Consult Imobil SRL, firma deţinută de Marius Negrea, a depus la Autoritatea pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cererea pentru acordul de mediu în scopul schimbării destinaţiei din turnătorie în complexe vânzări en-gros şi en-detail şi realizare compartimentări interioare, destinaţie prevăzută în PUG Bistriţa şi în Regulamentul local de urbanism.

Locaţia vizată este fosta turnătorie ARIO din vecinătatea Dedeman pentru care a obţinut un certificat de urbanism favorabil de la Primăria Bistriţa la începutul anului 2023.

Potrivit actelor depuse, proiectul prevede conversia clădirilor existente dezafectate şi în care nu se mai desfăşoară nicio activitate din anii 2000 într-o funcţiune comercială admisă în planul urbanistic general.

Marius Negrea a cumpărat o parte din halele Ario în anul 2018 când au fost scoase la vânzare în cadrul procedurii de faliment declanşate încă din 2013.  

Complexul comercial va fi amenajat pe o suprafaţă mai mică decât halele existente

Astfel, din totalul suprafeţelor existente ale clădirilor de la parter de 11.175,29 mp, Marius Negrea va amenaja complexul comercial pe doar 8.367,25 mp, iar pe restul suprafetei de peste 2800 mp sunt create o piaţetă, un coridor exterior cu ieşire în parcarea din spate, parcări, o cale de acces auto.

La etaj, sunt prevăzute spaţii comerciale pe o suprafaţă de 1890,50 mp, grupuri sanitare şi spaţii tehnice, anexe şi depozite. Suprafaţa amenajată la etaj este de 2130,50 mp.

Potrivit indicatorilor urbanistici calculaţi, propunerea depusă la Mediu se află cu mult sub ce ar putea construi potrivit regulamentului de urbanism.

Deşi POT-ul (amprenta la sol) admis prin PUG este de 60%, noua funcţiune va ocupa doar 38,46% din teren. Ȋn privinta CUT-ului (coeficientul de utilizare a terenului care se calculează prin însumarea tuturor suprafeţelor de la toate etajele), acesta va fi de 0,48, deşi regulamentul permite un CUT de 1,8.

270 de parcări, 5 staţii de încărcare pentru maşini electrice

Proiectul prevede amenajarea a 270 de locuri de parcare, poziţionate în două parcări principale, una în faţă, alta în spatele complexului, dar şi parcări în lateralul spre hala vecină.

Vor fi amenajate și trasate 3 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități, 3 locuri de parcare familiale. Acestea sunt amplasate în imediata apropiere a curții interioare pentru un traseu facil. De asemenea, vo exista 5 instalații de încărcare mașini electrice.

În parcare vor fi amplasate şi două separatoare de produse petroliere (hidrocarburi), dar şi unul de grăsimi,  precum şi două containere pentru colectarea selectivă a recipienților din plastic, sticlă, metal. Aceste containere vor fi branșate la rețeaua de energie electrică, pentru eliberarea bonului sau a contravalorii acestor recipienți.

Spaţiile verzi ocupă 6,71%, legea impune un procent mai mic

Spațiile verzi vor fi prevăzute, cel puțin cu un punct de stropire pe fiecare „insulă” de spațiu verde, cu sistem manual de comandă. Se vor planta gard verde viu cu Tuia Brebant (Thuja occidentalis Brabant) și arbori compatibili, de talie mică, cu acest gard viu pe tot perimetrul incintei. Se vor planta minim 20 arbori pentru întreaga suprafață pentru a asigura necesarul minim de un arbore la 200 mp de spațiu verde.

Deşi legea prevede o suprafaţă de spaţiu verde de minim 543,87 mp (calculată procentual la terenul în suprafaţă de 21.754,83 mp), spațiile verzi vor ocupa 1459,73 mp.

16 spaţii comerciale cu suprafeţe între 60 şi 1300 mp

Conform planurilor depuse, spaţiile comerciale sunt prevăzute cu intrare din exterior şi au o suprafaţă  însumată la parter şi etaj de aproape 9.000 mp. Accesul la etaj se face prin intermediul lifturilor, dar şi a mai multor scări amplasate în puncte cheie ale complexului comercial.

Există şi grupuri sanitare destinate clienţilor, separate pe sexe și câte un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, precum şi un spatiu pentru înfășat bebeluși.

Aprovizionarea cu marfă se va face prin curtea de aprovizionare și parțial prin coridoarele exterioare.

Marius Negrea are şi un PUZ în lucru pentru acelaşi amplasament

Deşi PUG-ul îi permite schimbarea destinaţiei în complex de vânzări prin autorizare directă, Marius Negrea are în lucru şi urmează să depună la primărie şi un PUZ, cu acelaşi obiect, plus câteva noi cerinţe, unele solicitate de către primarul Ioan Turc: studierea realizării unei a treia benzi de circulaţie între sensul giratoriu propus la intersecţia cu strada Compozitorilor şi Dedeman şi până în centură, precum şi crearea unei legături cu Dedeman din incinta centrului comercial, dar si alte functiuni complementare celor comerciale (sală de sport, loc de joacă, zonă food, spaţii de relaxare – funcţiuni care nu se regăsesc în PUG).

Astfel, până la aprobarea PUZ-ului care va reglementa şi restul propunerilor, cu atât mai mult cu cât este de notorietate faptul că documentaţiile de urbanism stau cu lunile până să fie aprobate de către consiliul local, Marius Negrea vrea să dea o utilitate şi să valorifice spaţiile deja existente prin amenajarea acestora conform destinaţiei prevăzute în PUG, respectiv complex de vânzări en-gros şi en-detail.

Marius Negrea cere în instanţă despăgubiri de 400.000 euro de la funcţionarii care l-au blocat jumătate de an

Amintim că Marius Negrea a deschis şi un proces împotriva funcţionarilor din Primăria Bistriţa care au refuzat vreme de peste şase luni să îi emită certificatul de urbanism pentru schimbarea destinaţiei, deşi îi mai emiseseră un certificat identic în anul 2019 care a fost şi prelungit în 2020, dar care a expirat între timp.

Ȋn baza vechiul certificat care îi dădea voie să realizeze investiţia, Marius Negrea şi-a făcut planul de afaceri şi a contractat diverşi chiriaşi pentru centrul comercial, angajându-se să realizeze toate lucrările şi amenajările într-un interval de timp clar stabilit, altfel urma să plătească penalităţi.

Surpriza a fost când în aprilie 2022, în baza vechiul certificat de urbanism din 2019, a cerut unul identic şi a fost refuzat de către înlocuitorul arhitectului-şef, Cristina Bungărdean. Au urmat apoi alte cereri pe parcursul a opt luni de zile, timp în care a parcurs diverse proceduri, chiar dacă legea nu le impunea, inclusiv discutarea speţei în cadrul comisiei de arhitecţi CTATU a consiliului local. Iar specialiştii au spus clar că nu se opun, că cererea este întemeiată şi se poate elibera actul.

Marius Negrea a cerut un punct de vedere şi de la elaboratorul Planului urbanistic general, societatea Ramboll. Inclusiv acesta a confirmat că se putea elibera certificatul de urbanism solicitat pentru schimbarea destinaţiei fără elaborarea unui PUZ, respectiv prin autorizare directă.

După nu mai puţin de 5 cereri depuse din aprilie şi până în decembrie 2022, în ianuarie 2023, Primăria Bistriţa a eliberat certificatul de urbanism.

Primăria Bistriţa a eliberat un certificat identic unui alt investitor în aceaşi perioadă în care lui Marius Negrea îi dădeau refuzuri după refuzuri

Curios este că, pentru un alt amplasament din apropiere, din aceeaşi subzonă funcţională A2, în aceeaşi perioadă când lui Marius Negrea îi refuzau eliberarea actului, Primăria Bistriţa a emis un certificat de urbanism identic, cu acelaşi scop de schimbare a destinaţiei în complex de vânzări.

Diferenţa a fost că era vorba de un alt investitor.

Despre cine este vorba vom scrie într-un articol viitor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.