Ioan Turc, primarul municipiului Bistrița a anunțat zilele trecute că ia în calcul posibilitatea de a ieși din ADI Deșeuri. Pe de altă parte, un bistrițean atrage atenția că cetățenii plătesc taxe nejustificat de mari pentru colectarea de deșeuri asigurată de Supercom. Drept urmare, acesta a trimis Consiliului Local Bistrița o plângere prealabilă, în care cere revocarea HCL nr. 219/2019, privind taxa de salubrizare impusă persoanelor fizice și juridice din municipiu, al cărui cuantum de altfel este valabil în toate cele patru orașe din județ. Concret, bistrițeanul consideră că este oportun ca cetățenii să plătească după câtă cantitate de deșeuri produc.

Crăciun Silivan, bistrițeanul care a trimis Consiliului Local Bistrița o plângere prealabilă în care cere anularea hotărârii adoptate în 2019 cu privire la cuantumul taxei de salubritate, de 11,50 lei/persoană, pe care cetățenii municipiului urmau să o plătească începând cu 1 ianuarie 2020, susține că tariful respectiv este de fapt un avantaj real oferit firmei Supercom. Mai mult, susține bărbatul, rolul autorităților deliberative a UAT-urilor este preluat în totalitate de către ADI Deșeuri, și astfel executivele din UAT-uri dețin controlul și asupra activității celeilalte autorități publice, independența, iar în acest mod separarea puterilor sunt înlăturate, ceea ce este deosebit de grav.

Ioc, transparență

Legat de modificarea tarifelor, Crăciun Silivan arată în document că, ADI Deșeuri BN avea obligația prezentării notelor de fundamentare privitoare la aceste tarife, cooperarea cu deliberativele din UAT-uri și găsirea celor mai bune soluții în gestionarea sistemului integrat de deșeuri pentru care a fost înființată ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, “toate acestea, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevede:

– Art. 1-  (1) Prezenta lege stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora.

(2) Legea are drept scop:

 a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative;

 b) să implice participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative;

c) să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice”.

Crăciun Silivan spune că, odată finanțat un sistem integrat de colectare a deșeurilor de la utilizatori, în containerele semi-îngropate, trebuiau găsite soluții de corectarea acestuia, dacă existau greșeli și nu de abandonarea lui și revenirea la cel anterior efectuat de către Urbana și Codrișor, chiar cu rezultate inferioare.

“Cu ADI Deșeuri, din septembrie 2016 și până în prezent, a fost realizată reciclarea într-un procent infim, iar începând cu 2020 cu aceste investiții și gândirea gestionării așa cum public a fost prezentată, nu se întrevăd speranțe înspre mai bine.

În mod rușinos această asociație, transmite în aceste zile public, prin foto și înregistrări video, cum că noi, cetățenii suntem vinovați de incapacitatea lor, că noi nu reciclăm deșeurile”, a scris acesta în documentul trimis Consiliului Local Bistrița.

În ultimii 4 ani, tariful a fost dublat

Pentru o mai bună înțelegere a situației deșeurilor, bistrițeanul a prezentat și un scurt istoric al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, cu privire de tariful pentru deșeuri și impunerea lui ca taxă de salubrizare.

“În data de 08.08.2016 S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. fostul operator, înaintează ADI Deșeuri Bistriţa-Năsăud „Declaraţia unilaterală de reziliere cu privire la încetarea Contractului, cu efect imediat.”

De asemenea, operatorul informează Asociaţia că va «asigura, în condiţiile legii, continuitatea prestării serviciului până la preluarea gestiunii serviciului de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data prezentei».

Vitalia, a solicitat o nouă majorare, de la 6,6 lei la 8,49 lei pentru zona urbană și de la 2,86 lei la 3,23 lei pentru zona rurală. Această majorare NU a mai fost pusă în practică, iar Vitalia a decis să rezilieze contractul.

Operatorul Vitalia avea contracte individuale cu toți utilizatorii, deținea personal, aparatură ( calculatoare, imprimante, etc. ) necesare derulării întregii activități, toate acestea regăsindu-se ca parte în tarif”, a arătat Crăciun Silivan.

Acesta mai menționează că, prin Hotărârea nr. 92/17.08.2016 a ADI Deșeuri BN, Ovidiu Crețu l-a înlocuit pe Radu Moldovan la conducerea asociației. Astfel, cât a fost la conducerea ADI, primarul Crețu, prin hotărârile 93-96 din 18.08.2016, hotărârile 97 – 98 din 22.08.2016, 99-102 din 25.08.2016, respectiv 103-104 din 26.08.2016, a introdus Supercom ca operator intermediar pe perioada de criză de 3 luni perioadă care s-a finalizat la 05.03.2019, odată cu intrarea în vigoare a contractului cu același Supercom, câștigător a licitației pentru concesionarea serviciului.

“Tarifele maxime conform documentației întocmite de către ADI Deșeuri în 2016, au fost de 9,92 lei/persoană/lună fără TVA în mediul urban, respectiv 2,92 lei/persoană/lună în mediul rural.

Supercom a fost declarat câștigător cu tariful de 9,90 lei cu tva/persoană/lună, ulterior prin HCL nr. 148/01.09.2016 a fost instituită taxa de salubrizare la 9,90 lei/persoană/lună, pentru care Primăria Bistrița a înființat întreaga infrastructură, cu cheltuielile aferente ( personal, aparatură, alte cheltuieli operaționale ), suportând astfel o sumă importantă din tariful vechiului operator Vitalia.

Cu toate că pe perioada septembrie 2016- martie 2019, indicele național de creștere al prețurilor de consum, a fost de peste 11%, contractul cu Supercom, urmare a licitației, a fost semnat în martie 2019 (după 3 luni de probă ), pentru la 8,12 lei/persoană cu tva/în mediul urban, deci a scăzut cu 1,78 lei.

Tragem concluzia, fără nici un dubiu, că tariful de 9,90 lei ( la care se adaugă costul de operare preluat de Primăria Bistrița), a fost un avantaj real oferit societății Supercom.

Astăzi tariful este de 11,50 lei, adoptat prin HCL nr. 219/2019 ca și taxă de salubrizare, este compus așa cum public a fost prezentat de către directorul ADI Deșeuri dl. Pavel Plăian, cu ocazia interviului dat doamnei Claudia Andron la Bistrițeanul live.ro în 14.01.2020, din:

  • 11,50 lei din care se scade
  • 1,52 lei subvenția pe care primăria Bistrița a suportat-o pe perioada de situație de urgență de la tariful 9,90 lei în sumă de 3,30 lei, iar din 05.03.2019 de la semnarea contractului de la tariful de 8,12 lei în sumă de 1,52 lei. ????
  • 1,4 lei contribuția la economia circulară
  • 1,15 lei amortizarea infrastructurii noi pe care operatorul o pune la dispoziție
  • 0,83 lei costuri operaționale suplimentare pentru noul sistem de colectare și se ajunge la 6,60 lei, sumă ce a fost achitată de locuitorii Bistriței din 01.09.2016 până la 01.01.2020, dată după care, conform suportabilității, se va plăti de la 6,60 lei la 11,5 lei”, a scris bistrițeanul în plângerea prealabilă.

Taxele speciale, ilegale?

Crăciu Silivan aduce aminte în document și de câteva declarații făcute de fostul director al ADI Deșeuri, Pavel Plăian, într-un interviu acordat Bistrițeanul, cu privire la regulamentul cadru întocmit de asociație, care apoi a fost transmis UAT-urilor pentru a-și face propriile regulamente de instituire a taxei speciale.

Drept urmare, bistrițeanul spune că, în opinia sa, prin faptul că ADI Deșeuri nu are mandat pentru instituirea taxelor speciale, se încalcă art. 30 din Legea nr. 273/2006, care prevede că: “Taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale”.

Taxare pe fracție de deșeu

Crăciun Silivan reamintește consilierilor locali bistrițeni faptul că, în 2016, a mai trimis o plângere prealabilă pe aceeași temă, în cuprinsul căreia a arătat că este necesară o taxare pe fiecare fracție de deșeu și am propus o modalitate de depunere a deșeurilor reciclate de către utilizatori direct la container, prin cântărire.

„Fiecare cetățean va fi interesat să obțină un cât mai mic cost cu deșeurile pe care le produce, iar reciclarea va crește considerabil. Cum în supermarketuri la raionul de legume fructe, fiecare pune în pungă produsul, îl cântărește, aplică eticheta cu codul de bare, tot așa se poate aplica și în cazul deșeurilor”, a mai precizat bărbatul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here