Consilierii locali bistrițeni vor dezbate joi, în ședință extraordinară, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Bistrița. Sunt prevăzute diminuări de aproape 5 milioane lei.

Potrivit proiectului de hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 va fi diminuat cu 4.759.000 lei.

I. BUGETUL LOCAL  se diminuează cu suma de 4.759 mii lei, astfel:

LA VENITURI se diminuează cu suma de 4.759 mii lei, după cum urmează:

  1. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – se diminuează cu suma de 4.759 mii lei, astfel:

-veniturile bugetului local se majorează cu suma 20.359 mii lei ;

majorare  cu suma de 25.118 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul -);

1.2. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE –    nu se modifică pe total , se efectuează doar transferuri între venituri, astfel:

-majorare  cu suma de 25.118 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare;

-diminuare cu suma de suma de 25.118 mii lei a Veniturilor din fonduri externe nerambursabile;

  • LA CHELTUIELI se diminuează cu suma de 4.759 mii lei, astfel:

2.1 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  se diminuează cu suma de 4.759 mii lei,  astfel :

  1. Cap. 51.02 ”Autorități publice” se diminuează cu suma de 2.360 mii lei, astfel:

diminuare cu suma de 1.532 mii lei  a cheltuielilor  cu salariile de la aparatul propriu, ca urmare a economiilor efectuate;

 –diminuare cu suma de 800 mii lei a cheltuielilor cu utilitățile;  

 –diminuare cu suma de 28 mii lei a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

  • Cap. 55.02 ”Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” se diminuează cu suma de 280 mii lei cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice interne directe;
  • Cap. 65.02 „Învățământ” se majorează cu suma de 176 mii lei  cheltuielile  unităților de învățământ particular și confesional, acreditat din municipiul Bistrița;
  • Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială” se majorează cu suma de  1.048 mii lei astfel:

-majorare cu suma de 684 mii lei a cheltuielile cu salariile asistenților personali și indemnizațiile lunare ale acestora, prin alocare din Fondul de  rezervă al Guvernului;

-majorare cu suma de 364 mii lei a cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice;

  • Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare” se diminuează cu suma de 713 mii lei, astfel:

-diminuare cu suma de 313 mii lei a cheltuielilor  pentru plata drepturilor salariale ale  Direcției de Infrastructură și Servicii;

-diminuare cu suma de 400 mii lei a cheltuielilor cu reparații curente ale  Direcției de Infrastructură și Servicii;

  • se diminuează cu suma de 2.600 mii lei cheltuielile cu reparații curente ale Direcției de Infrastructură  și Servicii;

În cadrul capitolelor bugetare sunt efectuate virări de credite între articole bugetare.

2.2 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE nu se modifică.  

II. BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII se majorează  cu suma de 55  mii lei astfel;

  1. LA VENITURI : – se majorează cu suma de 55 mii lei, astfel:

1.1 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONAREse majorează cu suma 55 mii lei veniturile unităților din învățământul preuniversitar de stat, ca urmare a încasărilor suplimentare din contribuția elevilor pentru internate și cantine;

1.2 SECŢIUNEA DE DEZVOLTAREnu se modifică  ;

2. LA CHELTUIELI: – se majorează cu suma de 55 mii lei, astfel:

2.1 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE se majorează cu suma de 55 mii lei cheltuielile cu    hrană  ale unităților din învățământul preuniversitar de stat;

2.2 SECŢIUNEA DE DEZVOLTAREnu se modifică;

III. BUGETUL CREDITELOR INTERNE nu se modifică ;

IV. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE – nu se modifică„.

Potrivit aceluiași document, Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2023 la nivelul sumei de 529.206 mii lei, la venituri și în suma de 568.439 mii lei la cheltuieli. In urma rectificărilor efectuate pe perioada acestui an, a ajuns la nivelul sumei de 543.717,10 mii lei, la venituri și în suma de 582.950,10 mii lei la cheltuieli.

În urma ultimei modificări propuse, de diminuare cu suma de 4.704 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, bugetul municipiului pe total la nivelul sumei 539.013,10 mii lei, la venituri și în suma de 578.246,10 mii lei la cheltuieli.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.