Consiliul Local al municipiului Bistrița a pierdut un proces cu Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, după ce în octombrie 2022 legislativul local a adoptat cu 17 voturi “pentru” din 19 un proiect de hotărâre care viza atribuirea în folosință cu titlu gratuit a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr.6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu destinația de sediu. La controlul de legalitate, Prefectura a constatat că hotărârea adoptată de aleșii locali bistrițeni încalcă legea, astfel că s-a ajuns în instanță. Culmea este că, din câți experți în juridic are municipalitatea, dar și consiliul local, niciunul nu a sesizat nelegalitatea. O bulină neagră se află și în dreptul Instituției Prefectului, care nu a considerat ca nelegale alte 4 hotărâri ale Consiliului Local Bistrița care conțin aceleași prevederi, adoptate în 2012, 2015, 2018 și 2021.

Hotărârea de consiliu local a fost adoptată pe 27 octombrie 2022 prevede “atribuirea în folosință cu titlu gratuit a spaţiului, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr.6, în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu destinația de sediu” și că “Contractul de comodat prevăzut în anexa nr.2 se va încheia pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.11.2022, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, la cererea expresă a comodatarului și cu respectarea condițiilor de întreținere periodică a imobilului în zona utilă și la fațada publică”. Concret, prin votul consilierilor locali s-a dorit ca firmei al cărui unic asociat este Primăria Bistrița să nu i se perceapă chirie. În plus, pentru închirierea unui spațiu, contractul trebuie scos la licitație.

SRL-ul nu e fundație sau asociație

Însă, hotărârea adoptată de consiliu local a ajuns la Instituția Prefectului pentru controlul de legalitate, unde juriștii instituției au constatat că actul normativ nu este legal. De ce? Pentru că legea nu dă voie să fie atribuite gratuit spații aflate în patrimoniul UAT-ului, unei societăți comerciale. Iar Business Park Bistrița Sud SRL este organizată ca o societate comercială cu răspundere limitată, scopul acesteia îl constituie administrarea Parcului Industrial Bistrița Sud, iar domeniul de activitate este ,,activități imobiliare pe bază de comision sau contract”.

„Prin urmare, potrivit actului de înființare, Societatea comercială ,,Business Park Bistrița Sud” SRL nu este organizată ca instituţie de utilitate publică și conform obiectului de activitate, nu asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public genera/ cu caracter social ale colectivităților locale”.

Conform legii, consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în de Codul administrativ din 2019, că bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: d) date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Ori, instituțiile de utilitate publică sunt  “persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal/ nepatrimonial pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe”.

Au dat-o cotită

Deși Instituția Prefectului a sesizat municipalitatea cu privire la nelegalitate, printr-o plângere prealabilă, consiliul local a menținut hotărârea votată în noiembrie. Asta în condițiile în care, în informarea transmisă de Direcția de Patrimoniu și de Direcția de Administrație Publică – Juridic, document semnat de directorii Vasile Marina, respectiv Dumitru Cincea, se recunoaște faptul că Business Park Bistrița Sud SRL “nu este organizată ca o instituţie de utilitate publică, ci ca o societate cu răspundere limitată”. Cu toate acestea, cei doi susțin că totuși, societatea comercială “are scopul administrării Parcului Industrial Bistrița Sud, bun proprietate al municipiului Bistrița’’. Întrucât nu au găsit alte soluții – respectiv închirierea sau concesionarea – juriștii municipalității au susținut că darea în comodat a spațiului de pe Titulescu este singura soluție.

Așa se face că în februarie 2023, Prefectul județului Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Local Bistrița, și a cerut Tribunalului Bistrița-Năsăud să anuleze Hotărârea de consiliu local nr. 222/27.10.2022.

Hotărârea, anulată în instanță, dau nu au anulat nimic

La finele anului trecut, instanța a pronunțat sentința, dând dreptate prefectului, Hotărârea de consiliul local nr. 222/27.10.2022 fiind astfel anulată.

“Examinând criticile de nelegalitate exprimate în conţinutul acţiunii introductive, tribunalul reţine că într-adevăr potrivit art.108 din Codul administrativ intitulat «Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale», consiliile locale «hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local (…), după caz, să fie: a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege», acelaşi cod definind la art.5 lit. aa) noţiunea de «instituţie de utilitate publică» ca fiind «persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică».

Referitor la statutul de utilitate publică, OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii menţionează la art.38 ind.1 că „în sensul prezentei ordonanţe, prin utilitate publică se înţelege orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi”, recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii ca fiind de utilitate publică realizându-se prin hotărâre a Guvernului (art.39), statut care conferă asociaţiei sau fundaţiei dreptul de a i se atribui în folosinţă gratuită bunurile proprietate publică (art.41 alin.1 lit. a).

Apoi, art.874 Cod civil (plasat în Titlul VI «Proprietatea publică», Secţiunea a 4-a «Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit») reglementând «Conţinutul şi limitele dreptului de folosinţă cu titlu gratuit» prevede la alin.1 că «dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică», Codul administrativ reglementând la rândul lui (art.349-353) darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică.

În aceste coordonate legislative, simplul fapt că Societatea Business Park (…) (bun proprietate publică a municipiului), persoană juridică care este organizată şi funcţionează conform Legii nr.31/1990, prin desfăşurarea unor activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract (art.6, 7 act constitutiv), chiar dacă prin înfiinţarea societăţii administrația publică locală «și-a propus crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistrița», instanţa nu poate valida apărările pârâtului în sensul legalităţii actului adoptat de autoritatea deliberativă şi acesta chiar dacă încă din anul 2012, adică de la dată înfiinţării, spaţiul destinat sediului social s-a aflat în folosinţa gratuită a societăţii, anterior hotărârii contestate, fiind încheiate contractul de comodat nr. 44/01.10.2018, pentru un termen de 3 ani (25.09.2018-24.09.2021) şi actul adiţional nr.1, cu prelungirea termenului contractual cu încă 1 an (de la data de 25.09.2021 până la data de 24.09.2022), în baza Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistrița nr.146/13.09.2018 şi nr.139/30.09.2021 (…).

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, nefiind dată cerinţa ca introdusul în cauză Societatea Business Park Bistrița Sud să facă parte din categoria instituţiilor de utilitate publică, regimul juridic privind organizarea şi funcţionarea parcurilor industriale fiind reglementat de Legea nr. 186/2013, fără edictarea unor dispoziţii speciale, derogatorii de la dreptul comun în ceea ce priveşte posibilitatea atribuirii în folosinţă gratuită a unui sediu, bun proprietate publică, în temeiul art.3 şi 18 din Legea nr.554/2004, se va admite acţiunea în contencios administrativ, formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistrița-Năsăud, cu consecinţa anulării hotărârea nr.222/27.10.2022 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind aprobarea atribuirii în folosinţă cu titlu gratuit a spaţiului, proprietate publică a municipiului Bistrița, (…), în favoarea Societății Business Park Bistrița Sud SRL, cu destinaţia de sediu social”, este decizia Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Sentința nu este definitivă și a fost atacată la Curtea de Apel Cluj.

3 COMENTARII

  1. Ce juriști? Vai mama lor, ăștia nu sunt pentru primărie dimpotrivă fac front comun cu cei care sunt împotriva primăriei
    Preteni știu ce spun .
    La directorul juridic stau actele cu săptămânile, și din decembrie, oare de ce nici pe asta nu-l pune primarul la punct.

  2. “Vorba lungă, sărăcia omului!” Incă din anul 2018 Ioan Turc și-a lansat programul de guvernare locală pentru Bistrița în care promitea printre altele redimensionarea Parcului Industrial de la Sărata, ca suprafață și utilități, racordarea acestuia la rețeaua de cale ferată și încurajarea localizării în parc a afacerilor inovative. După cum se stie, în anul 2015 imediat după inaugurarea Parcului Industrial (Business Park Bistriţa Sud SRL) , s-a discutat mult despre posibilitatea realizării unui “Incubator de afaceri” pe o suprafaţă de 1.400 mp.De asemenea, pe lânga incubatorul de afaceri se vorbea şi de o mică hală de producţie pentru prototipuri sau microproductie de serie mică, aceasta urmând a fi utilată cu banii incubatorului de afaceri. Intre timp, Parcul Industrial Bistrița Sud a devenit primul membru din România al rețelei internaționale de ateliere FabLab, de pe langă de cea mai importantă școală de tehnologie din lume, Massachusetts Institute of Technology (MIT), SUA.
    (Vezi: https://timponline.ro/primul-atelier-fablab-din-romania-in-parcul-industrial-cine-sunt-primii-rezidenti/)
    Astfel, un atelier FabLab trebuia să fie construit în viitorul incubator de afaceri din incinta Parcului Industrial, urmând ca acesta să fie acreditat de MIT. Din păcate, nu s-a realizat nimic din toate acestea. Dacă s-ar fi făcut un incubator de afaceri in perimetreul Parcului Industrial de la Srata , aici putea fi prevăzut si un spatiu propriu pentru sediul Societății Business Park Bistrița Sud SRL, fără să mai închirieze clădirea situată în, str. Nicolae Titulescu nr.6, din Municipiului Bistriţa.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.