Business Parc Bistrița Sud, SRL-ul care administrează parcul industrial s-a trezit executat silit pentru o datorie pe care o avea administratorul firmei la o bancă. Banca s-a servit cu peste 100.000 de lei din conturile SRL-ului Primăriei Bistrița… bani pe care i-a și dat înapoi, în urma unei sentințe judecătorești.

Totul a fost scos la iveală de un control al Curții de Conturi, care a luat la puricat documentele societății comerciale, care are ca acționar majoritar Primăria Bistrița.

Ce s-a întâmplat? O altă societate comercială administrată de Ioan Magda a luat bani împrumut de la Bancpost. Întrucât societatea comercială nu a mai plătit, banca a încercat recuperarea sumei de la Ioan Magda, acesta fiind garant avalist. Între timp, Ioan Magda a ajuns administrator al Business Parc Bistrița Sud SRL, care se ocupă de parcul industrial de la Sărata.

Cum nu a stabilit ca o treime din salariu să ajungă la bancă pentru a-și achita practic datoria, banca s-a îndreptat asupra Business Parc Bistrița Sud SRL, angajatorul său, iar bătălia a ajuns în instanță. Curtea de Conturi a considerat că astfel Magda a prejudiciat compania pe care o administrează și care-l are ca acționar majoritar Primăria Bistrița:

„Urmare auditării obiectivului „Calitatea gestiunii economico-financiare” s-a constatat prejudicierea patrimoniului societății prin poprirea contului bancar a SC Business Parc Bistrița Sud SRL, în calitate de terț poprit și validarea popririi printr-o sentință civilă (din 2019). Suma care a făcut obiectul dosarului de executare silită reprezintă o datorie personală a administratorului societății, d-l Magda Ioan față de Banca Transilvania, iar SC Business Parc Bistrița SUD SRL este terț poprit în calitate de angajator al d-lui Magda Ioan. Societatea angajatoare nu a respectat termenele privind consemnarea și reținerea unei cote de 1/3 din venitul lunar la debitorul Magda Ioan, ceea ce a determinat executarea silită a SC Business Parc Bistrița Sud SRL”, precizează auditorul public.

Banca nu s-a lăsat și a obținut executarea silită în instanță

Creditul a fost luat de societatea comercială Colins Internațional Prod SRL. Aceasta a fost administrată de Ioan Magda împreună cu soția sa. BancPost a fost banca ce a oferit împrumutul, însă acesta a fost mai apoi recuperat de Banca Transilvania, care a preluat calitatea procesuală, ca urmare a fuziunii prin absorbție a Bancpost SA.

Datoria pe care Magda o avea la bancă se ridica la 150.000 de lei. Acestuia trebuia să i se ia o treime din salariu, dar culmea, cum tot el administra societatea (Business Parc Bistrița Sud) în curtea sa a fost și decizia, astfel că a decis să nu vireze băncii o parte din leafă.

„Prin adresa emisă la data de 03.05.2019 s-a dispus înființarea popririi în cota de 1/3 din venitul net lunar datorat de către terțul poprit Societatea Business Park Bistrița Sud SRL debitorului Magda Ioan, până la concurența sumei de 149.256 de lei. Dat fiind faptul că terțul poprit nu s-a conformat dispozițiilor de poprire a veniturilor de natură salarială ale debitorului în termenul stabilit de 5 zile, în ata de 23.05.2019, Banca Transilvania SA, prin executor judecătoresc, a formulat cerere de validare a popririi față de terțul poprit, în dosarul nr. 5533/190/2019 a Judecătoriei Bistrița”, explică auditorul public cum s-a ajuns aici.

Astfel, Banca Transilvania a câștigat prima bătălie. Societatea comercială care administrează parcul industrial s-a adresat instanței și a contestat executarea silită.

Tribunalul Bistrița-Năsăud l-a scăpat pe Magda de belele

Judecătoria Bistrița a respins însă contestarea la executarea silită ca neîntemeiată și a respins și cererea SRL-ului de obligare a băncii să restituie sumele deja executate silit. Banca a reușit să recupereze de la SRL-ul care administrează parcul industrial suma de 112.456 de lei, în mai multe tranșe. Întrucât sentința n-a fost atacată, aceasta a rămas definitivă.

Lupta nu s-a încheiat și s-a mutat la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Business Parc Bistrița Sud a făcut o contestație la executare, luptă care s-a dus la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Tribunalul Bistrița-Năsăud admite apelul Business Parc Bistrița Sud SRL și schimbă sentința în sensul că admite contestația la executare formulată și anulează executarea silită. Instanța a obligat banca să restituie sumele executate silit, adică cei peste 100.000 de lei și să plătească părții adverse 4.500 de lei cheltuieli de judecată. Prin decizia civilă din martie anul acesta, Magda scapă practic de probleme.

Banca Transilvania virează suma executată silit în mai anul acesta, astfel că prejudiciul a fost recuperat în integralitate. Instanța l-a scăpat pe Magda și de problemele cu acționarii SRL-ului care administrează parcul industrial, dar și de cele cu Curtea de Conturi.

„Având în vedere faptul că entitatea a recuperat în integralitate prejudiciul cauzat ca urmare a executării silite, în calitate de terț poprit, apreciem că măsura a fost dusă la îndeplinire în totalitate”, notează auditorul public al Curții de Conturi în raportul prezentat Consiliului Local luna trecută.

Curtea de Conturi a găsit varză-n contabilitate

Aceasta nu a fost singura bubă găsită de Curtea de Conturi la ultimul control. Abaterile care vizează anul 2020 notate de auditorul public sunt:

Neînregistrarea în evidența extracontabilă a bunurilor primite în administrare, aparținând domeniului privat al UATM. Este vorba despre gardul de peste 2.770 de metri care împrejmuiește parcul industrial, în valoare de peste 400.000 de lei.

Neconducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Curtea de Conturi a constatat că au existat situații în care nu a fost asigurată înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate.

Necalcularea și neîncasarea de penalități pentru neachitarea în termenul contractual a redevenței și taxei de administrare. Este vorba despre Brandis Berg SRL, care avea facturi neachitate la termenul scadent de aproape 40.000 de lei. SC Business Parc Bistrița Sud SRL nu a facturat penalități de întârziere de 0,1%/zi conform contractului de administrare.

Neorganizarea sub toate aspectele ale controlului intern managerial, în conformitate cu cadrul legal de reglementare. Din punct de vedere procedural, sistemul de control intern managerial nu ar fi fost organizat în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului.

De asemenea, auditorul public al Curții de Conturi a constatat că societatea nu a organizat și exercitat controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here