Inginerul silvic Vasile Pupeză, angajat al Ocolului Silvic Comunal Telciu, a dat în judecată Consiliul local și primăria, dar și instituția la care muncește, după ce l-au lăsat fără funcția de șef de ocol. Pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud au fost înregistrate patru dosare, în trei dintre acestea Pupeză solicitând anularea a două hotărâri de consiliu local și a unui act administrativ a ocolului silvic, iar într-un al patrulea a solicitat suspendarea hotărârii prin care a fost revocat din funcția de șef de ocol.

Procesul în care a cerut suspendarea hotărârii consiliului local prin care a fost revocat din funcție a fost câștigat de Vasile Pupeză, atât la Tribunalul Bistrița-Năsăud, cât și la Curtea de Apel Cluj. În paralel, inginerul telcean a depus alte trei dosare pe rolul tribunalului: într-unul a solicitat anularea hotărârii prin care a fost revocat din funcție, în altul solicită anularea hotărârii de consiliul local prin care s-a impus ca funcţia de șef de ocol să fie ocupată în urma organizării unui concurs sau examen, iar în cel de-al treilea dosar, în care se judecă cu ocolul silvic și consiliul de administrație al acestuia, solicită anularea hotărârii consiliului de administrație prin care s-a aprobat solicitarea Primăriei Telciu privind încheierea unui nou contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu Luca Pupeză, ca șef de ocol, până la finalizarea procedurii de numire a unui nou șef de ocol.

Uite funcția, nu e funcția!

În toamna anului 2022, administrația locală din Telciu a anunțat public că funcția de șef de ocol silvic al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA urma să devină vacantă în scurt timp, prin pensionarea actualului șef al ocolului, Luca Pupeză, astfel că urma să fie desemnată o altă persoană care să conducă instituția. Drept urmare, s-au făcut publice condițiile necesare a fi îndeplinite de aspiranții la această funcție, ulterior cinci persoane depunându-și dosarele pentru a obține această funcție. Printre cei cinci candidați s-a aflat și Vasile Pupeză, care se pare că a fost singurul care a îndeplinit toate condițiile legale, iar la finele lunii septembrie 2022 a primit și votul consilierilor locali. Bucuria a durat doar aproximativ o lună și jumătate, fiindcă în noiembrie Consiliul local a revocat hotărârea adoptată în septembrie, prin care Pupeză era numit șef de ocol.

Dar să vedem cum au decurs mai precis evenimentele. Astfel, la data de 26.09.2022, Consiliului local al comunei Telciu a emis Hotărârea nr. 83 prin care s-a dispus numirea inginerului Pupeză Vasile, în funcţia de şef ocol al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.

“Pentru emiterea acestui act administrativ, s-a luat în considerare faptul că postul de şef ocol silvic al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. urma să devină vacant în scurt timp prin pensionarea persoanei care ocupă această funcţie, fiind necesara desemnarea unei alte persoane care să exercite aceste atribuţii.

În acest sens, la data de 07.09.2022, s-a înregistrat la Primăria Comunei Telciu un anunţ, înregistrat sub nr. 4273/07.09.2022, prin care s-au făcut publice condiţiile necesare a fi îndeplinite de către cei care doresc să candideze pentru acest post, precum şi faptul că acest post urmează a fi disponibil.

Reclamantul, împreună cu alţi patru candidaţi şi-a depus dosarul de candidatură, dosarele tuturor candidaţilor fiind analizate de către comisia creată în acest scop, iar conform Procesului-Verbal înregistrat la Primăria Telciu, având nr. 4474/16.09.2022, s-a constatat că reclamantul îndeplineşte toate condiţiile legale pentru a exercita funcţia de şef de ocol.

Astfel, HCL nr. 83/2022 a fost emisă, ca urmare a constatării îndeplinirii de către reclamant a tuturor cerinţelor impuse de lege pentru că acesta să fie desemnat şef al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A.. Hotărârea de Consiliu Local a fost aprobată prin votul majorităţii consilierilor locali cu drept de vot din cadrul şedinţei ţinute la data de 26.09.2022.

Ulterior acestui moment, la data de 17.11.2022, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local, HCL nr. 83/2022 a fost revocată prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/17.11.2922. în acest sens, la data de 07.12.2022, reclamantului i s-a comunicat Adresa nr. 6152/07.12.2022 de comunicare a Hotărârii Consiliului Local nr: 91/2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2022.

Hotărârea Consiliului Local nr. 91/17.11.2022 având ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/26.09.2022 privind numirea şefului de ocol al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A. am considerat-o nelegală şi netemeinică, reclamantul formulând plângere prealabilă împotriva acesteia, la data de 13.12.2022, (…)”, se arată într-un din documentele depuse la dosarele aflate pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, în care Vasile Pupeză are calitate de reclamant.

Fiindcă nu a fost de acord cu revocarea sa din funcție, Vasile Pupeză a cerut în instanță anularea HCL 91/17.11.2022, pe care a considerat-o ca fiind nelegală. În condițiile în care, printre consilierii care au votat “pentru” revocarea hotărârii, șase sunt angajaţi ai ocolului silvic din Telciu, Pupeză a considerat că aceștia se aflau în conflict de interese, mai ales că aceștia s-au abținut de la votul hotărârii prin care a fost numit șef de ocol. Drept urmare, într-o primă fază Pupeză a depus o plângere prealabilă. Administrația locală a cerut însă și părerea Prefecturii Bistrița-Năsăud, care a arătat că în situația dată nu este vorba de niciun conflict de interese, pentru că prin votul lor, cei 6 aleși local nu obțin niciun folos material pentru sine sau pentru alți apropiați.

În acest dosar instanța nu i-a dat dreptate lui Pupeză și astfel cererea sa de anulare a hotărârii de consiliu local prin care a fost revocat din funcție a fost respinsă. Inginerul a atacat sentința la Curtea de Apel Cluj, procesul fiind în derulare.

Administrația locală vrea concurs în toată regula

Războiul cu Consiliul local nu s-a terminat însă aici, fiindcă Vasile Pupeză a cerut în instanță și anularea unei hotărâri adoptată de aleșii locali telceni în luna decembrie, nr. 98/15.12.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/09.03.2009 privind constituirea Regiei Autonome de interes local, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a impus ca funcția de conducere a ocolului silvic să fie ocupată în urma unui concurs/examen.

Vasile Pupeză a considerat nelegală hotărârea consiliului local, arătând că îndeplineşte în integralitate condiţiile impuse de lege, aspect confirmat inclusiv de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor care prin Adresa nr. 2/R/18154/05.12.2022 a arătat faptul că numirea sa s-a realizat în mod legal, singurele documente necesare emiterii avizului pentru exercitarea funcţiei de şef de ocol fiind (1) cererea formulată de către Consiliul Local şi (2) Declaraţia notarială care să ateste, printre altele, îndeplinirea condiţiilor în ceea ce priveşte numirea acestuia.

“Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 6/09.03.2009 privind constituirea Regiei Autonome de interes local, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu anexele la care a făcut referire, este în acord cu prevederile Codului Silvic, normă juridică de forţă superioară.

Astfel, la art. 10 din Regulamentul de funcţionare al OSC Telciu se prevede că: Şeful de ocol trebuie sa fie obligatoriu inginer silvic cu studii superioare de lunga durata şi este numit în condiţiile legii de Consiliul local Telciu, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Şeful de ocol se angajează pe perioada nedeterminată, cu vechime în domeniul silviculturii de minimum 10 ani ca inginer silvic cu studii superioare.

Ocolul silvic Telciu este, potrivit art. 10 alin. (2) lit. b) din Codul Silvic, un ocol silvic de regim, înfiinţat în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale.

Astfel, HCL nr. 98/2022 a comunei Telciu, prin dispoziţiile sale cu privire la numirea şefului de ocol pe baza de concurs sau examen, încalcă prevederile art. 14 alin. 4 din Codul Silvic, fiind nelegală. Încălcările se regăsesc atât în Anexa nr. 1 la HCL nr. 98/2022 din Statutul de organizare şi funcţionare a regiei autonome de interes local „Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.”, Cap. V. privind organizarea şi funcţionarea Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., art. 17, în Anexa nr. 2 la HCL nr. 98/2022, Regulament de organizare şi funcţionare a regiei autonome de interes local „Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.”, art. 10 şi 10 (1), cât şi în Anexa nr. 3 la HCL nr. 98/2022 Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de şef de ocol în cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Telciu R.A., ce priveşte în integralitate numirea prin examen sau concurs a postului de Şef de Ocol.

Instituţiile publice beneficiază, în temeiul legii, de o marjă largă de apreciere a oportunităţii luării unor măsuri privind organizarea Regiilor autonome aflate în subordinea lor, dar se reţine că oportunitatea, ca dimensiune a legalităţii actului administrativ, poate afecta validitatea actului atunci când nu se justifică, doar în măsura în care are la bază un exces de putere publică, exercitat astfel încât să încalce dispoziţii legale imperative şi să conducă la o vătămare reparabilă doar prin anulare, pentru funcţionarul public vizat. Considerăm că o prezenţă a excesului de putere se regăseşte în cazul emiterii Hotărârii de Consiliu Local atacată prin prezenta acţiune fără a se ţine cont de legislaţia specială în materie, în speţă de prevederile Codului Silvic, act de putere juridică superioară”, a mai arătat Pupeză în instanță.

La tribunal a pierdut! Lupta continuă

Instanța însă nu i-a dat dreptate și a considerat că HCL 98/2022 a fost legal adoptată.

“Pe fondul cauzei, tribunalul reţine că potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, forma în vigoare la data adoptării hotărârii atacate, „Fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se administrează prin ocoale silvice de regim, care funcţionează ca regii autonome de interes  local, sau pe bază de contracte cu ocoale silvice de stat, aşa cum este reglementat la art. 10 alin. (2) şi (3).”.

În conţinutul prevederilor art. 10 alin. 2 lit. b din aceeaşi lege se face trimitere la „b) ocoale silvice de regim, care sunt înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în proprietate fond forestier ori de asociaţii constituite de către acestea”, în alin. 3 al aceluiaşi text legal prevăzându-se că ocoalele silvice prevăzute la alin. 2 sunt de interes public.

Regia Autonomă de interes local „Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.” a fost înfiinţată prin HCL nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare, adoptate de pârâtul Consiliul Local al comunei Telciu în vederea administrării şi gestionării unitare şi durabile a fondului forestier proprietate publică a pârâtei Comuna Telciu.

Modificările şi completările aduse prin HCL nr. 98 din 15.12.2022 şi care fac obiectul criticilor de nelegalitate formulate de reclamant, se referă la numirea şefului de ocol pe baza „concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, conform legii, cu respectarea condiţiei ca cel declarat admis să fie inginer silvic gradaţia I sau să aibă 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii, în condiţiile Legii nr. 234/2019 – art. 17 lit. c pct. i, coroborate cu prevederile OUG nr. 57/2019.”

Astfel, reclamantul invocă nelegalitatea instituirii procedurii de numire a şefului de ocol prin concurs sau examen, raportându-se la prevederile art. 14 alin. 4 teza I din Legea nr. 46/2008 (Codul silvic), potrivit cu care „Conducerea şi reprezentarea legală a ocolului silvic de regim sunt asigurate de şeful ocolului silvic, numit de proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administraţie ori de adunarea generală, după caz, cu avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”, al căror conţinut apreciază reclamantul că a fost încălcat prin adoptarea HCL nr. 98/15.12.2022, susţinând că până la modificarea prevederilor Codului silvic, lege organică, nu se poate adopta un regulament care să nesocotească o normă cu forţă juridică superioară.

Sub aspectul criticat de reclamant, tribunalul reţine că aplicabilitatea prevederilor alin. 4 al art. 14 din Codul silvic nu poate fi disociată de conţinutul alin. 5 al aceluiaşi articol, text legal care prevede că «Şefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) şi conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii, conform reglementărilor în vigoare».

Că cele două texte legale se impune a fi aplicate în mod coroborat, rezultă şi din conţinutul alin. 6 al aceluiaşi art. 14, cât timp acesta prevede că «Ocolului silvic al cărui şef nu este numit în condiţiile alin. (4) şi (5) i se retrage, după o perioadă de 45 de zile de la data neîndeplinirii condiţiilor, autorizaţia de funcţionare emisă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură».

Trimiterea la încheierea contractului de muncă conform reglementările în vigoare,  pe care legiuitorul a făcut-o în conţinutul alin. 5 al art. 14 din Codul silvic implică în mod necesar constatarea aplicabilităţii prevederilor speciale privind statutul personalului silvic conţinute de OUG nr.  59/2000 aprobată prin Legea nr. 427/2001, modificată prin Legea nr. 234/2019.

Or, art. 17 lit. c pct. i din OUG nr. 59/2000 privind statutul personalului silvic, menţionat în fundamentarea în drept a hotărârii atacate de reclamant, prevede: Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier naţional se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:    c) la ocolul silvic de stat/ocolul silvic de regim:    (i) pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer silvic, gradaţia I sau 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii;».

Aşadar, în lumina aplicării coroborate a tuturor prevederilor legale citate în cele de mai sus, tribunalul apreciază că Hotărârea nr. 98 din 158.12.2022 adoptată de consiliul local pârât şi anexele la aceasta, în sensul instituirii procedurii de organizare a concursului ca şi etapă prealabilă pentru numirea şefului Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., respectă principiul legalităţii.

Tribunalul mai subliniază în context şi faptul că nu există niciun impediment legal pentru ca, ulterior derulării concursului impus de lege ca şi condiţie pentru ocuparea funcţiei de şef  de ocol, actul care materializează numirea efectivă a şefului de ocol să se realizeze în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 teza I din Codul silvic, neputându-se face confuzie între actul de numire (act ce trebuie să emane de la proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administraţie ori de adunarea generală, după caz, cu avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ) şi actele care materializează organizarea concursului”, a precizat instanța în motivare.

Sentința nu este definitivă și a fost atacată deja la Curtea de Apel Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.