Untold SRL, una dintre firmele care organizează festivalul Untold, a fost obligată de magistrații de la Tribunalul Cluj să plătească 735.744 lei (aproximativ 148.000 euro) Institutului Național al Patrimoniului, pentru taxa de timbru a monumentelor istorice (TMI)  aferentă evenimentului din 2021. Societatea a încercat să reducă nota de plată, motivând că a investit peste 480.000 de lei pentru protejarea Parcului Central Simion Bărnuțiu, însă instanța a constatat că banii au fost folosiți pentru readucerea amplasamentului la starea inițială, anterioară evenimentului, nu pentru a-l ocroti.

Institutul Național al Patrimoniului a dat în judecată, la data de 27 februarie 2023, Untold SRL, solicitând magistraților clujeni să dispună obligarea societății la plata sumei de 326.741 lei,   reprezentând  cuantumul  timbrului monumentelor   istorice    (2%) aferent Festivalului Untold organizat în anul 2021, 56.199 lei,  reprezentând  indicele de inflaţie calculat și 50.242 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată pentru cuantumul timbrului monumentelor istorice (2%). De asemenea, instituția a solicitat obligarea Untold SRL la plata unor penalități de întârziere  de 0,2%/zi, în sumă de 303.562 lei, calculate până la data de 31 ianuarie 2023, dar care vor curge în continuare până la plata efectivă a debitului principal.

Cum a încercat Untold SRL să fenteze legea

Principalul motiv invocat de Institutul Național al Patrimoniului a fost faptul că perimetrul festivalului Untold, care se desfășoară în aceeași locație indiferent de anul organizării evenimentului, se suprapune parțial cu Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, atât în zona de protecţie a monumentelor istorice, cât și în zonele construite protejate. Untold SRL este beneficiarul veniturilor realizate în urma evenimentelor și avea obligația de a depune declarația privind plata timbrului monumentelor istorice și să achite suma  de 326.741de  lei Institutului Național al Patrimoniului pentru evenimentul organizat în anul 2021.

Potrivit prevederilor legale, „timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz”.

Cu toate acestea, Untold SRL nu și-a îndeplinit obligațiile instituite de lege și chiar a intentat un proces împotriva Guvernului României pentru scutirea taxei de timbru a monumentelor istorice.

Nota de plată a venit la începutul acestei luni, Tribunalul Cluj a admis cererea formulată de Institutul Național al Patrimoniului, obligând societatea Untold SRL la plata sumei totale de 735.744 lei. Cu toate acestea, firma ar putea fi obligată să achite o sumă mult mai mare, deoarece dobânda legală penalizatoare a fost calculată numai până la data de 31 ianuarie 2023.

Agitația de la festival s-a mutat în sălile de judecată

Pe rolul instanțelor de judecată există până la acest moment cel puțin patru dosare care vizează obligarea Untold SRL la plata TMI sau la scutirea societății de plata  taxei. Tocmai Untold SRL a menționat în întâmpinarea formulată că judecarea celor patru dosare este suspendată în prezent, iar în trei dintre acestea, instanțele au dispus sesizarea Curții Constituționale cu excepțiile de neconstituționalitate a art. 51 alin. (3) lit. c) și art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Mai exact, legea prevede că timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri și expoziții desfășurate în spații situate în zona de protecție a acestora sau în zonele construite protejate, dar și faptul că  prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4), pot fi exceptați de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Untold SRL a motivat în fața instanței că perceperea TMI și a tuturor accesoriilor cerute (dobânzi, penalități, rata inflației), este departe de a fi într-atât de clară și legală precum pretinde Institutul Național al Patrimoniului, iar cadrul normativ de care se prevalează instituția are numeroase lacune, ce împiedică aplicarea TMI și admiterea acțiunii.

Organizatorii Untold au încercat să-și înjumătățească datoriile, dar nu le-a ieșit

Untold SRL a solicitat instanței, pe cale reconvențională, să oblige Institutul Național al Patrimoniului la exceptarea firmei de la plata timbrului monumentelor istorice aferent Festivalului Untold, ediţia 2021, cu suma de 480.932 lei, respectiv deducerea din pretenţiile din cererea de chemare în judecată a sumei pentru care se va dispune exceptarea. În acest sens, societatea a menţionat în urma evenimentului din 2021, a realizat pe cheltuiala sa lucrări de protejare a Parcului Central Simion Bărnuțiu în valoare de 480.932 lei. Însă, magistrații de la Tribunalul Cluj au arătat că lucrările efectuate de societate nu au avut ca scop protejarea monumentului, ci au fost necesare pentru readucerea sa la starea iniţială, anterioară evenimentului.

„(…) din procesul verbal de recepţie lucrări spaţii verzi încheiat la data de 14.10.2021 reiese că, în urma finalizării evenimentului artistic, prin procesul verbal de predare primire nr.2 din data de 27.08.2021 comisia a verificat, constatat la faţa locului şi a recomandat să fie efectuate lucrări de protejare şi punere în valoare a unor amplasamente/zone din incinta Parcului Central Simion Bărnuțiu. Aşadar, lucrările achitate de către societatea pârâtă nu au fost menite a contribui la protejarea monumentului, ci au fost necesare pentru readucerea sa la starea iniţială, anterioară evenimentului. Ȋn alte cuvinte, s-a impus a fi înlăturate degradările, stricăciunile şi deteriorările produse tocmai ca urmare a manifestării organizate, ce a determinat consecinţe negative vizibile asupra monumentului. Ȋn acest sens, împrejurarea indicată este demonstrată de natura şi specificul lucrărilor executate, respectiv montare gazon rulat în suprafaţă de 4466 mp; lucrări de însămânţare pe o suprafaţă de 2.400 mp; lucrări de fertilizare pe o suprafaţă de 7200 mp. (…) Astfel, pârâta nu beneficiază de exceptare pentru simplul motiv că lucrările achitate de aceasta constituie, practic, îndeplinirea obligaţiei sale de a preda amplasamentul unde s-a organizat evenimentul în aceeaşi stare în care s-a primit”, au motivat magistrații de la Tribunalul Cluj.     

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.