Inculpatul Scurt Ioan, de la Dimex 2000 Company, se pare că face contestații de formă față de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Cu toate acestea, ei nu depun garanțiile de bună conduită pentru a nu o pierde și astfel contestația a fost anulată. Uite așa se pierde timpul, iar nimeni nu plătește. Pentru că procesele din România nu sunt judecate cu celeritate și oamenii au statul de inculpați numeroși ani…

 

” În conformitate cu prevederile art. 266 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă

următoarea: DECIZIE Nr. 2099/ C6 /2670 Prin contestaţia nr.2550/01.07.2014, înregistrată la C.N.S.C. sub nr.21572/01.07.2014, formulată de S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L., cu sediul în Rebrişoara, nr.315, jud.Bistriţa-Năsăud, având CIF RO 13027407, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J06/153/2000, reprezentată de Scurtu Ioan, împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa nr.8932/26.06.2014, de către JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD, cu sediul în Bistriţa, Str.Piaţa Petru Rareş nr.1-2, jud.Bistriţa-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de lucrări având ca obiect „Modernizare drum judeţean DJ 172, km 3+080-5+870, Beclean – Figa, jud.Bistriţa-Năsăud”, s-a solicitat anularea raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire cu reevaluarea ofertei desemnată câştigătoare. În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE

Admite excepţia nedepunerii garanţiei de bună conduită odată cu contestaţia, invocată de JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD şi, pe cale de consecinţă, respinge contestaţia formulată de S.C. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L., cu sediul în Rebrişoara, nr.315, jud.Bistriţa-Năsăud, în contradictoriu cu JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD, cu sediul în Bistriţa, Str.Piaţa Petru Rareş nr.1-2, jud.Bistriţa-Năsăud. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”, arată cei de la CNSC.

 

Alte suplimentări

Proiectul tehnic care vizează reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a necesitat revizuirea, motiv pentru care administraţia locală a suplimentat contractul de execuţie a lucrărilor cu încă aproximativ 280.000 lei, se arăta într-un articol anterior. Atribuirea contractului va fi anunţată în curând, întrucât la licitaţie nu a participat decât un singur ofertant, fiind practic firma căreia i-a fost atribuit contractul principal de execuţie a lucrărilor de reabilitare a instituţiei sanitare, anul trecut – SC Dimex 2000 Company SRL din Rebrişoara. Lucrările de reabilitare a ambulatoriului năsăudean au început cu întârziere, dat fiind faptul că rezultatul licitaţiei a fost îndelung contestat, câştigătoarea, SC Dimex 2000 Company SRL, având oferta cea mai piperată.

 

Proiectul de reabilitare a Ambulatoriului de specialitate din cadrul spitalului năsăudean este finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional, valoarea totală a acestuia fiind de 2.822.583,64 lei – 632.865 de euro -, din care partea de cofinanţare de la bugetul local este de 2%. Lucrările de reabilitare a clădirii a ambulatoriului năsăudean vizează atât interioarele şi faţadele, cât şi elementele de şarpantă şi învelitoare, instalaţiile termice şi electrice, la care se adaugă achiziţionarea şi dotarea cu aparatură medicala de specialitate. Strict pentru lucrările de reabilitare, administraţia năsăudeană a estimat o valoare de 989.892,2 lei, licitaţia fiind lansată în luna martie 2013.

 

La Spitalul din Năsăud tot Dimex lucrează

În vara anului trecut Gazeta de Bistriţa a prezentat pe larg modul în care contractul pentru lucrările de reabilitare a ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Năsăud a fost atribuit firmei lui Ioan Scurtu – SC Dimex 2000 Company SRL, care a avut cea mai mare ofertă dintre participanţii la licitaţie. Firma din Rebrişoara a fost contestată îndelung de o altă companie care şi-a depus oferta pentru a obţine contractul – SC Indcon SRL – şi care a avut cea mai mică ofertă. Aceasta însă a fost eliminată, fiind considerată neeligibilă. În urma contestaţiilor, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a dat dreptate SC Indcon SRL şi a obligat administraţia locală să reevalueze ofertele. La reevaluare însă, s-a apelat la nişte chichiţe juridice în ceea ce priveşte termenele de contestaţie, astfel că Indcon a rămas pe dinafară.

 

Dimex mai bagă la buzunar circa 280.000 lei

Singurul ofertant este SC Dimex 2000 Company SRL din Rebrişoara, firmă căreia i-a fost atribuit de altfel, anul trecut, contractul principal de execuţie al lucrărilor de reabilitare a ambulatoriului de specialitate năsăudean. Suma ofertată de Dimex 2000 Company s-a ridicat la 899.902 lei. Printre ofertanţii licitaţiei organizată în 2013 de Primăria Năsăud s-a găsit însă şi SC Indcon SRL care a contestat rezultatul la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), for care i-a dat dreptate şi a impus administraţiei locale năsăudene să reevalueze ofertele.

La prima licitaţie, din luna mai, deşi contractul pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a fost estimat de administraţia locală năsăudeană la aproape un milion de lei, oferta Indcon s-a ridicat la o valoare de 580.340 lei, fără TVA, adică aproape 65% din valoarea contractului. Această valoare a părut suspectă probabil celor care au făcut parte din comisia de licitaţie şi, drept urmare, oferta firmei bistriţene a fost respinsă. Nici măcar a doua clasată din punct de vedere al ofertei, dar nici restul nu au fost considerate în regulă, ci doar a SC Dimex 2000 Company SRL, care, culmea, s-a prezentat cu oferta cea mai mare.

Până la respingerea ofertei prezentată de SC Indcon SRL Bistriţa, reprezentantului firmei i s-au cerut o mulţime de lămuriri, fiind vorba de un set de 22 de întrebări la care trebuia să dea răspunsuri cât mai rapid şi concludent. Însă rezultatul a fost unul negativ, comisia de licitaţie concluzionând că ofertele de preţ pe anumite elemente ar fi sub preţul pieţei, sau că unele documente nu ar fi tocmai în regulă, şi astfel ar fi rezultat o ofertă prea mică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.