Fostul secretar de stat și judecător, în prezent avocat, Ovidiu Puțura, pare să nu se înțeleagă cu polițiștii locali din Sectorul 4 București, după ce a primit amenzi pentru parcare neregulamentară, dar i s-a și ridicat autoturismul de pe domeniul public. Puțura a contestat în instanță actele încheiate de polițiștii locali, însă a pierdut de fiecare dată.

Pe 14 noiembrie 2022, Ovidiu Puțura, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, fost nevoit să scoată din buzunar câteva sute de lei, după ce polițiștii locali din sectorul 4 i-au ridicat autoturismul de pe domeniul public, din cauză că l-a parcat pe trotuar.

A contestat degeaba dispoziția de ridicare a mașinii

Deși a recunoscut staționarea pe trotuar, pentru că nu a fost de acord cu dispoziția de ridicare a autoturismului, Ovidiu Puțura a cerut în instanță anularea actului, ca fiind nelegal. Pentru ridicarea autovehiculului, Puțura a avut de plătit 357 de lei.

Procesul a fost judecat la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde instanța nu i-a dat dreptate fostului secretar de stat.

“Susținerile reclamantului conform cărora Dispoziția de ridicare este nelegală pentru că a fost întocmită de către un agent din poliția locală și nu de un polițist rutier nu poate fi reținută în contextul în care, în situaţia staţionării neregulamentare, normele legale aplicabile conferă competenţa de a dispune măsuri precum cea în discuţie şi poliţiştilor locali, nu doar celor rutieri. Astfel, prevederile art. II din HG nr. 965/2016 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr. 1.391/2006, dispun că, «Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare», iar conform prevederilor art. 7 alin. 1 lit. h din Legea nr. 155/2010, «în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are atribuţia de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar».

Reclamantul a recunoscut staţionarea voluntară pe trotuar, însă a arătat că dispoziţia de ridicare este nelegală deoarece parcarea pe trotuar a autovehiculului nu a încurcat traficul şi nici deplasarea pietonilor. Deci această apărare nu poate fi avută în vedere câtă vreme prevederile legale anterior menţionate interzic staţionarea voluntară a vehiculelor pe trotuar, fără a face vreo distincţie între situaţiile în care traficul, respectiv circulaţia pietonilor sunt sau nu afectate.

Mai mult, reclamantul nu a dovedit în niciun fel aceste afirmaţii. Or, dispoziția de ridicare, fiind un act administrativ întocmit de către un agent public învestit cu exerciţiul autorităţii de stat şi aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se bucură, până la proba contrară, de prezumţia de legalitate şi temeinicie.

De asemenea, contrar celor afirmate de reclamant, împrejurarea că în răspunsul dat la plângerea sa prealabilă s-a menţionat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (…)/01.12.2022 nu echivalează cu invocarea acestui din urmă proces pentru susţinerea legalităţii şi temeiniciei Dispoziției de ridicare (…) din 14.11.2022.

În lumina acestor considerente, instanţa constată ca fiind neîntemeiate criticile aduse de către reclamant legalităţii şi temeiniciei Dispoziției de ridicare (…) din 14.11.2022 a Direcției Generale de Poliție Locală Sectorul 4 al Municipiului București, (…), motiv pentru care va respinge, ca neîntemeiată, acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Puțura Ovidiu, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 a Municipiului București”, se arată în motivarea sentinței civile pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, care, deocamdată, nu a fost atacată cu apel.

A primit și amendă

Pe lângă suma achitată pentru ridicarea autovehiculului, Puțura a fost și amendat cu 580 de lei pentru parcarea neregulamentară. Bineînțeles, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost și el contestat în instanță de Ovidiu Puțura, ca fiind nelegal întocmit. Procesul a fost judecat la Judecătoria Sectorului 4 București, unde instanța a respins plângerea contravențională depusă de fostul secretar de stat.

“Fapta, astfel cum rezultă din actele dosarului, întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei reţinute în sarcina petentului iar sancţiunea amenzii în cuantum de 580 lei este proporţională cu gradul de pericol social al faptei, în conformitate cu art. 5 alin. 5 şi art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, fiind egală cu limita minimă prevăzută de lege, astfel încât, pentru toate considerentele expuse, în temeiul art. 118 din OUG nr. 195/2002, instanţa va respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată.

Referitor la susţinerile petentului în sensul că staţionarea autovehiculului pe trotuar nu ar fi încurcat traficul pietonal, instanţa reţine că, deşi era noapte, zona în care a fost parcat autovehicul este una centrală iar la dosar nu au fost depuse înscrisuri sau planşe fotografice din care să rezulte că a fost lăsat pe trotuar un spaţiu suficient de trecere pentru pietoni astfel încât aceştia să nu fie nevoiţi să circule pe partea carosabilă pe timpul nopţii, în zona în care trotuarul era ocupat de autovehiculul parcat de petent. În raport de actele dosarului, nu se poate reţine un grad de pericol scăzut al faptei, care să determine înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertismentului.

Pe de altă parte, nici împrejurarea că ziua în care a fost încheiat procesul verbal este o zi de sărbătoare legală nu este de natură să atragă desfiinţarea procesului verbal întrucât, în raport de natura atribuţiilor poliţiei locale, acestea nu pot fi suspendate prin declararea acelei zile ca zi nelucrătoare pentru întreaga instituţie”, se arată în motivarea judecătoriei bucureștene, care este definitivă prin neapelare.

A călcat încă o dată pe bec

Amenda din noiembrie 2022, nu este singura aplicată lui Ovidiu Puțura de către polițiștii locali din Sectorul 4 al municipiului București. În iunie 2023, tot pentru o parcare neregulamentară, când a și blocat intrarea în curtea unui imobil, el a fost amendat din nou, tot cu 580 lei.

“Fapta, astfel cum rezultă din actele dosarului, întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei reţinute în sarcina petentului iar sancţiunea amenzii în cuantum de 580 lei este proporţională cu gradul de pericol social al faptei, în conformitate cu art. 5 alin. 5 şi art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, fiind egală cu limita minimă prevăzută de lege, astfel încât, pentru toate considerentele expuse, în temeiul art. 118 din OUG nr. 195/2002, instanţa va respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată.

Referitor la susţinerile petentului în sensul că staţionarea autovehiculului nu ar fi stânjenit accesul în imobil, instanţa reţine că acestea sunt infirmate de planşele fotografice depuse la dosar. În raport de actele dosarului, nu se poate reţine un grad de pericol scăzut al faptei, care să determine înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertismentului.

În consecinţă, instanţa va respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată iar în temeiul art. 22 alin. 6 şi art. 9 alin. 2 C.p.c. se va lua act că intimata nu a solicitat obligarea petentului la plata cheltuielilor de judecată”, arată Judecătoria Sectorului 4 București în motivarea sentinței.

Decizia instanței nu este definitivă și a fost atacată cu apel de către Ovidiu Puțura.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.