Un control al auditorilor Curții de Conturi la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud a scos la iveală faptul că bugetul statului este practic „sărăcit” de lipsa unui program informatic eficient sau a lipsei sincronizărilor între serviciile instituției. Nu ajută instituția nici lipsa unui spațiu corespunzător pentru a ține mașinile și bunurile pe care s-a pus sechestru.

Potrivit ultimului raport realizat de Curtea de Conturi în urma controlului aferent anului 2022 la Administrația Județeană a Finanțelor Publice instrumentele pe care le are la dispoziție instituția nu o ajută să adune eficient taxele și impozitele datorate de contribuabili.

Printre neregulile identificate de auditorii Curții de Conturi se numără: neefectuarea tuturor analizelor de coerență în vederea stabilirii stării de fapt fiscale în cazul contribuabililor administrați, care au înregistrat neconcordanțe între datele raportate prin declarațiile informative și declarațiile fiscale, situațiile financiare și declarațiile fiscale, declarațiile depuse la organul fiscal și starea de fapt fiscală.

Cauza acestei nereguli ar fi decalajul în timp între efectuarea analizelor de coerență ca activitate periodică și depunerea declarațiilor și situațiilor financiare ca activități care se derulează efectiv pe întreg parcursul anului, dar și neimplementarea unui program informatic la nivelul ANAF care să identifice și să sesizeze neconcordanțele existente în declarațiile depuse de contribuabili.

Aceasta duce la nerealizarea în cuantum real și la termen a veniturilor bugetului general consolidat.

Lipsa unui program informatic eficient -„cauza” pentru mai multe nereguli la ANAF

De asemenea, potrivit auditorilor, una dintre nereguli este neevaluarea unor criterii de risc în vederea cuprinderii în programul lunar de activitate al activității de Inspecție Fiscală, a contribuabililor administrați, în funcție de riscul fiscal cuantificat.

Și de această dată, una dintre cauzele care a dus la această neregulă este neimplementarea unui program informatic la nivelul ANAF care să genereze automat o selecție a contribuabililor care vor fi supuși analizei de risc sau a unei aplicații informatice care să ierarhizeze agenții economici, în funcție de criteriile de risc utilizate la o anumită dată. A dus la această neregulă și decalajul semnificativ de timp între momentul selecției pentru efectuarea analizei de risc și data la care sunt evaluate soldurile conturilor; capacitate de control limitată a activității de inspecție fiscală.

Nici activitatea de informare desfășurată de executorii fiscali înainte și în timpul executării silite pentru identificarea bunurilor aflate în patrimoniul debitorilor și valorificarea bunurilor asupra cărora s-a instituit sechestru n-a fost mai eficientă.

„Din verificarea efectuată asupra eșantionului selectat cuprinzând bunuri mobile și imobile, asupra cărora a fost instituit sechestru și valorificarea acestora pentru recuperarea creanțelor bugetare s-au constatat deficiențe privind: activitatea desfășurată de executorii fiscali din cadrul SFO Năsăud pentru a identifica un mijloc de transport evidențiat scriptic în patrimoniul debitorului SC C.B.B.G. SRL-D; Activitatea desfășurată de executorii fiscali din cadrul SFO Beclean în procedura de valorificare prin licitație publică a unui mijloc de transport aparținând SC A.T. SRL”, spune Curtea de Conturi în raport.

La cauze, auditorii Curții de Conturi mai surprind încă un neajuns al AJFP: lipsa unui spațiu adecvat pentru păstrarea mijloacelor de transport asupra cărora a fost instituit sechestru și/sau reaua credință a contribuabililor deținători ai bunurilor sechestrate.

Angajații AJFP nu s-ar fi străduit să recupereze datoriile la bugetul de stat

Auditorii Curții de Conturi spun că angajații AJFP nu au valorificat toate informațiile deținute de organele fiscale pentru recuperarea creanțelor bugetului general consolidat al statului de la debitorii aflați în procedura insolvenței.

„În acest context s-a constatat nevalorificarea tuturor informațiilor deținute de organele fiscale pentru recuperarea creanțelor bugetare de la debitori aflați în procedura insolvenței. Cauze: existența unui flux informațional insuficient/inadecvat între activitatea de inspecție fiscală, serviciul de colectare și executare silită și compartimentul procedura insolvenței și lichidări”, notează auditorii Curții de Conturi în raport.

Angajații de la ANAF nu au reluat activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice declarate în stare de insolvabilitate, deși potrivit declarațiilor gestionate de organele fiscale au realizate venituri din diferite surse.

Și de această dată, una dintre cauzele acestor nereguli este neimplementarea unor aplicații informatice care să sesizeze în timp operativ aceste stări de fapt, dar și erori în preluarea datelor din evidența analitică pe plătitor în evidența contabilă, decalaj între data efectuării de către organele fiscale a investigației asupra stării contribuabililor insolvabili și data raportării veniturilor realizate, frecvența redusă de desfășurare a acestui tip de investigații.

AJFP a menținut în evidența analitică de plătitor și evidența contabilă a creanțelor persoane juridice care au fost radiate din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, respectiv în sarcina unor persoane fizice care ulterior au decedat.

Cauzele acestei nereguli au fost identificate ca fiind volumul foarte mare de muncă, necomunicarea operativă a sentințelor de radiere, neefectuarea în toate cazurile a demersurilor de înregistrare a stării contribuabililor în evidența fiscală și/sau efectuarea de punctaje între evidența fiscală și cea contabilă.

AJFP a încercat să remedieze problemele și a luat mai multe măsuri, printre care: analiza neconcordanțelor identificate în eșantioanele selectate, notificarea contribuabililor și stabilirea stării de fapt fiscale. Contribuabilii care nu au răspuns notificărilor au fost transmiși activității de inspecție fiscală în vederea clarificării. Inventarierea tuturor sechestrelor asupra mijloacelor de transport instituite sau în derulare în anul 2022. Inventarierea tuturor cauzelor privind procedura insolvenței, aflate pe rolul instanțelor de judecată în anul auditat.

Analiza și remedierea parțială a neconformităților identificate privind menținerea în evidența analitică a datoriilor bugetare stabilite în sarcina unor persoane fizice care au decedat.  Analiza și remedierea parțială a neconformităților identificate în eșantionul selectat cu privire la debitorii persoane fizice declarați în stare de insolvabilitate, care au realizat venituri din salarii sau alte venituri.

Andreea Radu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.