MIS Grup a găsit cheia „succesului” pe piața construcțiilor bistrițene, după ce a reușit să penetreze, ajutat de familia Olariu, sistemul de licitare al tuturor primăriilor din județ. Aceștia au fost declarați câștigători la „Ia-mă nene!” în cadrul licitației organizate de Compania Națională de Investiții pentru bazinul de înot din Sângeorz-Băi, după ce și-au schimbat actele și prețul la final de procedură, pentru a bate concurența. Tactica națională e diferită de tactica județeană pe care o aplică MIS Grup. Firma câștigă licitația la prețul cel mai mic, dar o încheie cu suplimentarea cea mai mare.

Sângeorz-Băi va avea un bazin acoperit de înot ce se va întinde pe mai bine de 11.000 de metri pătrați. Construcția va avea un regim de înălțime compus din S+P+E și o suprafață utilă de peste 2.000 de metri pătrați.

Investiția este finanțată de C.N.I și trece de 11 milioane de lei. Tot Compania Națională de Investiții s-a ocupat și de licitația pentru construirea acestui bazin de înot.

În cursă a intrat și MIS Grup SRL, care s-a asociat cu Arhicris Logistic SRL și cu Kesz Construcții România. Licitația a fost publicată la finalul anului trecut, iar luna trecută a fost trimis raportul procedurii. Câștigător a fost declarat MIS Grup, care s-a angajat să construiască bazinul de înot acoperit cu 11, 7 milioane de lei.

Frasinul a contestat rezultatul licitației acuzând nereguli grave

Cei de la Frasinul nu s-au mulțumit cu acest rezultat, mai ales că potul este mare, iar modul în care cei de la MIS Grup au fost declarați câștigători, e cel puțin dubios. A contestat rezultatul la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Frasinul a cerut anularea raportului procedurii din 08.06.2021, în partea care privește admisibilitatea ofertei asocierii MIS Grup SRL Arhicris Logistic SRL – Kesz Construcții România SRL, anularea deciziei autorității contractante prin care oferta depusă de asocierea MIS Grup SRL a fost declarată admisibilă și câștigătoare, obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire de la etapa verificării admisibilității ofertei asocierii MIS Grup SRL – Arhicris Logistic SRL – Kesz Construcții România SRL.

Cei de la Frasinul au susținut că MIS Grup a fost notată eronat și totodată favorizată. Mai mult, Compania Națională de Investiții a trecut cu vederea niște nereguli cât casa, care ar fi trebuit să descalifice ofertantul MIS Grup.

Șocul celor de la Frasinul este cu atât mai mare cu cât ajunseseră la faza prezentării documentelor justificative DUAE, solicitate abia în momentul în care o societate comercială câștigă licitația, exact înainte ca  oferta sa să fie  declarată admisă și câștigătoare.

DUAE reprezintă o declarație pe proprie răspundere a operatorului economic, potrivit căreia, acesta nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de legislația națională și îndeplinește criteriile de calificare și selecție precizate de autoritatea.

Tot familia Olariu poartă norocul MIS GRUP

Dar să o luăm cu începutul. În primul rând, Frasinul susține că cei de la MIS Grup ar fi primit eronat 20 de puncte pentru factorul de evaluare „experiență profesională” prin luarea în considerare a unor contracte cu încălcarea prevederilor obligatorii documentației de atribuire.

„Preliminar, vă rugăm să rețineți că există indicii temeinice privitoare la nelegalitatea modalității de evaluare a ofertei desemnate câștigătoare în considerarea simplă a faptului că, deși prin adresa din 11.05.2011, comisia de evaluare ne-a solicitat prezentarea documentelor justificative DUAE, actualizate, situația în care, în raport de prevederile art 196 din Legea nr. 98/2016, se înțelege că oferta Asocierii Frasinul s-a clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, așa cum am arătat mai sus, prin adresa a cărei anulare o solicităm am fost informați despre faptul că oferta subscrisei s-a clasat pe locul II”, se arată în plângerea făcută de cei de la Frasinul.

Brusc, comisia de evaluare ia în calcul noi documente depuse în cadrul propunerii tehnice. Este vorba despre recomandarea pentru obiectivul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea complexului wellness termal Nymphaea Oradea” a lui Lavos Sandor, persoană nominalizată pentru factorul de evaluare pe funcția de „manager de proiect”. Mai este luată în calcul și recomandarea pentru obiectivul „centru de afaceri Oradea – Tradecenter Oradea, a arhitectei Olariu Cristina, persoană nominalizată pentru poziția de coordonator colectiv de proiectare (sau șef de proiect).

Comisia a precizat că, pentru luarea unei decizii corecte, ar fi hotărât în unanimitate revenirea în procedură la etapa tehnică, cu scopul de a acorda punctajul corespunzător pentru poziția de manager de proiect și respectiv pentru coordonator colectiv de proiectare.

Doamna Olariu e competentă de 2,5

Ce spun contestatorii: „Este cel puțin de neconceput ca, în condițiile în care este de principiu ca evaluarea ofertelor se realizează pe baza unei analize corespunzătoare, prin verificarea în integralitate a ofertelor să se constate ulterior existența unor documente care se presupune că au fost depuse încă de la momentul, care nu au fost sesizate de comisie. Potrivit înscrisurilor de evaluare întocmite de comisia de evaluare, pentru poziția de coordonator colectiv proiectare (șef proiect) asocierea MIS a nominalizat-o pe doamna Olariu Cristina, pentru care inițial a acordat 2,5 puncte, pe baza scrisorii recomandate emise de UAT Rodna, aferentă obiectivului de investiții „Complex sportiv Rodna”. Ulterior, MIS grup a mai primit 5 puncte pentru că a venit cu o recomandare pentru Centrul  de Afaceri Oradea – Trade Center. Pentru a primi cele 5 puncte, persoana nominalizată trebuia să fie implicată într-un contract de proiectare sau proiectare și execuție având ca obiect o construcție civilă, într-un contract de proiectare sau proiectare și execuție având ca obiect o construcție cu destinație sportivă: bazin artificial folosit pentru activități de agrement și/sau sportive piscină, statie de tratare apă potabilă, parc acvatic”.

Cum CNI se lasă prostită de MIS Grup

MIS Grup a mizat pe un complex sportiv de la Rodna, fără să țină cont de faptul că CNI a publicat anunțul de licitație pentru acest obiectiv la începutul lunii februarie, pentru adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică, iar procedura încă nu este finalizată.

Cum participarea expertului nominalizat în cadrul obiectivului complex sportiv în comuna Rodna nu s-a concretizat în realizarea unui proiect tehnic, comisia de evaluare, în mod eronat ar fi punctat experiența arhitectei Olariu Cristina.

Studiul de fezabilitate nu este proiect tehnic de execuție, iar comisia de evaluare ar fi luat în calcul în mod eronat recomandarea privind acest obiect de investiții. MIS Grup a mai mizat pe supraetajarea corpurilor B și C, recompartimentări interioare, refacerea împrejmuirii și amenajare curte la Unitatea de Asistență Medico-Socială Prundu Bârgăului, obiectiv care nu a vizat o construcție cu destinație sportivă.

Problema cu celelalte două obiective de investiții trecute ca experiență este că nu au nicio legătură cu sportul în apă, cum solicita autoritatea contractantă. Nici recomandarea pentru obiectivul Centru de Afaceri Oradea Trade-Center nu a vizat o construcție cu destinație sportivă sau de recreere.

Cum s-a procedat și în cazul experienței arhitectei Cristina Olariu – nimeni alta decât soția avocatului Liviu Olariu, cel care se ocupă de chestiunile juridice din interiorul MIS Grup, comisia de evaluare a luat în considerare implicare lui Dumitru Bota într-un studiu de fezabilitate, deși cerința licitației vizează participarea anterioară într-un contract de proiectare sau proiectare și execuție.

Cu alte cuvinte, cei de la Frasinul susțin, pe bună dreptate, că ofertantul desemnat câștigător nu a făcut dovada îndeplinirii cerinței minime de calificare privind experiența similară aferentă lucrărilor.

O altă „bubă” trecută cu vederea de comisia de evaluare a fost modificarea propunerii financiare. Astfel, MIS Grup a ofertat inițial prețul 11.709.347 de lei, fără TVA, iar în urma solicitărilor de clarificări, propunerea financiară a fost modificată, crescând cu peste 10.000 de lei, la 11.720. 253 de lei.

În conformitate cu dispozițiile articolului 134 alin (6) din anexa la HG nr 395/2016: În cazul în care ofertantul modifică răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare potrivit dispozițiilor alin (1) conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor dă de pământ cu licitația cas

Plângerea celor de la Frasinul a ajuns pe masa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care s-a pronunțat în luna iulie. Contestația formulată de Frasinul a fost admisă, iar CNSC obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta celor de la MIS Grup și să stabilească rezultatul procedurii:

„Admite contestația formulată de Frasinul SRL, în calitate de lider al asocierii Frasinul SRL Construcții Erbașu SA – Moldproiect ASD, în contradictoriu cu Compania Națională de Investiții și anulează raportul procedurii nr. 5317L/08.06. 2021 și comunicările privind rezultatul procedurii. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei MIS Grup SRL – Arhicris Logistic SRL – Kesz Construcții România SRL și stabilirea rezultatului procedurii, în termen de 15 zile de la primirea deciziei”.

MIS Grup a formulat o cerere de intervenție, de care Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ia act, însă pe care o respinge.

MIS Grup s-ar folosi de o tactică „neortodoxă” pentru a-și asigura profitul

Surse Gazeta de Bistrița spun că MIS Grup s-ar folosi de o tactică mai puțin ortodoxă pentru a-și asigura profitul la licitațiile câștigate. Compania ar oferi la licitații prețurile cele mai mici, iar ulterior ar încerca să obțină mai mult, prin acte adiționale. Mai mult, ar forța mâna autorităților contractante prin întârzierea nejustificată și nepermisă a lucrărilor.

Deși această metodă a ajuns la urechile multor primari din județ, puțini sunt cei care recunosc și vorbesc deschis despre asta. Printre primarii care au confirmat asta se numără Valentin Grapini de la Rodna, care susține că la toate contractele semnate au cerut suplimentarea prețului cu care au câștigat licitația.

„La toate lucrările desfășurate la noi au cerut suplimentare. Am și reziliat un contract, pentru că au câștigat licitația și nu s-au apucat de lucrări în termen de 6 luni, cum trebuia. Era vorba despre o grădiniță de 500.000 de euro, finanțată prin AFIR. Au câștigat cu 98% din prețul estimat și au mai cerut în plus 150.000 de euro. Au invocat că nu se încadrează pe suma respectivă. Păi cum licitezi cu suma aia dacă nu te încadrezi!?” spune primarul Valentin Grapini.

Aceeași metodă ar fi folosit-o și la un contract care presupunea lucrări pentru aducțiune de apă și canalizare, unde ar fi cerut 500.000 de euro în plus, la un contract de 1,5 milioane de euro. Și în acest caz Grapini a reușit să reia licitația. Totul s-a rezolvat cu acordul părților, fără judecată.

La ultimul contract câștigat la Primăria Rodna pentru reamenajarea de drumuri forestiere, MIS Grup ar fi cerut în plus 1,5 milioane de lei, potrivit primarului. A trecut deja peste jumătate de an de la semnarea contractului, Primăria Rodna a trimis 4 adrese constructorului, iar acesta încă nu s-a apucat de treabă.

Potrivit unor surse Gazeta de Bistrița astfel de lucruri s-ar fi întâmplat și la Poiana Ilvei. Viceprimarul comunei, Anton Iacob Dănilă spune că s-a cerut suplimentarea sumei din contract, însă pentru lucrări suplimentare, nu nejustificat. Recunoaște însă că a auzit de astfel de practici făcute de MIS Grup.

MIS GRUP a crescut în trei ani ca Făt-Frumos în trei zile

Contractele numeroase cu statul, în tot județul, nu doar că țin pe linia de plutire SRL-ul din Anieș, ci îi asigură și creșterea constantă a cifrei de afaceri și a profitului. Astfel, în 2020, MIS Grup a raportat cea mai mare cifră de afaceri din istoria companiei: 118.721.132 lei. Profitul se apropia și el de 8,5 milioane de lei, cu o creștere de la un an la altul de un milion de lei.

În 2019, MIS Grup raporta o cifră de afaceri de 81 de milioane de lei și un profit net de 7,4 milioane de lei. În 2018, cifra de afaceri era la jumătate: 41 de milioane de lei, iar profitul abia trecea de 5 milioane de lei.

Odată cu profitul au crescut și datoriile constructorului. Dacă în 2018 raporta datorii de 17,6 milioane de lei, în 2020 ajungea la datorii de 48 de milioane de lei. Numărul mediu de angajați s-a cam menținut peste 150.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.