Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) stabileste directiile de intervetie în domeniul resurselor umane din România, având în vedere implementarea asistentei financiare acordata de Uniunea Europeana prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului de Convergenta, pentru perioada de programare 2007-2013. Autoritatea de Management POS-DRU (AM) este Ministerului Muncii, Egalitatii de Sanse si Familiei, iar Organismele Intermediare sunt stabilite în functie de axele prioritare ale programului si pe regiunile de dezvoltare stabilite. Obiectivul general al POS-DRU îl reprezinta dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin corelarea educatiei si a învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru viitoarea participare a 1.650.000 de persoane pe o piata a fortei de munca moderna, flexibila si inclusiva.

Pentru îndeplinirea obiectivului general al POS-DRU s-au stabilit o serie de obiective specifice, cum sunt: promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv învatamântul superior si cercetarea; promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii; facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii; dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive; promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; îmbunatatirea serviciilor publice de ocupare; facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii. Aceste obiective au fost grupate si vor fi sprijinite de o serie de actiuni definite de domeniile de interventie ale celor sapte axe prioritare ale POS-DRU: Axa Prioritara 1 – Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, Axa Prioritara 2 – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Axa Prioritara 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor, Axa Prioritara 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Axa Prioritara 5 – Promovarea masurilor active de ocupare, Axa Prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale si Axa Prioritara 7 – Asistenta tehnica.

Cei interesati în accesarea POS-DRU este esential sa cunoasca atât conditiile generale ale accesarii, cât si cele specifice fiecarui domeniu de interventie în parte. Pentru a facilita întelegerea, vom prezenta în cele ce urmeaza conditiile generale ale accesarii acestui program.

Astfel, în vederea implementarii domeniilor de interventie ale acestui program, este prevazuta lansarea a doua tipuri de cereri de propunere de proiecte, cu termen limita de depunere si cu depunere continua, dar nu mai târziu de data precizata în conditiile specifice pentru fiecare cerere. Diferenta dintre cele doua cereri consta în momentul realizarii procedurii de evaluare a cererilor de finantare. În cazul cererilor cu termen limita de depunere, evaluarea are loc dupa expirarea termenului limita, iar pentru cele cu depunere continua se aplica principiul „primul venit-primul servit“, evaluarea realizându-se pe parcurs, în functie de data si ora înregistrarii proiectului.

Proiecte strategice si proiecte de grant

Proiectele posibil de finantat în cadrul POS-DRU sunt de doua tipuri, proiecte strategice si proiecte de grant. Fiecarui proiect în parte îi corespunde un tip de cerere de propunere de proiecte, mai exact proiectului strategic cea cu termen limita de depunere, iar proiectului de grant cea cu depunere continua. Proiectele strategice sunt proiecte implementate la nivel national, sectorial sau multiregional, valoarea totala a unui proiect fiind cuprinsa între 1.850.000 lei (500.000 euro) si 18.500.000 lei (5.000.000 euro), iar durata de implementare între minim 6 luni si maxim 3 ani. Implementarea proiectelor de grant este la nivel multi-regional, regional sau local, valoarea totala a proiectului fiind cuprinsa între  185.000 lei (50.000 euro) si 1.850.000 lei (500.000 euro), iar durata de implementare între minim 6 luni si maxim 2 ani.

În ceea ce priveste granturile, acestea se acorda conform pricipiilor transparentei si tratamentului egal. De asemenea, granturile nu pot fi cumulative, nu se acorda retroactiv si nu pot avea scopul sau efectul de a produce profit beneficiarului, în acest ultim caz exceptându-se bursele de studii, de cercetare sau pentru formare profesionala platite persoanelor fizice, premiile acordate ca urmare a unui concurs sau actiunile care au ca obiectiv consolidarea capacitatii financiare a beneficiarului sau generarea unui venit în cadrul actiunilor externe. Nu în ultimul rând, granturile presupun cofinantarea, adica acestea nu vor depasi cuantumul total al costului eligibil al unui proiect.

Contributia solicitantului

Contributia solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de catre solicitant. Aceasta trebuie sa fie realizata sub forma financiara, în cadrul proiectelor finantate din POS-DRU contributia în natura nefiind eligibila. Pe parcursul implementarii proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derularii proiectului, precum si orice cheltuiala suplimentara (conexa) ce va aparea în timpul implementarii proiectului va fi suportata de catre solicitant.

Valoarea contributiei proprii, exprimata procentual, este diferita în functie de tipul de solicitant. Astfel, pentru solicitantii persoane juridice de drept public si de drept privat fara scop patrimonial procentul este de 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, 5% pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial si de 25% pentru Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca sau unitati cu personalitate juridica din subordinea acesteia cu proiecte eligibile în cadrul Axei Prioritare 4. Luând în considerare ca, POS-DRU pune accent pe promovarea parteneriatului, inclusiv promovarea cooperarii transnationale, în cazul unui proiect propus de un grup de organizatii partenere, solicitantul este organizatia/institutia care formuleaza cererea de finantare. În consecinta, contributia pentru proiect se stabileste în functie de categoria de organizatie în care solicitantul se încadreaza.

În fiecare situatie în care o forma de ajutor de stat, definit în conformitate cu art. 87.1 al Tratatului UE, este inclusa în realizarea unui proiect, AM POS-DRU va aplica conditiile prevazute în regulamentele de exceptare. În acest caz, în functie de tipul ajutorului de stat si în functie de tipul organizatiei solicitante, procentul aferent contributiei pentru proiect este diferit.

Vom continua în urmatoarele articole prezentarea POS-DRU atingând aspecte generale cu privire la eligibilitatea solicitantilor, partenerilor si a proiectelor, precum si criteriile de selectie a proiectelor.

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl  

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.