Gestiunea transportului public pe județ este în continuare în aer, deși Consiliul Județean a pregătit documentația pentru licitație la final de 2021. Cele 10 loturi în care a fost împărțită licitația au fost contestate de transportatori, 7 dintre ele au fost anulate administrativ, iar 2 de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Și Agenția Națională pentru Achiziții Publice a găsit mai multe nereguli la documentație.

La final de 2021,  Consiliul Județean pregătea documentația pentru o licitație publică în valoare de 200 de milioane de lei. Aceasta presupune darea în gestiune a transportului public județean. Este vorba despre 10 loturi, cu 73 de trasee, care vor fi date spre gestiunea pentru următorul deceniu.

Termenul limită de depunere a ofertelor era la finalul lunii ianuarie 2022, în primă fază. Licitația a fost însă suspendată înainte ca firmele să își depună ofertele. Doi dintre transportatorii interesați de licitație, Transmixt și Exmitiani, au depus deja contestații, iar CNSC deja le-a dat dreptate. Transmixt a contestat documentația pentru 3 loturi (3, 4 și 5), iar Exmitiani documentația pentru lotul 6.

Transmixt nu s-a lăsat și a contestat documentația și în instanță, dosarul ajungând la Curtea de Apel Cluj, care s-a pronunțat în luna februarie 2022 și a obligat practic Consiliul Județean să modifice fundamental documentația licitației:

„Admite în parte plângerea formulată de către petenta SC T. SA împotriva decizie CNSC, nr. 2858/C3/ 3048, 3049, 3050, 3052 din 24.12.2022 pe care o modifică în parte în sensul că : Admite contestația formulată de către petenta SC T. SA pentru loturile 3,4,5 ?i sub aspectul motivelor invocate la punctele 1.7 și 1.8 din contestații şi pe cale de consecință : Obligă entitatea contractantă la remedierea/modificarea documentației de atribuire aferentă loturilor sus indicate prin includerea în contractul de delegare a gestiunii şi dupa caz în caietul de sarcini a regulilor privind compensația și investițiile reglementate de art 10 și 12 din anexa Ordinului nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, emis de ANRSC şi ANAP, cu modificarea corespunzătoare art.3.2 din contractul sus indicat,a capitolului 6 ,a art.8.4.8.3 din caietul de sarcini . Menține restul dispozițiilor deciziei atacate. Definitivă și executorie”, este decizia Curții de Apel Cluj.

Așa se face că Consiliul Județean s-a apucat de modificat documentația, după cum i-a cerut CNSC, dar și Curtea de Apel Cluj. S-a modificat inclusiv suma totală a licitației, crescând la peste 334 de milioane de lei.

Ce modificări la documentație a cerut Curtea de Apel Cluj

Printre modificările impuse de Curtea de Apel Cluj se numără și asigurarea profitului rezonabil. Acesta a fost stabilit la 4,67%, iar dacă operatorul nu îl face, Consiliul Județean trebuie să sară cu banii.

„În situația în care operatorul nu își recuperează costurile din veniturile aferente vânzării biletelor către utilizatori, entitatea contractantă va plăti operatorului compensația pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil în în cazul în care impune obligații de serviciu public și/sau obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifelor de călătorie rezultate din aplicarea tarifului mediu ofertat/aplicat pe km/loc și fundamentat de către operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută. (…) Sumele ce urmează a fi acordate anual operatorului cu titlu de compensație vor fi aprobate de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului”, așa arată precizarea introdusă de CJ în documentație.

De asemenea, costurile aferente investițiilor realizate de operator vor fi luate în considerare în totalul costurilor de exploatare, pentru calculul tarifelor și al compensației dacă e cazul. Asta înseamnă că toate investițiile operatorului se vor simți și în buzunarele călătorilor.

Consiliul Județean a fost obligat să introducă și leasingul financiar ca dovadă a deținerii mijloacelor de transport. Astfel, operatorii nu trebuie să aibă toate autobuzele și microbuzele deja plătite în parcul auto, existând și posibilitatea leasingului financiar.

O altă modificare importantă care s-a făcut a fost eliminarea obligației ca mașinile să fie disponibile exclusiv activităților din contract. Cu alte cuvinte, firma câștigătoare a licitației poate să folosească autobuzele și microbuzele în cauză și în alte scopuri și la alte contracte.

S-a mărit și numărul de autovehicule nepoluante pe care trebuie să le aibă câștigătorul, de la 1 la două. Operatorii sunt obligați, de asemenea, să se asigure că toate mijloacele de transport sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Consiliul Județean trebuie să suporte din buget toate gratuitățile și reducerile pe care le oferă elevilor, pensionarilor sau veteranilor de război.

Operatorul câștigător va avea obligația de a monta, pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea serviciului public de transport persoane sistem de monitorizare și localizare GPS, validatoare pentru titlurile de călătorie, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care elibereaza titluri de călătorie în mijlocul de transport și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor.

Consiliul Județean a înlăturat și obligația ca atelierele de reparații autovehicule să fie situate pe raza județului Bistrița-Năsăud și a introdus o perioadă de mobilizare, astfel încât dacă la data ofertării, firma nu are suficienți șoferi, de exemplu, să rezolve problema în perioada de mobilizare.

Loturile, anulate rând pe rând

Deși a trecut mai bine de un an de la prima licitație, iar Consiliul Județean a modificat o dată documentația licitației, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a anulat în cele din urmă două dintre loturile licitației: 4 și 5. Loturile 2, 3, 6, 7, 8, 10 și 11 au fost anulate administrativ.

De asemenea, și Agenția Națională pentru Achiziții Publice a emis un aviz conform condiționat, descoperind mai multe nereguli. Instituția a cerut remedierea lor:

-„Modalitatea de constituire a garanției de participare și a garanției de bună execuție nu este corelată cu prevederile legislative din Legea 99/2016 modificată;

-Entitatea ccontractantă a solicitat terțului susținător documente referitoare la forma de înregistrare, cerință care încalcă prevederile art 186 din Legea 99/2016; în cadrul secțiunii sunt solicitate cerințe referitoare la capacitatea profesională a ofertantului;”.

Andreea Radu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.