Impas în dosarul care are ca obiect anularea unei hotărâri de consiliu local prin care a fost aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), de care bistrițeanul Leon Iloaie avea nevoie pentru a obține autorizația de construire a unui imobil în str. Ştefan cel Mare. Expertul care a întocmit raportul de expertiză în cauză a anunțat instanța că a cerut suspendarea temporară, din motive obiective. În încercarea de a-l înlocui, instanța a aflat că nu are variante, deoarece și ceilalți experți urbaniști, atât la nivelul Tribunalului Bistrița-Năsăud, cât și la nivelul Ministerului Justiției sunt suspendați temporar, tot din motive obiective.

Așa cum am arătat într-un articol publicat la finele lunii noiembrie a anului trecut, în dosarul în care Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud cere anularea unei hotărâri de consiliu local prin care a fost aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), de care bistrițeanul Leon Iloaie avea nevoie pentru a obține autorizația de construire a unui imobil în str. Ştefan cel Mare, expertiza întocmită de expertul tehnic judiciar specialist în urbanism și amenajarea teritoriului Simona Munteanu a confirmat faptul că PUD-ul lui Iloaie nu respectă regulile de urbanism.

Astfel, conform documentului, PUD-ul lui Iloaie modifică câteva reglementări urbanistice prevăzute în PUG și Regulamentul de urbanism. Mai precis discutăm despre suprafața de spațiu verde impusă prin normele locale, care în PUD este de sub 30%, deși în plan s-a recurs la un artificiu suprapunând spațiul verde peste parcările prevăzute a fi amenajate cu pavele înierbate, iar etajele zis retrase, nu sunt de fapt retrase. De asemenea, alinierea față de aliniament nu respectă distanța reglementată, iar retragerile au fost făcute eronat. În plus, nu exisă notificări către proprietarii imobilelor din vecinătate, precum nici avizele ISU-PSI, sanitar, siguranța circulației, gestionarilor de rețele edilitare sau studiu geotehnic, care nici măcar nu au fost solicitate prin certificatul de urbanism care a stat la baza întocmirii PUD-ului.

Totodată, expertul mai precizează că în acest caz ar fi trebuit întocmit un PUZ, dar și așa, cu respectarea prevederilor legale, “însă nu există certitudinea că și în aceste condiții aceste modificări puteau fi susținute în forma prezentată în PUD aprobat prin HCL nr. 53/2016”.

O sucește și-o învârtește! Obiecțiunile municipalității la raportul de expertiză

La termenul care a avut loc în luna ianuarie, reprezentanții Primăriei Bistrița au depus la dosarul cauzei obiecțiuni la raportul de expertiză.

Astfel, referitor la stabilirea faptului că PUD contravine reglementărilor urbanistice de nivel superior și modifică reglementări ale acestor planuri și regulamente de urbanism, municipalitatea precizează că, potrivit Regulamentului local de urbanism aferent PUG, lotul minim construibil pentru (L3) – zonă de locuințe colective cu regim de înălțime P+4, cu accente de P+5-6niveluri este de 500 mp, parcela studiată având suprafața de 530 mp. Totodată s-a mai precizat că PUD-ulelaborat și aprobat susține și justifică regimul de înălțime și volumul propus, în condițiile în care cel care a l-a elaborat, fiind un proiectant de specialitate, a luat în considerare la amplasarea obiectivului regimul de înălțime și volumetria construcțiilor existente în zonele limitrofe.

“Având în vedere că PUD-ul prezintă numai o idee de amplasare și integrare a volumului în spațiul construit existent, suprafața construită a parterului este de 288 mp menționat în Raportul de expertiză – raportat la 250 mp admis pentru funcțiuni comerciale, nu este relevantă deoarece nu există un plan parter propus al construcției din care să rezulte cu exactitate suprafața aferentă fiecărei funcțiuni”, mai arată reprezentanții Primăriei Bistrița.

În ceea ce privește încălcarea prevederilor care fac referire la amplasarea construcției propuse față de aliniament, față de limitele laterale și posterioare, dar și aspectul exterior al clădirilor, municipalitatea arată că regulile de amplasare ale construcției au fost stabilite de către elaboratorul PUD-ului în funcție de caracterul zonei, chiar dacă construcția existentă propusă pentru desființare este amplasată pe aliniament. Totodată, se mai precizează că “PUD-ul elaborat prezintă o propunere de mobilare a parcelei, secțiunea 2-2 corespunde retragerii etajelor retrase și retragerii față de imobilele învecinate, blocul de locuințe alăturat fiind cu calcan pe latura spre imobilul propus, nefiind afectată de amplasarea acestuia”.

În ceea ce privește avizele și acordurile care se emit de către instituțiile prevăzute de lege, municipalitatea spune că nu sunt necesare în faza PUD. Cât despre circulația auto și accese, cei de la Primăria Bistrița se justifică prin faptul că “accesul pietonal la spațiul comercial se va realiza din str. Ștefan cel Mare, iar accesul auto la spațiul comercial și locuințe se va realiza din platforma betonată din SV și SV parcelei, fiind prevăzute locuri de parcare în subsolul clădirii”. În plus primăria are amenajate locuri de parcare pentru reședință, aferente blocurilor din vecinătate, totodată municipalitatea menționând că la faza elaborării PUD normele nu prevăd proiectarea întregii clădiri astfel încât să fie prevăzute toate accesele, existând în acest caz multiple posibilități de acces a mașinilor de intervenție.

Despre faptul că vecinii nu au fost notificați, municipalitatea spune că nu era necesar, deoarece parcela pe care ar urma să fie construit de către Leon Iloaie noul imobil, se învecinează cu terenuri aparținând domeniului public și, în plus, PUD-ula fost afișat public pe site-ul Primăriei Bistrița, însă nu au fost înregistrate observații.

Aceeași municipalitate susține și faptul că nu era necesară întocmirea unui PUZ înainte de PUD, “întrucât solicitarea s-a făcut pentru un singur imobil bine delimitat”.

Decizie șoc pentru instanță!

Expertul tehnic judiciar a fost înștiințat despre obiecțiunile formulate de Primăria Bistrița la raportul său de expertiză, însă la jumătatea lunii februarie, Simona Munteanu a solicitat instanței o cerere de amânare, în condițiile în care, profesori universitar fiind, era perioada sesiunii de examene, astfel încât avea un program extrem de încărcat.

Peste o lună de zile însă, cade și bomba: expertul se retrage din cauză, după ce între timp solicitase Ministerului Justiției suspendare temporară “pe motive temeinice”.

Patru, Doamne, și toți patru!

Instanța ajunge astfel într-un impas. Pe de o parte, municipalitatea vine și solicită efectuarea unei noi expertize tehnice, întrucât situația nu a fost lămurită în condițiile în care s-au formulat o serie de obiecțiuni care au rămas fără răspuns. Aceeași opinie o are și avocatul lui Iloaie. De cealaltă parte, avocatul Instituției Prefectului se opune solicitării celor doi, considerând că expertiza lămurește situați și nu este necesară efectuarea alteia noi.

Totuși instanța a decis să solicite Biroului Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud să verifice și să-i comunice care sunt la nivel naţional, experţii în specialitatea urbanism, nesuspendaţi la acest moment.

După ce a venit Biroul Local de Expertize a Tribunalului Bistrița-Năsăud, situația a devenit și mai încâlcită, fiindcă nu există experți tehnici judiciar specializați în urbanism și amenajarea teritoriului la nivel de județ, arondați instanței, dar nu există nici măcar la nivel național, întrucât toți cei care au figurat la această specialitate, patru la număr, sunt suspendați. Printre cei suspendați, alături de Simona Munteanu, se află și Adrian Iancu, primul expert desemnat de instanță pentru a întocmi expertiza în acest dosar. Acesta a formulat o cerere de abținere, întrucât fiind decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, cel care a întocmit PUD-ul pentru Leon Iloaie îi era subordonat, deci exista o stare de incompatibilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here