Un caldă, alta rece pentru inginerul silvic Vasile Pupeză, cel care a dat în judecată Consiliul local și Primăria Telciu, dar și instituția la care muncește – Ocolul Silvic Comunal Telciu, după ce l-au lăsat fără funcția de șef de ocol. După ce Tribunalul Bistrița-Năsăud i-a respins cererile de anularea a două hotărâri adoptate de Consiliul Local Telciu, Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate doar pe jumătate: una dintre hotărâri a fost anulată, cealaltă menținută.

După ce consilierii locali telceni l-au numit pe Vasile Pupeză șef al ocolului silvic din comună, tot așa l-au și revocat. Numai că, o parte dintre aleșii locali care s-au abținut la adoptarea hotărârii prin care acesta era numit șef de ocol, fiind angajați ai aceleiași instituții, au votat hotărârea prin care Pupeză a fost revocat.

Hotărâre de revocare, adoptată nelegal

În toamna anului 2022, administrația locală din Telciu a anunțat public că funcția de șef de ocol silvic al Ocolului Silvic Comunal Telciu RA urma să devină vacantă în scurt timp, prin pensionarea șefului instituției, Luca Pupeză, astfel că urma să fie desemnată o altă persoană care să conducă instituția. Drept urmare, s-au făcut publice condițiile necesare a fi îndeplinite de aspiranții la această funcție, ulterior cinci persoane depunându-și dosarele pentru a obține această funcție. Printre cei cinci candidați s-a aflat și Vasile Pupeză, care se pare că a fost singurul care a îndeplinit toate condițiile legale, iar la finele lunii septembrie 2022 a primit și girul consilierilor locali, prin HCL nr. 83/2022.

Bucuria a durat doar aproximativ o lună și jumătate, fiindcă în noiembrie Consiliul local a revocat hotărârea adoptată în septembrie, prin care Pupeză era numit șef de ocol, și a fost adoptată HCL nr. 91/2022.

Fiindcă nu a fost de acord cu revocarea sa din funcție, Vasile Pupeză a cerut în instanță anularea HCL 91/17.11.2022, pe care a considerat-o ca fiind nelegală. În condițiile în care, printre consilierii care au votat “pentru” revocarea hotărârii, șase sunt angajaţi ai ocolului silvic din Telciu, Pupeză a considerat că aceștia se aflau în conflict de interese, mai ales că aceștia s-au abținut de la votul hotărârii prin care a fost numit șef de ocol. Drept urmare, într-o primă fază Pupeză a depus o plângere prealabilă. Administrația locală a cerut însă și părerea Prefecturii Bistrița-Năsăud, care a arătat că în situația dată nu este vorba de niciun conflict de interese, pentru că prin votul lor, cei 6 aleși local nu obțin niciun folos material pentru sine sau pentru alți apropiați.

Astfel s-a ajuns în instanță, unde Pupeză a solicitat anularea Hotărârii Consiliului local al comunei Telciu nr. 91/17.11.2022 prin care s-a dispus revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 83/26.09.2022 privind numirea şefului de ocol al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., cu consecinţa menţinerii ca legale şi temeinice a Hotărârii Consiliului Local nr. 83/26.09.2022 privind numire şefului de ocol al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A; mandatarea unui membru al Consiliului Local al comunei Telciu în vederea întocmirii documentaţiei necesare emiterii avizului necesar pentru exercitarea funcţiei de şef de ocol al Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., în conformitate cu dispoziţiile art.21 din Ordinul nr.1112/2018.

Tribunalul Bistrița-Năsăud a respins însă acțiunea lui Vasile Pupeză.

Inginerul silvic a atacat sentința la Curtea de Apel Cluj, iar pe data de 5 iunie instanța a pronunțat sentința definitivă, prin care i s-a dat dreptate, în parte, lui Vasile Pupeză. Judecătorii clujeni au decis că se impune anularea HCL nr. 91//17.11.2022, însă restul cererilor au fost respinse. În plus, administrația locală este obligată să îi plătească inginerului silvic cheltuieli de judecată parțiale la fond și în recurs, în valoare de 10.400 lei.

E musai concurs

Vasile Pupeză a cerut în instanță și anularea unei hotărâri adoptată de aleșii locali telceni la scurt timp după ce a fost revocat din funcție, cea cu nr. 98/15.12.2022, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/09.03.2009 privind constituirea Regiei Autonome de interes local, Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., cu modificările şi completările ulterioare, prin care s-a impus ca funcția de conducere a ocolului silvic să fie ocupată în urma unui concurs/examen.

Vasile Pupeză a considerat nelegală hotărârea consiliului local, arătând că îndeplineşte în integralitate condiţiile impuse de lege, aspect confirmat inclusiv de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor care prin Adresa nr. 2/R/18154/05.12.2022 a arătat faptul că numirea sa s-a realizat în mod legal, singurele documente necesare emiterii avizului pentru exercitarea funcţiei de şef de ocol fiind (1) cererea formulată de către Consiliul Local şi (2) Declaraţia notarială care să ateste, printre altele, îndeplinirea condiţiilor în ceea ce priveşte numirea acestuia.

“Astfel, HCL nr. 98/2022 a comunei Telciu, prin dispoziţiile sale cu privire la numirea şefului de ocol pe baza de concurs sau examen, încalcă prevederile art. 14 alin. 4 din Codul Silvic, fiind nelegală. Încălcările se regăsesc atât în Anexa nr. 1 la HCL nr. 98/2022 din Statutul de organizare şi funcţionare a regiei autonome de interes local „Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.”, Cap. V. privind organizarea şi funcţionarea Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A., art. 17, în Anexa nr. 2 la HCL nr. 98/2022, Regulament de organizare şi funcţionare a regiei autonome de interes local „Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A.”, art. 10 şi 10 (1), cât şi în Anexa nr. 3 la HCL nr. 98/2022 Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de şef de ocol în cadrul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Telciu R.A., ce priveşte în integralitate numirea prin examen sau concurs a postului de Şef de Ocol.

Instituţiile publice beneficiază, în temeiul legii, de o marjă largă de apreciere a oportunităţii luării unor măsuri privind organizarea Regiilor autonome aflate în subordinea lor, dar se reţine că oportunitatea, ca dimensiune a legalităţii actului administrativ, poate afecta validitatea actului atunci când nu se justifică, doar în măsura în care are la bază un exces de putere publică, exercitat astfel încât să încalce dispoziţii legale imperative şi să conducă la o vătămare reparabilă doar prin anulare, pentru funcţionarul public vizat. Considerăm că o prezenţă a excesului de putere se regăseşte în cazul emiterii Hotărârii de Consiliu Local atacată prin prezenta acţiune fără a se ţine cont de legislaţia specială în materie, în speţă de prevederile Codului Silvic, act de putere juridică superioară”, a mai arătat Pupeză în instanță.

Tribunalul nu a fost de acord cu el și a decis că hotărârea de consiliu local și anexele acesteia, “în sensul instituirii procedurii de organizare a concursului ca şi etapă prealabilă pentru numirea şefului Ocolului Silvic Comunal Telciu R.A., respectă principiul legalităţii”.

“Tribunalul mai subliniază în context şi faptul că nu există niciun impediment legal pentru ca, ulterior derulării concursului impus de lege ca şi condiţie pentru ocuparea funcţiei de şef de ocol, actul care materializează numirea efectivă a şefului de ocol să se realizeze în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 teza I din Codul silvic, neputându-se face confuzie între actul de numire (act ce trebuie să emane de la proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administraţie ori de adunarea generală, după caz, cu avizul favorabil al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ) şi actele care materializează organizarea concursului.

De altfel, în conţinutul dispoziţiilor finale ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului (Anexa nr. 3 la HCL nr. 98/2022) se prevede că «numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă se face conform prevederilor legale în vigoare» (art. 40 alin. 1).

Pentru toate aceste argumente, tribunalul, constatând caracterul neîntemeiat al criticilor formulate în raport cu adoptarea HCL nr. 98 din 15.12.2022 şi a anexelor la aceasta, urmează să respingă cererea de chemare în judecată formulată de reclamant”, se arată în sentinţa pronunţată de instanța bistrițeană.

Și această hotărâre a tribunalului a fost atacată cu recurs de Vasile Pupeză la Curtea de Apel Cluj, însă în această cauză judecătorii clujeni nu i-au dat dreptate și au menținut în întregime decizia instanței de fond care a considerat că HCL nr. 98/15.12.2022 este legală.

2 COMENTARII

 1. Art. 17. –
  Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier naţional se ocupă prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradaţii:

  a) la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, la autorităţile publice centrale, precum şi la celelalte unităţi care administrează fondul forestier proprietate publică a statului

  c) la ocolul silvic de stat/ocolul silvic de regim:

  (i) pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer silvic, gradaţia I sau 5 ani vechime, ca inginer cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii
  Legea 234/2019 modificare Statut personal silvic
  Cititi sentinta printre randuri.
  Este normal sa se dea concurs daca vrem sa conteze pregatire nu doar suma de bani ce poate fi oferita unor consilieri locali pe care nu ii intereseaza decat interesul lor nu al comunitati si mai putin al paduri

  • Cred ca dvs ati citit articolul printre randuri. Nu am scris nicaieri faptul ca nu trebuie organizat concurs pentru ocuparea acestei functii, ci doar ce a cerut dl Vasile Pupeza in instanța. E o diferenta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.