Continuăm seria dezvăluirilor din dosarul în care soții Găzdac Viorel și Maria au dat în judecată municipalitatea, cap de afiș fiind Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistrița, care refuză să le semneze acestora autorizațiile de construire necesare.

Așa cum am arătat în ediția precedentă a publicației noastre soții Viorel și Maria Găzdac dețin pe Drumul cetății din Bistrița o suprafață de teren de 3.154 metri pătrați pe care vor să construiască două blocuri cu parter și două etaje. După ce municipalitatea le-a emis certificatul de urbanism necesar, cei doi bistrițeni și-au adunat avizele cerute prin documentele respective. Când le-au avut pe toate, au solicitat bineînţeles emiterea autorizațiilor de construire. La Serviciul Urbanism al primăriei nu au întâmpinat probleme, autorizația fiind semnată de către arhitectul șef al municipiului, Monica Pop. Însă, până să semneze și primarul Bistriței în funcție, respectiv Ioan Turc, actul cu pricina trebuia să primească undă verde și din partea Floarei Gaftone, secretarul municipiului, care însă a invocat o serie de obiecții de legalitate, pe care le-am prezentat în ediția de săptămâna trecută.

Inițial, în aprilie 2023, soții Găzdac au dat în judecată Primăria Bistrița prin primar, Primarul municipiului Bistrița și Serviciul de Urbanism din cadrul Primăriei Bistrița. Ulterior, mai precis în septembrie 2023, cei doi au venit cu o extindere a cadrului procesual și au chemat-o “la bară” și pe Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistrița.

Primăria nu se opune admiterii acțiunii

În cererea de chemare în judecată înregistrată în aprilie 2023 la Tribunalul Bistrița-Năsăud, soții Găzdac cer instanței să constate că sunt îndeplinite “toate cerințele impuse prin certificatul de urbanism nr. 2101/01.11.2023” precum și suplimentele solicitate ulterior de serviciul de specialitate, și să oblige pârâții să întocmească și să emită autorizațiile de construire aferente pentru construire celor două blocuri, sub sancțiunea plății unor daune începând cu data constatării ca fiind completă documentația și refuzul emiterii actului sau cel târziu de la data depunerii cererii de chemare în judecată.

Astfel, în cuprinsul documentului, soții Găzdac arată că, în 2021 au decis ca pe suprafața de teren de pe str. Drumul Cetății, ai cărui proprietari sunt, au decis să dezvolte un ansamblu imobiliar, sens în care s-au adresat primăriei Bistrița pentru emiterea unui certificat de urbanism, “pentru a putea observa care este regimul juridic permis în zonă și a accesa ulterior serviciile unui proiectant care să întocmească documentațiile necesare autorizării proiectului”.

“A fost emis Certificatul de urbanism nr. 2101/2021, în care au fost descrise cerințele zonale și documentele necesare în vederea autorizării proiectului C1 cu destinație de locuințe colective cu spații comerciale în regim de înălțime P+2E și amenajări exterioare precum și C2 cu destinație de locuințe colective cu spații comerciale în regim de înălțime P+2E și amenajări exterioare. Pentru a clarifica conținutul celor două cereri de emitere autorizații, înțelegem să precizăm că, cererea cu nr. 93982/2022 privește construcția denumită C1, iar cererea cu nr. 93987/2022 privește construcția C2.

După depunerea cererilor de emitere a autorizațiilor de construire Secretarul general al municipiului Bistrița a formulat obiecții de legalitate înregistrate în registrul special sub nr. 12/17.11.2022, obiecții care au fost comunicate de serviciul de specialitate beneficiarilor în vederea completării documentației. Proiectantul general (…) a depus mai multe înscrisuri și clarificări, solicitând într-un final emiterea actului administrativ al autorităţii locale pentru începerea proiectului de investiții.

Proiectantul general (…) a formulat adrese de revenire în vederea oferirii de răspunsuri pentru neemiterea actului administrativ în termenul legal de 30 de zile, demersuri care au fost totalmente nesocotite de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Bistrița cât și de Primarul Municipiului, astfel că aceste entități sunt direct răspunzătoare pentru neemiterea autorizațiilor de construire și de daunele viitoare privind întârzierea emiterii actelor administrative, care se impune a fi achitate în solidar. (într-un proces viitor).

Observând dispozițiile art. 7 alin 1 din Legea nr. 50/1991, și anume: Autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentaţiei depuse la autoritățile, precum să aspectul că acest termen maximal este împlinit în cauza de față de trei ori, solicităm să constatați ca fiind completă documentația înaintată autorității locale și să obligați pârâții la întocmirea și emiterea autorizației sau autorizațiilor de construire pentru cele două edificii, C1 și C2.

Vă solicităm să observați că pârâtele sunt în culpă exclusivă pentru refuzul nejustificat în emiterea actului administrativ de autorizare construcții (…)

În contextul neemiterii actului solicitat și nici solicitarea de o eventuală completare, suntem în situația în care organul administrativ în mod nejustificat refuză să-și îndeplinească obligația impusă de lege, respectiv de art. 30 alin 3 din normele de aplicare a legii 50/1991 și acest abuz de drept, astfel cum este definit de art. 15 codul civil trebuie să înceteze de îndată”, au arătat cei doi bistrițeni în cererea de chemare în judecată depusă în primăvara anului trecut.

În întâmpinările depuse de pârâții mai sus amintiți, aceștia au arătat că nu se opun admiterii acțiunii, în condițiile în care sunt de acord cu emiterea autorizațiilor de construire, dar sunt în imposibilitate de a face acest lucru pentru că secretarul municipiului Bistrița, respectiv Floare Gaftone, refuză semnarea actelor, ridicând obiecţii de legalitate.

Refuzul secretarului municipiului, considerat abuz

Drept urmare, cinci luni mai târziu de la înregistrarea dosarului pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, în toamna anului trecut, soții Găzdac au formulat o extindere a cadrului procesual față de Floare Gaftone, astfel că secretarul municipiului Bistrița este și ea dată în judecată.

“Analizând documentația comunicată la dosarul cauzei, observăm că obiecțiile scrise sunt nefondate, undele fiind deja complinite, astfel că nu există niciun impediment din punct de vedere legale să se emită aceste acte, nefiind încălcat niciun drept material civil sau administrativ și nici normele HGR 525/1996, iar opiniile personale de tehnică legislativă sau administrativă nu sunt atribuții ale secretarului general.

Opoziția sau mai exact refuzul de a semna documentul administrativ, care îndeplinește condițiile de formă și legalitate din partea Secretarului general al Municipiului Bistrița, reprezintă un abuz de drept, astfel cum acesta a fost definit în norma generală de drept comun în codul civil și preluat în codul administrativ , conducând la prejudicii reale în patrimoniul reclamanților prin imposibilitatea realizării investiției și mai mult imposibilitatea ofertării viitoarelor apartamente clienților, trebuie să fie stopată prin intervenția instanței de contencios administrativ, în contextul în care cerințele sunt îndeplinite”, au precizat cei doi soți în documentul depus la dosarul cauzei.

Vor cere daune! Pe Gaftone o paște o nouă plângere penală

Aceștia au mai subliniat că pentru daunele produse vor deschide un proces separat în instanță. Totodată, au solicitat instanței să încuviințeze efectuarea unei adrese către Primăria Bistrița prin care să se comunice care sunt atribuțiile secretarului general al municipiului în domeniul emiterii autorizațiilor de construire, conform legii, întrucât dacă se constată existența unui abuz în serviciu, atunci se vor adresa organelor de cercetare penală.

“Prejudiciul este un real, produs și daunele finale vor fi cuantificate într-un proces separat, cunoscut fiind aspectul că, fragmentarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița și imposibilitatea conlucrării lor sunt în detrimentul cetățeanului și astfel solicităm instanței să încuviințeze efectuarea unei adrese la pârâta principală, Primăria Municipiului Bistrița, să ne comunice care sunt atribuțiile secretarului general al Primăriei, în domeniul emiterii autorizațiilor de construire coroborat cu obligațiile impuse de legea 215/2001 modif. și republicată și dacă între perioada depunerii documentelor de autorizare și în prezent a intervenit vreo modificare internă sau s-a adoptat vreo hotărâre de consiliu ori alte dispoziții. Se impune a se efectua această verificare în contextul în care sunt premisele existenței unui abuz în serviciu, cercetarea infracțiunii fiind de competența altor organe”, au arătat soții Găzdac în document.

Următorul termen de judecată a fost fixat pentru luna iunie, însă până atunci toți pârâții din dosar vor trebui, la solicitarea instanței, să depună, în scris, lămuriri cu privire la natura avizului solicitat pentru alimentare cu apă în cadrul certificatului de urbanism emis în noiembrie 2021 celor doi reclamanți, respectiv dacă este vorba despre un aviz definitiv sau unul de principiu, din perspectiva prevederilor Ordinului ANRSC nr. 88/2007.

Totodată, Floare Gaftone va trebui să comunice în scris modalitatea în care a realizat calculul matematic privind raportul laturilor terenului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.