Clădirea care ar trebui să găzduiască Judecătoria Beclean nu este finalizată nici după 10 ani de la demararea lucrărilor. Instanța din Beclean funcționează încă într-o clădire improprie care a fost retrocedată acum ceva ani buni.

Demersurile pentru noua clădire au fost începute în anul 2007, în 2009 a fost întocmit proiectul tehnic și detaliile de execuție, proiectul fiind înaintat spre aprobare Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Justiției. Lucrările efective au început în data de 31 octombrie 2011.

Licitația organizată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru construirea noului sediu al Judecătoriei Beclean a fost câștigată, în 2011, de SC Record Bistrița.

Oferta firmei bistrițene, din totalul de cinci depuse, a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, dar a avut ca atu şi perioada de garanţie acordată şi de durata pentru remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie.

Dacă iniţial valoarea contractului a fost estimată la 16,9 milioane lei, fără TVA, în urma licitaţiei s-a ajuns la o valoare de circa 11,71 milioane lei, realizându-se astfel o economie de peste cinci milioane lei.

Lucrările de construire a noului sediu al Judecătoriei Beclean ar fi trebuit finalizate în termen de 30 de luni de la data semnării contractului.

În actualul sediu, o fostă școală generală reamenajată, Judecătoria Beclean funcţionează din anul 1994, anul în care această instanță a fost înfiinţată. Clădirea are două săli de judecată şi birouri pentru întreg personalul, cu cuprinderea tuturor activităţilor impuse de legea de organizare judiciară şi Regulamentul de organizare a instanţei.

Deși lucrările au fost începute acum aproximativ 10 ani, clădirea încă nu este gata, Judecătoria și Parchetul desfășurându-și activitatea în același sediu impropriu.

„Pe parcursul derulării contractului au apărut numeroase probleme, inclusiv necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, neincluse în contractul inițial sau neclarități legate de proiectul tehnic ce au generat neînțelegeri între proiectant și executat. Mai mult, de la începutul investiției până  în prezent execuția lucrărilor a fost întreruptă temporar, pe mai multe perioade de timp, din lipsa fondurilor bugetare, totalul întreruperilor fiind de 490 zile”, se arăta într-un raport din 2018 al Tribunalului Bistrița-Năsăud.

La finalul anului 2017, au fost realizate doar 27,88% din totalul lucrărilor. Suma alocată a ajuns la 5 milioane de lei, adică mai bine de un milion de euro.

După trei ani, stadiul lucrărilor a rămas aproximativ la fel. Potrivit unui raport de activitate al Judecătoriei Beclean pentru anul 2020, președintele acestei instanțe, judecătorul Claudiu Gurlui arată că stadiul fizic este la acest moment de 28,33%, stadiu atins la finele anului 2018, de când nu s-a mai lucrat absolut nimic.

Concret, s-a lucrat mai nimic, adică o diferență de 0,33% între 2017 și 2018, care indică faptul că acolo s-a mai adăugat eventual un rând de cărămizi pe undeva sau s-a efectuat, în mică măsură, vreo lucrare interioară.

“Dintre toate instanţele din raza de competenţă a Tribunalului BistriţaNăsăud, doar sediul Judecătoriei Beclean nu asigură condiţii normale de desfăşurare a activităţii pentru judecători şi personalul auxiliar pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru justiţiabilii care se adresează acestei instanţe.

În condițiile în care clădirea în care se află sediul Judecătoriei Beclean era revendicată în baza Legii nr.10/2001, la data de 31 octombrie 2011 s-a început edificarea unui sediu nou pentru Judecătoria Beclean, în baza Contractului de execuţie nr.1.932/20.10.2011. Pe parcursul derulării contractului au apărut numeroase probleme, inclusiv necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, neincluse în contractul iniţial sau neclarităţi legate de proiectul tehnic ce au generat neînţelegeri între proiectant şi executant. Mai mult, de la începutul investiţiei până în prezent execuţia lucrărilor a fost întreruptă temporar, pentru mai multe perioade de timp, datorită lipsei fondurilor bugetare, iar din anul 2018 nu s-a mai efectuat nicio lucrare, contractul de execuţie anterior menţionat fiind reziliat în ultimul trimestru din anul 2020. Valoarea investiţiei cumulat realizată era de 5.250.869 lei, stadiul fizic atins reprezentând 28,33%, stadiu din 2018”, a precizat președintele instanței din Beclean, judecătorul Claudiu Gurlui, în raportul de activitate pe anul 2020.

La finalul documentului, președintele Judecătoriei Beclean solicită alocarea unei sume de bani necesare pentru finalizarea noului sediu, aflat în construcţie, ”pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru a nu se pune în pericol sănătatea şi integritatea corporală a personalului şi a justiţiabililor datorită condiţiilor improprii şi neigienice în care Judecătoria Beclean funcţionează”.

Potrivit aceluiași document, la începutul anului 2020, Statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Beclean cuprindea un număr total de 15 posturi, din care: 4 posturi de judecător, 8 posturi de grefier (dintre care 6 grefieri de şedinţă şi 2 grefieri arhivari), 1 agent procedural, 1 aprod şi un îngrijitor, toate posturile fiind ocupate.

Anul trecut, pe rolul instanței din Beclean s-au înregistrat 3.835 dosare nou intrate, care, adăugate unui stoc de 2.114 dosare la începutul anului 2020, dau o încărcătură de peste 1.983 dosare pe judecător, ceea ce va face ca în cadrul Judecătoriei Beclean, la sfârşit de an, să se depăşească din nou, cu mult, încărcătura medie pe judecător raportat la numărul de posturi din schemă, la nivelul judecătoriilor (locul 3 la nivel naţional).

“Această creştere a volumului de activitate din cadrul Judecătoriei Beclean este o consecinţă a extinderii competenţei teritoriale prin H.G. nr. 794/2015, prin care comunele Şieu-Măgheruş, Miceştii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Budeşti, Silivaşu de Câmpie şi Urmeniş (în total 20 de localităţi componente), din circumscripţia Judecătoriei Bistriţa, au trecut în circumscripţia Judecătoriei Beclean”, se mai arată în raportul de activitate.

Din cauza acestei încărcături foarte mari de dosare, președintele Judecătoriei Beclean a solicitat și extinderea schemei de personal cu două posturi de judecător, două posturi de grefier, un post de grefier-registrator şi un post de şofer, precum și dotarea instanţei cu mijloace fixe şi cu materiale necesare bunei desfăşurări a activității.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.