La finele lunii octombrie Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a lansat licitaţia pentru atribuirea contractelor de deszăpezire a drumurilor judeţene din cele cinci zone ale judeţului. Administraţia judeţeană pune la bătaie între 10,5 şi 20,7 milioane lei. Noutatea apărută cu privire la acest contract este faptul că acestea vor avea o durată de 4 ani. Într-un cuvânt, atât administraţia judeţeană, cât şi firma/firmele care va/vor pune mâna pe contract(e) nu vor avea bătăi de cap în acest interval de timp. Până la închiderea ediţiei, conform datelor existente pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), nu s-a înscris în cursa pentru obţinerea contractelor nici firmă.

 

Anul trecut, administraţia judeţeană bistriţeană a deschis procedura de licitaţie la jumătatea lunii septembrie şi a pus la bătaie nu mai puţin de 2.242.625 lei fără TVA pentru deszăpezirea a aproximativ 641 km de drumuri judeţene din Bistriţa-Năsăud. Practic a fost vorba de atribuirea a cinci contracte subsecvente pentru tot atâtea zone ale judeţului.

Astfel, pentru zona 1 Bistriţa, cu aproape 128 km de drumuri judeţene, valoarea estimată a contractului se ridica la 446.456 lei, fără TVA. În zona 2 Beclean, cu drumuri judeţene cu o lungime de 191,602 km, valoarea contractului a fost estimată la nu mai puţin de 670.607 lei, fără TVA, acesta fiind de altfel el mai consistent contract. Urmează apoi zona 3 Năsăud, cu 85 km de drumuri judeţene, valoarea contractului fiind estimată la 413.511 lei, fără TVA, zona 4 Şieu cu 118,146 km de drumuri judeţene, în acest caz contractul fiind estimat la 413.511 lei, fără TVA şi zona 5 Lechinţa cu 118,344 km de drumuri judeţene, contractul fiind estimat la 414.204 lei, fără TVA.

Singurul ofertant înscris în cursă a fost firma subordonată CJ BN – SC LDP SA, care şi-a adjudecat astfel toate cele cinci loturi, la o valoare totală de 2.228.448,8 lei fără TVA, mai puţin cu circa 14.000 lei faţă de estimările administraţiei judeţene.

An de an, numărul firmelor participante la astfel de licitaţii pentru atribuirea contractelor de deszăpezire a drumurilor judeţene pare să se micşoreze.

Astfel, în 2014, contractul pentru deszăpezirea drumurilor judeţene a fost estimat la peste 2,1 milioane lei fără TVA, iar în cursă au intrat trei companii, toate abonate la banii publici ai judeţului Bistriţa-Năsăud – SC Dimex 2000 Company SRL, SC Frasinul SRL şi SC LDP SA. Licitaţia a fost împărţită în cinci loturi, cel mai bănos fiind lotul 2, pentru zona Beclean, cu o valoare estimată de623.027 lei, fără TVA. Astfel lotul 1 Bistriţa a fost estimat la422.384 lei, fără TVA, lotul 3 Năsăud –304.732 lei, fără TVA, lotul 4 Şieu –368.234 lei, fără TVA, şi lotul 5 Lechinţa –390.535 lei, fără TVA.

Patru din cele cinci loturi au fost adjudecate de SC Dimex 2000 Company SRL, motiv pentru care în conturi i-au intrat nu mai puţin de 1,5 milioane lei. SC Frasinul SRL şi-a adjudecat un singur lot, pentru care a încasat circa 300.000 lei fără TVA.

 

An de an, tot mai puţini

În 2015, numărul participanţilor a scăzut la doi – SC LDP SA şi SC Dimex 2000 Company SRL, care şi-au adjudecat fără emoţii contractele.

Astfel, SC LDP SA Bistriţa a depus oferte pentru toate cele cinci loturi, în timp ce SC Dimex 2000 Company SRL a depus oferte doar pentru două loturi, şi anume lotul 3 şi lotul 5, pe care, evident le-a şi obţinut. Prin urmare, se înţelege de la sine că firma subordonată CJ BN a rămas cu restul loturilor, adică 1, 2 şi 4.

SC Dimex 2000 Company SRL a câştigat lotul 3 Năsăud cu o ofertă de 295.695,78 lei fără TVA, iar lotul 5 Lechinţa şi l-a adjudecat cu o ofertă în valoare 362.112,86 lei fără TVA.

SC LDP SA a câştigat lotul 1 Bistriţa cu o ofertă de 414.382,89 lei fără TVA, lotul 2 Beclean cu 578.419,42 lei fără TVA şi lotul 4 Şieu cu 354.944,88 lei fără TVA.

 

Contract pe patru ani

Anul acesta, contractul privind întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene a fost scos la licitaţie la finele lunii septembrie. De data aceasta însă, contractul nu este valabil doar pentru iarna aceasta care va să vină, ci pentru patru astfel de perioade, până în iarna 2020-2021 inclusiv. Drept urmare, şi suma totală pusă la bătaie este una mult mai mare. Potrivit informaţiilor existente pe SEAP, administraţia judeţeană a estimat că aceste contracte ar putea avea o valoare totală cuprinsă între 10.526.870 lei şi 20.704.045 lei. Practic însă, se va încheia un Acord-cadru pentru o perioadă de 4 ani pe fiecare lot în parte, cu câte patru contracte subsecvente, unul pentru fiecare an, respectiv: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 şi 2020-2021.

Astfel, pentru lotul I Bistriţa, cu 126,775 km, valoarea minimă a contractului este estimată la 2.486.174 lei şi un maxim de 4.783.560 lei.

Contractul pentru lotul 2 Beclean, cu 192,246 km, este estimat la un minim de 2.538.174 lei şi un maxim 4.961.823 lei.

Pentru lotul 3 Năsăud, cu 84,249 km, administraţia judeţeană a estimat valori cuprinse între minim 1.678.894 lei şi maxim 3.308.171 lei, în timp ce pentru lotul 4 Şieu, cu 115,574 km contractul este estimat la valori cuprinse între minim 1.907.774 lei şi 3.817.065 lei, maxim. Cel de-al cincilea lot, cel de la Lechinţa, cu 118,037  km, administraţia judeţeană a estimat valori cuprinse între 1.915.854 lei şi 3.833.426 lei.

Consiliul Județean vrea să afle părerea cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor pe care le oferă

Criterii şi condiţii

Companiile care vor intra în cursa pentru obţinerea contractului vor trebui să facă dovada faptului că nu au datorii la bugetele statului sau la cele locale, la momentul depunerii ofertei şi va trebui să prezinte şi un „cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia”, conform legilor în vigoare, sau actul constitutiv.

“După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice”, precizează reprezentanţii CJ BN pe SEAP.

De asemenea, cifra de afaceri medie anuală care vizează activitatea din ultimii trei ani respectiv 2014, 2015 şi 2016 trebuie să fie cel puţin egală cu:Lot 1 – 2.300.000,00 lei; Lot 2 – 2.400.000,00 lei; Lot 3 – 1.600.000,00 lei; Lot 4 – 1.900.000,00 lei şi Lot 5 – 1.900.000,00 lei.

„În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economicăşi financiara invocând şi susţinerea acordată, de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, cât şi documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate.

În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului”, se mai precizează pe SEAP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here