La finalul anului trecut, o veste bombă a căzut peste social-democrații din Bistrița-Năsăud: primarul comunei Șanț, Ioan Szabo a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Edilul a fost declarat incompatibil în iunie 2017 din cauză că a făcut parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Enea Grapini” din comună, timp de doi ani, în perioada 2012 – 2014.

Printr-o situați similară a trecut și actualul administrator al municipiului Bistrița, George Avram, pe când era viceprimar. Ca și lui Szabo, lui Avram i s-a imputat faptul că în perioada 2012 – 2014 a făcut parte din consiliile de administrație a două școli din municipiu, deși era viceprimar.

Teme de gândire pentru interpretarea legilor: cazul George Avram

Lăsând la o parte că Avram mai avea o “codiță” de incompatibilitate legată Urbana SA (faptul că nu a demisionat din funcția deținută acolo în termenul prevăzut de lege de la numirea sa ca viceprimar), dar și faptul că acesta, în calitate de viceprimar, și în plus avea și statut de consilier local, era de fapt reprezentantul primarului în consiliul de administrație, instanța Curții de Apel Cluj inserează un aspect extrem de interesant în motivarea sentinței: instituția de învățământ nu a fost considerată instituție publică prin prisma prevederilor art. 87 din Legea nr. 161/2003.

„ (…) apreciază că numirea reclamantului în consiliul de administraţie a fost realizată în temeiul legii şi cu respectarea ei fapt ce înlătura în opinia sa pretinsa stare de incompatibilitate.

În acest sens se observă un conflict legislativ prin numirea în mod obligatoriu a unui consilier local sau reprezentant al primarului în consiliul de administraţie a unei unităţi de învăţământ şi sancţionarea acestui fapt prin prisma prevederilor art. 87 din Legea nr. 161/2003. Văzând principiul aplicării în timp a legilor putem considera că legea învăţământului intrată în vigoare în anul 2011 modifică tacit sau creează o excepţie legală de la constatarea stării de incompatibilitate sub aspectul numirii în cadrul consiliului de administraţie.

Este de menţionat faptul că pârâta (n. r. – ANI) a constatat starea de incompatibilitate a reclamantului prin prisma prevederilor art. 87 din Legea nr. 161/2003 unde se prevede că: „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar (…) este incompatibilă cu: funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice;

Or reclamantul (n. r . – George Avram) nu se încadrează în nici una din tezele descrise în norma incriminatorie prin prisma faptului că Şcoala Generală nu se regăseşte în cadrul autorităţilor, societăţilor sau instituţiilor publice iar regimul ei este reglementat atât de Constituţia României la art. 32 alin. 5 cât şi în Legea nr. 1/2011 care stabilesc expres că aceste structuri sunt unităţi de învăţământ de stat sau particulare iar această expresie de unitate de învăţământ nu se regăseşte în textul de la art. 87 lit. d (n. r. – din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei)”, a precizat instanța în cazul lui George Avram.

Respectivul articol stipulează că:

„(1) Funcția de primar este incompatibilă cu: d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice”.

În cazul lui Szabo s-a mers strict pe două legi

Ioan Szabo, după cum am spus mai sus, s-a aflat într-o situație similară, doar că acesta avea funcție de primar. Partea proastă a fost faptul că pentru perioada în care acesta a făcut parte din consiliul de administrație, Legea Educației “suna” nițel altfel. Astfel, la acea vreme, textul de lege prevedea faptul că dintr-un consiliu de administrație al unei școli poate să facă parte din partea administrație locale un reprezentant al primarului și un reprezentant al consiliului local. Ulterior dispozițiile articolului cu pricina s-au modificat, însă undeva prin 2016, când a fost introdus faptul că din consiliul de administrație face parte un reprezentant al consiliului local și primarul sau un reprezentant al acestuia.

Cum legea nu este retroactivă, și nici nu se aplică precum în penal legea cea mai favorabilă, instanța l-a taxat rău pe Ioan Szabo.

“Ca atare, din consiliul de administrație al unităților de învățământ trebuia să facă parte un REPREZENTANTal primarului, NU primarul întrucât în caz contrar acesta se afla în stare de incompatibilitate. Numai în urma modificării art. 96 alin.2 din Legea nr. 1/2011, prin OUG nr. 49/26.06.2014, s-a recunoscut și dreptul primarului de a face parte din consiliul de administrație, fiind înlocuită sintagma „un reprezentant al primarului” cu „primarul sau un reprezentant al primarului”. Astfel, în forma ulterioară modificată art. 96 alin.2 din Legea nr. 1/2011 prevedea următoarele: „consiliul de administrație este format din (…) membri, cu următoarea componență: (…); primarul sau un reprezentant al primarului ; un reprezentant al consiliului local”. 

Rezultă, așadar, că legiuitorul atât în vechea cât și în noua reglementare a art. 96 a făcut în mod explicit distincția între primar și reprezentantul acestuia”, a arătat instanța în motivare.

În această speță, importantă pentru reținerea stării de incompatibilitate este posibilitatea de a fi pus în situația de a alege între interesul scolii și interesul unității administrativ teritoriale al cărei reprezentant este. Acest aspect rezultă din contradictorialitatea ce se naște analizând atribuțiile consiliului de administrație al unei scoli în raport cu atribuțiile primarului.

Astfel, art.96 alin. 7 lit. a din Legea nr. 1/2011 prevede că printre atribuțiile consiliului de administrație al unei școli se regăsește și adoptă proiectul de buget si avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ” în timp ce, art. 63 alin. 1 lit. c) și alin. 4 lit. a) si b) prevăd ca atribuții ale primarului „exercită funcția de ordonator principal de credite”, respectiv „întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Potrivit magistraților clujeni, contradicția dintre cele două calități, cea de primar și cea de membru al consiliul de administrație al școlii este evidentă, având în vedere faptul că școlile sunt finanțate și de la bugetul local.

“Reiterează faptul că, perioada în care, prin raportul de evaluare contestat, a fost constatată starea de incompatibilitate a reclamantului este septembrie 2012 – iulie 2014 perioadă în care, conform art. 96 alin. 2 în forma aflată în vigoare la acea dată primarul avea obligația de a desemna un reprezentat al sau în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ. În acest mod a fost instituită o garanție a exercitări/ funcției publice în condiții de imparțialitate și transparență decizională obiectiv ce urmărește protejarea interesului public constând în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Legiuitorul a urmărit o mai bună exercitare a funcției de primar, în condiții de imparțialitate, integritate și transparență, condiții care ar putea fi influențate prin exercitarea simultană a calității de membru în consiliul de administrație al unei instituții finanțate de la bugetul local.

Faptul că, după cum susține, în calitate de membru în consiliul de administrație nu a avut o atitudine activă, nu a luat decizii manageriale este irelevant și nu înlătură starea de incompatibilitate în care s-a aflat.

Legiuitorul a stabilit foarte clar care sunt incompatibilitățile funcției de primar, una dintre aceste fiind și calitatea de membru al consiliului de administrație la instituțiile publice, fără ca această incompatibilitate să fie influențată de alte elemente”, a mai menționat instanța.

Cum ar fi fost dacă…?

Ar fi fost foarte interesant dacă Ioan Szabo ar fi învederat instanței exact ce a reținut instanța în cazul lui George Avram, și anume că, Şcoala Generală nu se regăseşte în cadrul autorităţilor, societăţilor sau instituţiilor publice iar regimul ei este reglementat atât de Constituţia României la art. 32 alin. 5 cât şi în Legea nr. 1/2011 care stabilesc expres că aceste structuri sunt unităţi de învăţământ de stat sau particulare iar această expresie de unitate de învăţământ nu se regăseşte în textul de la art. 87 lit. d. din Legea 161/2003.

Nu a făcut-o însă, iar mai departe la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a atacat în recurs decizia Curții de Apel Cluj nu i s-a dat dreptate.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.