Afaceristul bârgăuan Cristian Hoalbă a suferit încă o înfrângere în războiul purtat cu vecinele sale Victoria Cireș, Adriana Tăut și Maria Morar, dar și cu Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, pentru hala pe care acesta a construit-o ilegal. Tribunalul Bistrița-Năsăud i-a anulat pentru a treia oară autorizația de construire și îl obligă încă o dată să demoleze construcția.

Cap de lance în această luptă a fost Prefectura, care a cerut în instanță anularea noii autorizații de construire emisă în 2021 de Primăria Prundu Bârgăului lui Cristian Hoalbă. De data aceasta, Hoalbă a obținut autorizație pentru, vezi-Doamne, demolarea construcției existente, adică a halei, iar mai apoi i s-a emis autorizație de construire pentru o casă de locuit în regim de înălțime P+E, anexe gospodărești și împrejmuire teren. Numai că Hoalbă nu a demolat nimic, hala fiind în picioare și acum, potrivit informațiilor noastre.

Procesul a fost deschis de instituția bistrițeană în urma unei sesizări venită din partea vecinelor lui Hoalbă – Victoria Cireș, Adriana Tăut și Maria Morar – în fața cărora a mai pierdut până acum în 3 dosare cu același subiect.

ISC a descoperit nereguli pe toată linia

Sesizat de Prefectură, Inspectoratul de Stat în Construcții a demarat o serie de verificări și a descoperit salbă de nereguli în actele eliberate lui Hoalbă și semnate de primarul Doru Crișan.

În primul rând terenul este amplasat în Aria Protejată Natura 2000 Cușma, deci o piedică foarte mare pentru construire unui obiectiv industrial cum ar fi un depozit de materiale de construcție sau pentru TIR-uri (variante vehiculate)

“Astfel, cu privire la certificatul de urbanism emis de către Primarul comunei Prundu Bârgăului s-a constatat de către organul de control abilitat și competent faptul că cererea pentru emiterea acestuia nu este întocmită pe formularul corespunzător, F1, fiind astfel încălcate prevederile Anexei 1 la Ordinul MDRL nr. 839/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. Certificatul de urbanism nr. 18/2021 este incomplet redactat și anume la rubrica «regimul juridic al imobilului» nu se precizează informații referitoare la încadrarea terenului în regimul special instituit (Amplasamentul studiat înscris în CF nr. 27175 nr. cad 27175 este situat în ARIA PROTEJATĂ NATURA 2000 CUȘMA în conformitate cu Planșa nr. U7 din PUG – Reglementări – Zonificare localitatea Susenii Bârgăului). Apoi la rubrica «Regimul economic al imobilului», în conținutul acesteia nu este trecută exact destinația zonei conform RLU (n. r. – regulament local de urbanism) – Zona de locuințe și funcțiuni complementare (L), fiind trecută «Zona de locuințe și dotări» (sunt enumerate dotări din zonă) similară cu cea din RLU, fără a se preciza utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise, în conformitate cu RLU al PUG. De asemenea, la rubrica “Regimul tehnic al imobilului”, în conținutul acesteia nu sunt trecute reglementările conținute în RLU pentru UTR9 – Zona de locuințe și funcțiuni complementare (L) așa cum prevede Norma metodologică de aplicare a Legii 50/1991, la art. 35, alin. 3, pct. 1, 2, 3, 4. În Certificatul de urbanism nu sunt înscrise următoarele informații: UTR 9 – Subzona 1.1 – Locuințe individuale cu regim mic de înălțime (majoritar parter) de tip rural, conform RLU, CUT, regimul de înălțime, înălțimea la cornișă, înălțimea maximă. Subcapitolele «Regim de aliniere», «Retrageri minime», «Volumetrie», «Utilități», «Circulații», nu sunt stipulate conform Regulamentului General de Urbanism PUG, aceste informații sunt incomplete”, a arătat Inspectoratul de Stat în Construcții în documentul transmis Prefecturii Bistrița-Năsăud, instituție care a menționat aceste aspecte în acțiunea depusă în instanță la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Deși a pretins ca vrea să construiască o casă și a obținut în urmă cu aproape 2 ani o autorizație de construire în acest sens, hala e încă în picioare

Mai mult decât atât, la emiterea certificatului de urbanism lui Hoalbă nu i s-au solicitat o serie de avize și studii.

“ (…) nu este menționat la Regimul tehnic la Condiții de echipare edilitară utilitățile existente de gaze naturale și telefonie și nu rezultă necesitatea obținerii acestor avize, menționându-se doar că «în zonă există utilități». Nu a fost solicitat prin certificat aviz de salubritate, necesitatea unui contract cu o firmă specializată având în vedere lucrările de demolare solicitate, în vederea transportului și depozitării materialelor ce rezultă în urma demolării. De asemenea, nu a fost solicitat avizul conform RLU al PUG pentru zona (L) (….). Nu a fost solicitat acordul vecinilor pentru amplasarea construcției la mai puțin de 60 cm de limita laterală din dreapta, conform prevederilor art. 612 Cod civil. Apoi, nu au fost solicitate Studiu geotehnic și Studiu conform art. 10 alin 1 din Legea 372/2005”, a mai arătat Prefectura în documentul depus în instanță.

Evident că dacă nu s-a respectat emiterea certificatului de urbanism, nici autorizația de construire nu a fost emisă cu respectarea prevederilor legii.

Astfel, Cererea nr. 3025/14/05/2021 pentru emiterea Autorizației de construire, prezentată la control, nu a fost completată corespunzător și nu este semnată și datată, arată Prefectura. Anexa la cererea-tip nu a fost prezentată la control.

Totodată, emiterea autorizației de construire nr 10/2021 a fost făcută în lipsa multor avize și studii, are de altfel nu au fost solicitate nici în certificatul de urbanism.

A pierdut iar! A treia autorizație, anulată și ea

Pe 27 ianuarie, instanța de contencios de la Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a pronunțat.

“Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârâtul Inspectoratul de Stat în Construcţii în dosarul nr.2366/112/2021.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud, în ceea ce priveşte capătul de cerere privind anularea certificatului de urbanism nr.18/2021, precum şi excepţia inadmisibilităţii acestui capăt de cerere, invocate în dosarul nr.2366/112/2021 de pârâtul Hoalbă Ioan Cristian.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comunei Prundu Bârgăului, invocată de pârâţii Comuna Prundu Bârgăului şi Primarul Comunei Prundu Bârgăului, în dosarul nr.2815/112/2021.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes a reclamantelor Tăut Emilia Adriana, Cireş Victoria Gabriela şi Morariu Maria, invocată în dosarul nr.2815/112/2021 de pârâtul Hoalbă Ioan Cristian.

Admite acţiunea în contencios administrativ, obiect al dosarului nr.2366/112/2021, formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei Prundu Bârgăului, Hoalbă Ioan Cristian, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Cireş Victoria Gabriela.

Admite în parte acţiunea în contencios administrativ, ulterior precizată, obiect al dosarului conexat nr.2815/112/2021, formulată de reclamantele Tăut Emilia Adriana, Cireş Victoria Gabriela şi Morariu Maria în contradictoriu cu pârâţii Primarul Comunei Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului şi Hoalbă Ioan Cristian şi, în consecinţă:

 – anulează certificatul de urbanism nr.18/20.04.2021 şi autorizaţia de construire nr.10/14.05.2021, emise de Primarul comunei Prundu Bârgăului;

 – obligă pârâtul Hoalbă Ioan Cristian la desfiinţarea construcţiei edificate în baza autorizaţiei de construire nr.10/14.05.2021;

 – respinge, ca nefondată, cererea reclamantelor Tăut Emilia Adriana, Cireş Victoria Gabriela şi Morariu Maria privind acordarea de despăgubiri.

Respinge cererea pârâtei Comuna Prundu Bârgăului de acordare a cheltuielilor de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, sub sancţiunea nulităţii, conform art.490 alin.1 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată astăzi, 27 ianuarie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, conform art.396 alin.2 Cod de procedură civilă”, este soluția pe scurt a instanței.

După ce instanța va motiva această hotărâre, vom reveni cu noi amănunte despre acest subiect.

Până la această sentință, Hoalbă a mai pierdut un proces, în care a contestat executarea silită, respectiv obligarea lui de a demola hala, după ce instanțele de judecată i-au anulat cea de a doua autorizație de construire, emisă de Primăria Prundu Bârgăului în 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.