Ioan Tiberiu Cămărășan, primarul comunei Silivașu de Câmpie, nu mai poate candida pentru un nou mandat, potrivit sentinței pronunțate recent de Tribunalul Bistrița-Năsăud, din cauză că în 2018 a fost găsit de Agenția Națională de Integritate în conflict de interese. Cămărășan a încercat un tertip, invocând o sentință a tribunalului bistrițean din 2022, care a anulat ordinul prefectului prin care i-a fost încetat mandatul câștigat în 2020, susținând că de fapt respectiva sentință ar anula sentințele care au consfințit conflictul de interese în care a fost găsit de ANI.

Inițial candidatura lui Cămărășan a fost respinsă de Biroul Electoral de Circumscripție Silivașu de Câmpie, urmare a unei contestații depusă de PNL. Primarul a contestat decizia la Judecătoria Beclean, care i-a dat acestuia dreptate, însă liberalii au formulat apel la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde instanța a întors situația cu 180 de grade.

Necazul i se trage de la decizia ANI din 2018, când a fost găsit în conflict de interese administrativ, după ce a semnat patru contracte și tot atâtea acte adiționale cu tatăl său, fratele, soția sa și cumnatul său, care au închiriat niște suprafețe de pășune ale comunei păstorite de el și la acea vreme.

Raportul ANI a fost contestat în instanță, însă a pierdut atât la Curtea de Apel Cluj, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a pronunțat sentința definitivă în 2021, când Cămărășan își începuse un nou mandat de primar câștigat la alegerile din 2020. După sentința ÎCCJ, prin ordin al prefectului, în noiembrie 2021, mandatul de primar al lui Ioan Tiberiu Cămărășan a fost încetat.

Numai că legea a fost interpretată greșit, întrucât aceasta nu prevede că mandatul unui primar încetează de drept în caz de conflict de interese, ci doar în caz de incompatibilitate. Drept urmare, Cămărășan a cerut în instanță, mai întâi suspendarea, iar mai apoi anularea ordinului și i s-a dat dreptate, astfel că în martie 2022 a fost repus în funcție.

A vrut să amețească instanța

Aflat pe final de mandat, Cămărășan a decis că mai vrea încă unul în fruntea comunei Silivașu de Câmpie, după alegerile din 9 iunie. Numai că a greșit calculele și s-a trezit că Biroul Electoral Silivașu de Câmpie i-a respins candidatura, tocmai din cauza conflictului de interese de acum 6 ani.

Cămărășan a contestat în instanță hotărârea biroului electoral, iar în prima fază a câștigat, la Judecătoria Beclean. Cum sentința nu a fost definitivă, s-a ajuns în apel la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Atât la judecătoria din Beclean, cât și la tribunal, Ioan Tiberiu Cămărășan a folosit un tertip și a adus în atenție sentința Tribunalului Bistrița-Năsăud din 2022, care a anulat ordinul prefectului prin care i-a fost încetat mandatul de primar al comunei Silivașu de Câmpie.

Potrivit acestuia, sentința tribunalului din 2022, “are în vedere inclusiv Raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate nr.5479/G/II/15.02.2018 a Curţii de Apel Cluj şi Decizia civilă nr.(…)/27.10.2021 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie”.

“De remarcat că toate aceste hotărâri sunt anterioare Deciziei civile nr. (…)/2022 a Curţii de Apel Cluj şi Sentinţei civile nr. 234/2022 a Tribunalului Bistrița-Năsăud, definitivă, pe care le-au avut in vedere şi inclusiv raportat la ele s-a constatat ca nu este incident niciun motiv de incompatibilitate care să justifice încetarea mandatului de primar al intimatului.

În consecinţă, cu atât mai mult ele nu pot constitui temei pentru a justifica refuzul depunerii candidaturii pentru funcţia de primar, dacă instanţa a constatat prin hotărâre judecătorească definitivă că nu exista temeiuri care să impună încetarea mandatului anterior.

Pe cale de consecinţă, instanţa fondului a pronunţat o hotărâre temeinică şi legală, constatând că exercitarea dreptului intimatului de a fi ales nu a fost restricţionat prin hotărâre judecătorească definitivă, art. 6 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 115/2015, ce constituie temeiul de drept al Hotărârii de respingere a candidaturii nefiind incident în cauza şi nici vreun alt motiv de împiedicare a validării candidaturii”, a arătat Cămărășan în instanță.

Musai să șadă pe margine 3 ani

Numai că, legea spune că și în cazul unui conflict de interese, persoana care ajunge la finalul mandatului de primar, nu mai are dreptul să candideze timp de 3 ani pentru aceeași funcție. Drept urmare, Tribunalul Bistrița-Năsăud a anulat hotărârea Judecătoriei Beclean, arătând că decizia Biroului Electoral de Circumscripție Silivașu de Câmpie, de respingere a candidaturii depusă de Ioan Tiberiu Cămărășan pentru funcția de primar, a fost una corectă, conform legii.

“Potrivit dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 «biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi formă ale listelor de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie».

Prin urmare, biroului electoral de circumscripţie îi incumbă obligaţia de a verifica, cu ocazia primirii unei candidaturi, trei aspecte: a) respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, ce implică și verificarea condițiilor legale pentru a fi aleasă; b) respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi; c) respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor susţinătorilor. Referitor la condițiile legale pentru ca o persoană să poată candida, tribunalul reține că disp. art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare, reglementează trei ipoteze în care persoanele nu își pot depune candidatura și nu sunt eligibile, neavând dreptul de a depune candidaturi și neputând fi alese, acestea fiind persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc:

– condiţiile prevăzute de lege;

 – condiţiile prevăzute la art. 37 din Constituţia României, republicată, pentru a fi alese şi

 – persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea.

Sintagma «condițiile prevăzute de lege» nu include doar condițiile prevăzute de Legea nr. 115/2015 cu modificările și completările ulterioare, care constituie norma generală, ci și alte condiții instituite prin lege, alta decât cea anterior menționată, a căror neîndeplinire sunt de natură a împiedica o persoană să ocupe o funcție eligibilă.

O astfel de condiție este extrasă din interpretarea per a contrario a dispozițiilor art. 25 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 176/2010, care prevăd că persoana care a ocupat o funcţie eligibilă și faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. (…)

Astfel, condiţiile de eligibilitate şi impedimentele pentru alegerea primarului prevăzute în Constituţia României şi în cuprinsul Legii nr. 115/2015 se completează și cu dispoziţiile reglementate de Legea nr. 176/2010.

Sunt neîntemeiate susţinerile intimatului-contestator, potrivit cărora, menţionarea acestuia pe lista persoanelor aflate sub interdicţia de 3 ani de a mai ocupa o funcţie eligibilă ar fi rezultatul unei neglijenţe, prin neoperarea Sentinței civile nr. ##/2022 a Tribunalului Bistrița-Năsăud, prin care s-a dispus anularea Ordinului al Prefectului Judeţului Bistrița-Năsăud s-a constatat încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Silivaşu de Câmpie, ca urmare a emiterii Raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 5479/G/II/15.02.2018 prin care se reținea existenţa unei stări de conflict de interese, contestatorul fiind repus în situaţia anterioară cu plata drepturilor salariale cuvenite, astfel încât şi în prezent îndeplineşte funcţia de primar al comunei Silivaşu de Câmpie.

Tribunalul reţine că hotărârea invocată nu este incidentă în cauză, în condițiile în care în prin acea hotărâre judecătorească a fost anulat ordinul prefectului, prin care s-a dispus încetarea mandatului aferent funcției de primar, în considerentele hotărârii fiind analizate strict condiţiile în care poate înceta mandatul de primar, nu şi aspecte ulterioare încetării mandatului, cum ar fi conflictul de interese, care operează, conform dispoziţiilor art. 25 alin. 2 din Legea nr.176/2010 şi după încetarea mandatului. (…)

Din interpretarea dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 176/2010, rezultă că existența unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate, constatate printr-un raport de evaluare întocmit de ANI rămas definitiv, atrage incidența dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 115/2015 referitoare la candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale. Limitarea în acest sens a dreptului de a candida se integrează scopului Legii nr. 176/2010, acela al asigurării integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și prevenirii corupției instituționale și nu contravine normelor constituționale privind dreptul de a fi ales și restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, după cum a statuat Curtea Constituțională în cuprinsul Deciziei nr. 418/2014”, arată Tribunalul Bistrița-Năsăud în motivarea sentinței.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.