care, aparent, proveneau de la SC Dual Convex Place București.

Evaziunea fiscală a fost depistată de Garda Financiară Cluj în urma unor controale încrucișate la mai multe societăți comerciale cu care SC Impact Strategic Solution, firma lui Gruiță, a avut încheiate contracte de prestări servicii.

Societatea Impact Strategic Solution SRL a fost înființată în anul 2011 de către Radu George Coldea și Andrei Bogdan Gruiță, fiecare având părți sociale în procent de 50%, ambii fiind și administratorii firmei. Societatea ce avea sediul în Cluj-Napoca avea ca și obiect de activitate consultanță, intermediere și alte servicii privind tehnologia informației.  La sfârșitul anului 2011, firma Impact Strategic Solution SRL a fost cumpărată de către un grup de investiții englez, respectiv de societatea off-shore Dimery Corp cu sediul în Seychelles.

În 2015, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei Impact Strategic Solution, iar potrivit lichidatorului judiciar Curta Eva firma clujeană a devenit un fel de ”fantomă” după ce acţiunile au fost transferate off-shore-ului. În cadrul unui proces de la Tribunalul Cluj, lichidatorul judiciar care se ocupă de firma Impact Strategic Solution a făcut o cerere de răspundere patrimonială împotriva lui Bogdan Gruiţă pentru suma de 3.388.721 de lei, reprezentând cuantumul datoriilor societăţii. Conform lichidatorului judiciar, în perioada 1 ianuarie – 20 noiembrie 2011, administraţia societăţii a fost realizată de către Bogdan Andrei Gruiţă, iar, începând cu data de 21 noiembrie 2011, administrarea s-a realizat de către asociatul unic DIMERY CORP. din Seychelles.

Gruiță, omul de legătură între off-shore-ul din Seychelles și partenerii români

În cererea de apel, Călin Budișan, avocatul ce îl reprezintă pe Gruiță arată că odată cu cesiunea părților sociale, societatea off-shore Dimery Corp a preluat și calitatea de administrator al Impact Strategic Solution SRL, astfel încât Gruiță și Coldea au fost revocați din calitatea de administratori ai societății Impact Strategic Solution SRL. Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, administrarea societății urma să fie preluată în întregime de către Dimery Corp, ceea ce înseamnă că Gruiță și Coldea și-au pierdut calitatea de administratori ai societății.

”Noul administrator nu avea sediul în România, motiv pentru care a fost mandatată punctual o persoană din România pentru îndeplinirea formalităților registru comerțului. Așadar, în vederea realizării mențiunilor în Registrul Comerțului cu privire la cesiunea părților sociale și schimbarea administratorului societății Impact Strategic Solution SRL, a fost nevoie de mandatarea de către Dimery Corp a unei persoanei din România care să se ocupe de formalități. În acest sens s-a stabilit ca numitul Gruiță Bogdan Andrei să efectueze anumite activități punctuale, respectiv: semnarea hotărârii generale a asociaților Impact Strategic Solution SRL și actul constituit actualizat, să de declarație de asociat unic și administrator Societății în cadrul Impact Strategic Solution SRL, respectiv declarație referitoare la înregistrarea fiscală în România și datoriile societății față de Statul Român. Din acte, reiese că societatea Impact Strategic Solution SRL avea ca administrator societatea Dimery Corp care era condusă de către directorii Michael Patrick Owen și Martin Graham Samuels. Din acte reiese că inculpatul Andrei Bogdan Gruiță a fost împuternicit al societății Dimery Corp în vederea efectuării unor acte punctuale, respectiv îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului, precum și punerea în executare a altor dispoziții emise de către directorii societății Dimery Corp, operațiuni necesare a fi îndeplinite în România (negociere/menținere relații contractuale beneficiari finali)”, se arată în motivele de apel.

Cu toate acestea, instanța de fond a înlăturat o serie de apărări ale inculpatului, reținând că Gruiță și după momentul cesiunii părților sociale ale SC Impact Strategic Solutions s-a ocupat de administrarea societății, astfel cum rezultă din declarațiile martorelor Ramona Trif și Eva Curt. Trif susține că a realizat activități contabile pentru firma amintită în perioada 2011-2013, colaborând astfel doar cu inculpatul Andrei Bogdan Gruiță, iar Eva Curt fiind desemnată lichidator judiciar al aceleiași societăți, firma fiind reprezentată de Gruiță. Pe de altă parte, martorii Voicu Oprean și Elena Picu și Doru Gligor Bogdan, reaudiați în fața instanței au confirmat colaborarea cu inculpatul Bogdan Gruiță din partea societății Impac Solutions.

”Precizăm că motivul pentru care martorii Curt Eva, Trif Ramona Anamaria, Oprean Voicu, Picu Elena și Bogdan Gligor Doru au confirmat colaborarea cu inculpatul Gruiță este acela că inculpatul era cel care aducea îndeplinire în România a dispozițiilor reprezentanților legali ai societății Dimery Corp. Instanța de fond a reținut în mod eronat că inculpatul a deținut calitatea de administrator și după momentul cesiunii părților sociale. Acest element al stării de fapt este infirmat la nivel probator de înscrisurile anterior enunțate. În plus, subliniem faptul că ulterior adoptării deciziei de revocare a inculpatului Gruiță din calitatea de administrator, ca urmare a cesiunii părților sociale, această hotărâre de revocare a fost notificată tuturor persoanelor față de care acest aspect prezenta interes (instituții bancare, parteneri contractuali etc.). Spre exemplu, la banca ING Bank Cluj-Napoca a fost înaintată de către Dimery Corp Seychelles în cursul anului 2012 decizia consiliului director format din Martin Graham Samuels și Michael Patrick Owen din cuprinsul căreia rezultă că inculpatului i-a fost revocat dreptul de mai reprezenta societatea Dimery Corp. În mod evident acest înscris confirmă că starea de fapt, realitatea revocării inculpatului din calitatea de administrator, acesta păstrând un rol limitat de persoană de contact în România fără rol decizional în conducerea societății Impact Strategic Solution SRL”, se arată în motivele de apel.

Cum răspunde partenerul lui Coldea acuzațiilor de evaziune fiscală

Cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală, Bogdan Gruiță, prin avocat, spune că fapta reținută în sarcina lui Gruiță nu este prevăzută de legea penală și nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. În rechizitoriu și în sentința Tribunalului Cluj se arată că facturile au caracter fictiv, întrucât Dual Convex Place SRL era în procedura falimentului, nu avea angajați, era inactivă și nici nu recunoaște acele operațiuni. Tot în rechizitoriu se arată că există un prejudiciu aferent infracțiunii de evaziune rezultat din înregistrarea în contabilitatea Impact Strategic SRL a unor cheltuieli presupus fictive aferente facturilor de la Dual Convex Place SRL.

”Precizăm că mecanismul descris în actul de sesizare și însușit în sentința apelată nu este susceptibilă să conducă la evazionarea bugetului de stat și cauzarea unui prejudiciu întrucât, în concret, Impact Strategic Solution SRL a jucat un rol de intermediar, a livrat în mod real servicii către beneficiarii finali, servicii pe care le-a achiziționat de la subcontractori, respectiv Dual Convex Place SRL, înregistrând astfel în mod real cheltuieli în contabilitate, fără a-și diminua în mod fictiv baza impozabilă”, se mai arată în motivele de apel.

Totodată, Gruiță spune că societatea Impact Strategic Solution SRL a avut de-a lungul timpului încheiate contracte cu societățile Arobs, Magli, Eurositi, Arvada, iar atât organele de urmărire penală, cât și prima instanță au reținut că serviciile prestate sunt reale.

De asemenea, cu privire la rolul de intermediat al Impact Strategic Solution SRL, avocatul Călin Budișan spune că ”societatea Impact Strategic Solution SRL nu presta în mod direct servicii întrucât nu dispunea de logistică și personal, ci intermedia astfel de servicii. În fapt, Impact Solution SRL încheia contractul cu beneficiarii finali după care se subcontracta prestarea de servicii de la personal calificat pe domeniul respectiv. Prin urmare, Impact Strategic Solution SRL a avut rol de intermediat între beneficiarii finali ai serviciilor prestate și prestatorul serviciilor, societatea având la rândul ei o cheltuială reală în vederea livrării serviciilor către beneficiarii finali”.

Cu privire la acest aspect, în rechizitoriu și în sentința de fond, Dual Convex Place SRL neagă realitatea emiterii facturilor și prestarea serviciilor către Impact Strategic Solution SRL, întrucât era în insolvență și nu avea angajați. Gruiță, prin avocat, susține că negarea acestor fapte ”nu pot să confirme decât un posibil comportament fiscal neadecvat al societății Dual Convex Place sau al persoanelor recomandate ca reprezentanți ai acestei societăți”.

”Este discutabil și rămâne de verificat dacă inculpatul Gruiță Bogdan Andrei a cunoscut prestarea serviciilor ”la negru” de către Dual Convex Place SRL și dacă putem discuta de o eventuală complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală, dar nu în cadrul acestui dosar (întrucât în acest dosar penal inculpatul Gruiță este trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în calitate de autor). Este vorba de ceea ce e cunoscut în domeniu ca teoria părților inocente și rămâne de văzut dacă inculpatul Gruiță se bucură de aceasta sau nu. (…) Identitatea societății de la care s-a achiziționat acest serviciu este irelevantă din punct de vedere al realizării cheltuielii înregistrate în contabilitatea societății Impact Strategic Solution SRL. Identitatea societății de la care s-a achiziționat acest serviciu prezintă relevanță doar sub aspectul identificării autorului infracțiunii de evaziune fiscală (în ipoteza în care acea societate a prestat serviciul ”la negru”). Este irelevant însă dacă se identifică societatea de la care Impact Strategic Solution SRL a achiziționat serviciul pentru a se stabili dacă Impact Strategic Solution SRL a evazionat. Atâta timp cât cheltuiala este reală, nu există o infracțiune de evaziune fiscală în contabilitatea Impact Strategic Solution SRL”, se mai arată în motivele de apel.

Gruiță, inculpat inocent

Avocatul Călin Budișan mai spune că având în vedere relația dezvoltată cu partenerii contractuali și faptul că pentru multe contracte se începuse deja negocierea prin Gruiță, acesta a fost menținut și după cesionarea societății în calitate de reprezentant al Impact Strategic Solution SRL în relațiile contractuale cu partenerii comerciali ai acestei societăți.

În ceea ce privește legătura cu subcontractorii serviciilor, în fapt Dual Convex Place SRL, precizăm că de identificarea, negocierea și încheiere contractelor se ocupa tatăl inculpatului, Pompei Gruiță (n.r. decedat în 27 iunie 2015).  

”Acesta era un influent om de afaceri, cu o vastă experiență în afaceri în toată țara, motiv pentru care putea identifica cu ușurință subcontractanți. Aceste aspecte reies din declarația lui Pompei Gruiță din 15 iunie 2015 prin care se precizează că, în alte ocazii, acesta s-a ocupat de identificarea unui subcontractor, respectiv Dual Convex Place SRL, care să execute servicii în regim de subantrepriză pentru societăți deținute de către fiul său, Bogdan Gruiță. (…)

În concluzie, în ceea ce privește raporturile comerciale dintre Impact Strategic Solution SRL și Dual Convex Place SRL, numitul Gruiță Bogdan, sub aspect volitiv a fost de bună credință, neputând să cunoască un eventual comportament fiscal neadecvat al societății Dual Convex Place. Informațiile la care inculpatul avea acces, respectiv faptul că i-au fost prezentate facturi care prezentau aparență de legalitate și faptul că i-a fost în mod real furnizat serviciul, au creat în mod obiectiv presupunerea că în amonte partenerii contractuali au comportament fiscal corect. Nu revenea inculpatului sarcina și nici nu exista posibilitatea faptică a inculpatului de a constata comportamentul evazionist în amonte (Dual Convex Place SRL), atribut ce aparține exclusiv organelor de inspecție fiscală”, se mai arată în document.

S-a cerut strămutarea dosarului ca urmare a articolelor din Gazeta de Cluj

În iunie 2019, Bogdan Gruiță a cerut ÎCCJ strămutarea dosarului de la Cluj în care este judecat pentru evaziune fiscală, unul dintre motive fiind și articolele apărute în Gazeta de Cluj. De asemenea, Gruiță a cerut SRI, instituție ce a fost condusă de Coldea, să-i comunice dacă serviciul secret a avut o contribuție la activitatea de urmărire penală.

”Subsemnatul Gruiță Bogdan Andrei sunt fost partener de afaceri cu numitul Coldea George Tudor. Până la finalul anului 2011 ambii am avut calitatea de asociați ai societății Impact Strategic Solutions SRL în a cărei contabilitate se presupune că au fost înregistrate cheltuieli fictive. Numitul Coldea George Tudor este văr primar cu numitul Coldea Florian, fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Florian Coldea este cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și începând cu noiembrie 2017 predă materia Intelligence și decizie politică la programul de master al Departamentului Studii de Securitate din cadrul Facultății de Istorie și de Filosofue a UBB. De asemenea, în presa locală și națională au apărut diverse articole de presă în conținutul cărora se insinuează o legătură a familiei lui Florian Coldea cu societatea Dimey Corp din Seychelles”, se arată în cererea de strămutare. Cu titlu de exemplu sunt două articole apărute în Gazeta de Cluj din anul 2017 și 2018 și alte două din jurnalul.ro.

”Având în vedere situația de fapt expusă, împrejurările cauzei și calitatea părților, apreciem că există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea judecătorilor instanței Curții de Apel Cluj ar putea fi afectat (…). Totodată, am arătat că cererile în probațiune formulate de subsemnatul, ce vizau lămurirea unor aspecte legate de societatea Dimery Corp din Seychelles, au fost respinse în prezenta cauză atât în faza de urmărire primei instanțe (Tribunalul Cluj), cât și în faza de apel (Curtea de Apel Cluj). Aceeași soartă a avut-o și cererea de emitere a unei adrese către SRI pentru a se comunica dacă serviciul secret a avut o contribuție la activitatea de urmărire penală. Se remarcă astfel o anumită reticență a instanțelor de pe raza județului Cluj de a dispune administrarea unor mijloace de probă ce vizează lămurirea aspectelor legate de societatea Dimery Corp din Seychelles. Aceeași reticență apare și în legătură cu cererea adresată SRI, serviciul secret la conducerea căruia s-a aflat numitul Florian Coldea. În această situație, consider că asupra imparțialității judecătorilor din cadrul secției penale a Curții de Apel Cluj care ar urma să soluționeze apelul de față planează un dubiu. În speța de față, lipsa de neutralitate pe care o invoc pe calea prezentei cereri nu este un palpabilă. Faptul că în presa locală au apărut anchete jurnalistice cu privire la o eventuală implicare a familiei lui Florian Coldea în societatea Dimery Corp din Seychelles și toate cererile în probațiune legate de această societate off-shore au fost respinse ridică un semn de întrebare cu privire la judecata obiectivă și imparțialitatea de care aceștia trebuie să dea dovadă în procesul de înfăptuire al actului de justiție”, se arată în motivele cererii de strămutare.

Seychelles, locul de vacanţă al lui Florian Coldea

Locanta Hilton Seychelles Northolme Resort & SPA, unde au petrecut zece zile de vacanță familiile lui Sebastian Ghiță și Florian Coldea, în februarie 2010, se află la doar câțiva kilometri distanță de locația unde funcționează offshore-ul DIMERY CORP, compania care a preluat firma vărului fostului șef operativ al SRI. Orașul Victoria, unde este înmatriculată această căsuță poștală, se află la sud de hotelul cu pricina.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here