Inspectorii Antifraudă care au provocat declinul fabricii de alcool deținute de omul de afaceri bistrițean Cristian Duca au scăpat printre degetele alunecoase ale justiției. După ce Cristian Ban și Vasile Bucșa din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală  Oradea (DRAF) au măsluit un control desfășurat la punctul de lucru al Antema Business SRL, firma a fost trasă pe linie moartă, fiindu-i revocată autorizația de antrepozit fiscal. Cu toate că magistrații de la Curtea de Apel Cluj au stabilit că acțiunea de control a fost nelegală, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat printr-o hotărâre definitivă viciile grave din procedura de control și a invalidat decizia de revocare a autorizației, procurorul Adrian Bălineanu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița a dispus clasarea plângerii penale formulate de omul de afaceri Cristian Duca împotriva celor doi inspectori.

Povestea începe la data de 13 decembrie 2016, când inspectorii Cristian Ban și Vasile Bucșa, din cadrul Direcției Regionale de Antifraudă Fiscală (DRAF) 6 Oradea, au efectuat un control inopinat la punctul de lucru al Antema Business SRL, societate patronată de Cristian Duca. Ce a urmat s-a transformat într-un spectacol de abuzuri și acuzații neîntemeiate. Controlul a fost finalizat la data de 3 februarie 2017, dată la care a fost încheiat și un proces verbal în care cei doi inspectori au prezentat în fals că au fost identificate cantităţi de alcool sanitar în plus (o diferenţă de 14.886,50 litri) şi de alcool etilic în minus (o diferenţă negativă de 5.749,08 litri) faţă de documentele puse la dispoziţie de societate. Mai mult,  au fost stabilite abuziv accize de plată în cuantum de 399.018 lei, pentru o presupusă activitate neregulamentară. Ulterior, în baza aspectelor constatate în procesul verbal, directorul adjunct al DRAF 6 Oradea, Marius Coturbaş, a înaintat către Comisia din cadrul Ministerului Finanțelor Publice o propunere de revocare a autorizației de antrepozit fiscal, în condițiile în care DRAF nu avea delegate atribuții de către ANAF și nu era abilitată să emită propuneri de revocare, ci putea să facă numai eventuale sesizări către instituția Vămilor. Astfel, la data de 29 martie 2017, MFP a emis o decizie de revocare a autorizației de antrepozit fiscal emisă în favoarea societății Antema Business SRL.

Controlul de la fabrica de alcool, tratat precum o joacă de inspectorii Antifraudă

În realitate, Cristian Ban și Vasile Bucșa nici măcar nu s-au obosit să procedeze la inventarierea stocului faptic al materiei prime cu aparate de măsură omologate și calibrate, aşa cum impune procedura în cazul unei astfel de activităţii de producţie.  Cei doi inspectori Antifraudă și-au fundamentat controlul în baza unor simple presupuneri, din moment ce nu dispuneau de aparatura necesară pentru a face măsurători precise. Astfel, în mod abuziv, au surprins în cuprinsul procesului verbal că „diferențele pot proveni din producție proprie de origine agricolă”, fără să se gândească că iresponsabilitatea cu care au tratat acțiunea de control ar putea distruge societatea comercială.  Determinarea stocurilor de alcool a fost făcută prin  deducție, în baza facturilor și a fișelor de inventar, iar în lipsa unei determinări faptice, nu aveau cum să stabilească cu certitudine care este cantitatea efectivă de alcool existentă în stocurile societății, având în vedere că volumul alcoolului poate fi influențat de temperatura mediului în care este depozitat și poate varia de la o zi la alta.

Cristian Duca, nevoit să-și câștige dreptatea în instanță

Activitatea societății patronate de omul de afaceri Cristian Duca a avut de suferit, după ce inspectorii Antifraudă s-au jucat „baba-oarba” în timpul controlului. Fără autorizația de de antrepozit fiscal, fabrica de alcool nu mai avea dreptul să funcționeze. Prin urmare, afaceristul bistrițean a fost nevoit să-și caute dreptatea în instanță. La scurt timp după emiterea deciziei de revocare, Duca a formulat o plângere penală împotriva inspectorilor Cristian Ban și Vasile Bucșa, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual. De asemenea, afaceristul bistrițean a formulat o acţiune în instanță pentru anularea deciziei de revocare a autorizației. În decembrie 2018, magistrații de la Curtea de Apel Cluj  au admis cererea de chemare în judecată formulată de societatea Antema Business SRL și au dispus anularea deciziei emise de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru soluționarea dosarului, instanța a dispus a dispus efectuarea unei expertize tehnice de specialitate în materia industriei alimentare, pentru stabilirea existenţei unei cantităţi suplimentare de alcool sanitar sau a inexistenţei acestor diferenţe prin raportare la temperatura alcoolului, marja legală a calibrării bazinelor, toleranţe tehnologice de îmbuteliere şi nu în ultimul rând conformitatea măsurătorilor efectuate de organul de control.

Diferenţa cantitativă de alcool reținută de inspectorii Antifraudă nu a fost reală

Potrivit raportului de expertiză, „dacă inventarul faptic ar fi fost efectuat în conformitate cu prevederile legale, diferenţa cantitativă de alcool menționată de echipa de control în Procesul verbal nr. 418/03.02.2017, putea fi justificată în totalitatea ei, prin raportarea la temperatura de lucru a soluţiilor alcoolice aflate în stoc”. De asemenea, experții au constatat că inspectorii nu au ţinut cont de marja de eroare legală a calibrării bazinelor atunci când au stabilit cantităţile de alcool, iar diferenţa cantitativă de alcool reținută de inspectorii Antifraudă nu este reală, întrucât aceasta nu a fost stabilită în urma unui inventar faptic. Mai mult, în raportul de expertiză s-a reținut că evidențele societății corespund cu realitatea și nu există un stoc suplimentar de alcool sanitar care să nu fi fost denaturat în conformitate cu prevederile legale. Cât despre diferența stabilită de organele de control, experții au stabilit că a fost înregistrată din cauza nerespectării procedurilor și normelor specifice de măsurare. Totodată, temperatura de lucru a fost greşită, iar ulterior nu a fost aplicat tabelul de corecţie pentru a rectifica această neglijenţă, iar erorile negative tolerate legal la îmbuteliere și de calibrare a bazinelor au fost ignorate.

ÎCCJ a decis definitiv că Ban și Bucșa au efectuat un control netemeinic şi nelegal

În motivarea anulării deciziei de revocare a autorizației de antrepozit fiscal, Curtea de Apel Cluj a reținut că inspectorii Cristian Ban și Vasile Bucșa au efectuat un control netemeinic şi nelegal, nefiind respectate normele legale de măsurare şi determinare a cantităţii de alcool aflată în antrepozit. Organul fiscal a declarat recurs împotriva deciziei, iar la data de 28 iulie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a tranşat în mod definitiv litigiul în favoarea societății Antema Business SRL.

În paralel, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, instrumenta dosarul în care  Cristian Ban și Vasile Bucșa erau acuzați de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual. Cu toate că exista, încă din anul 2020, o decizie definitivă care demonstrează faptul că cei doi inspectori Antifraudă au măsluit controlul și s-au jucat cu soarta unei societăți pe care au adus-o în pragul falimentului, procurorul Adrian Bălineanu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița a dispus, în toamna anului trecut, clasarea plângerii penale formulate de omul de afaceri Cristian Duca.

Parchetul a văzut abuzul inspectorilor Antifraudă, dar i-a spălat de toate păcatele

Inspectorii Cristian Ban și Vasile Bucșa au prezentat în fals activitatea de control, arătând în procesul verbal că au stabilit faptic stocurile existente la punctul de lucru verificat. Mai mult, într-un punct de vedere solicitat de Ministerul Finanțelor Publice, inspectorul Antifraudă Cristian Ban a arătat că „Echipa de control a efectuat inventarierea faptică a stocurilor de materii prime şi produse finite existente, inventariere la care a participat gestionarul societății. (…) Astfel, cantitatea faptică existentă a fost determinată pe bază de măsurători cu mijloace de măsurare omologate și calibrate”.

Ulterior, cei doi au recunoscut în fața organelor de cercetare că nu au fost dotați pe perioada controlului cu instrumente specializate de stabilirea alcoolemiei.  Acest lucru a fost iertat cât ai spune „pește” de procurorul Adrian Bălineanu, care a confirmat abuzurile inspectorilor, dar a decis să găsească circumstanțe atenuante pentru a nu-i incrimina.

Abuzul în serviciu a dispărut pentru că au fost încălcate „numai” norme secundare

Procurorul a reținut în cuprinsul ordonanței de clasare că „punctul de vedere al suspectului este eronat, fiind contrar adevărului. În realitate, cei doi nu au determinat cantitatea faptică pe baza unor măsurători cu mijloace de măsurare omologate, ci pe baza indicațiilor martorului Chiuzan Filip, a fişelor lipite pe bazine şi a unor măsurători efectuate la o altă dată de alte organe”.

În ceea ce priveşte infracțiunea de abuz în serviciu, procurorul Adrian Bălineanu a admis că cei doi inspectori au încălcat Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Însă, s-a găsit rapid o circumstanță atenuantă pentru a le salva pielea, bazată pe faptul că  Ban și Bucșa nu ar fi respectat niște norme secundare, si nu principale. Astfel, cauza a fost clasată pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală”.

„În speţă, inculpaţii şi-au îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea mai multor dispoziții din acte normative secundare şi nu primare cum prevede norma de incriminare. Prin urmare, este incident cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale prev. de art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală, urmând a se dispune clasarea cauzei sub acest aspect.”, se arată în ordonanța de clasare.

Au mințit în procesul verbal, și-au recunoscut fapta, dar procurorul nu vede falsul intelectual

Cristian Ban și Vasile Bucșa au fost spălați și de acuzația de fals intelectual. Procurorul a ales să-și îndrepte atenția numai asupra unei părți a problemei, respectiv asupra punctului de vedere pe care Cristian ban l-a transmis Ministerului Finanțelor Publice. Fără să țină cont că inspectorii au mințit și în procesul verbal care a stat la baza revocării autorizației de antrepozit fiscal, procurorul a stabilit că „opinia unei persoane nu poate face în nicio situație obiectul unei infracțiuni de fals”. Prin urmare, cauza a fost clasată pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală.

„În ceea ce priveşte infracțiunea de fals intelectual, observăm că aceasta constă în inserarea de către suspectul Ban Ioan Cristian a unor aspecte necorespunzătoare adevărului cu ocazia întocmirii punctului de vedere referitor la contestația formulată de persoana vătămată Duca Cristian Constantin.

În concret, suspectului i-a fost solicitat din partea conducerii să întocmească un punct de vedere cu referire la contestația formulată de persoana vătămată. Acest punct de vedere fusese solicitat de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pentru a fi folosită la judecarea contestației. Cu alte cuvinte, suspectul şi-a exprimat opinia într-o chestiune litigioasă în care instituția din care face parte avea calitatea de pârât”.

Minciunile inspectorului Cristian Ban, catalogate drept opinii personale

„Or, opinia unei persoane nu poate face în nicio situație obiectul unei infracțiuni de fals. După cum arată şi titlul documentului criticat, acest punct de vedere nu reprezintă decât argumentele pe care suspectul a ales să le folosească pentru a susține temeinicia procesului-verbal întocmit de el în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu. Toate afirmațiile părților sunt trecute prin filtrul comisiei cu ocazia soluţionării contestației, urmând a fi valorificate în funcție de calitatea suportului probator. Prin urmare, alegațiile suspectului nu pot reprezenta obiectul unei infracțiuni de fals chiar dacă s-au dovedit ulterior ca nefiind adevărate.

Prin urmare, în cauză este incident cazul de împiedicare a punerii în mişcare a acțiunii penale prev. de art. 16 alin. (1) lit. b) teza 1 C.pr.pen., respectiv fapta nu este prevăzută de legea penală, motiv pentru care se va dispune clasarea cauzei”, se arată în ordonanța de clasare.

Pentru Cristian Duca lupta continuă, iar cazul lui reprezintă o dovadă clară a faptului că abuzurile săvârșite de funcționarii publici sunt tolerate de sistemul fiscal și cel judiciar. Din păcate, fabrica de alcool, care ar fi putut genera venituri substanțiale bugetului de stat, a fost pusă pe butuci de inspectorii Antifraudă, în urma unui control măsluit, fapt constatat atât de Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și de procurorul Adrian Bălineanu în cuprinsul ordonanței de clasare. Cu toate acestea, Cristian Ban și Vasile Bucșa au fost iertați de toate păcatele, în timp ce Cristian Duca este puternic afectat de acțiunile celor doi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.