Miercuri a fost aprobată o hotărâre de Guvern prin care au fost adăugate alte domenii cheie in etapa a II-a a campaniei de vaccinare.

Guvernul a adus mai multe modificări strategiei de vaccinare împotriva Covid-19. Astfel, centrele de vaccinare vor fi coordonate metodologic de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.“Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi direcţiile de sanătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti”, se arată în document.

De asemenea, este introdus un nou alineat, cu următorul cuprins:  „(6) În vederea validării datelor introduse pentru programarea activităţii de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România, Sistemul informatic integrat „Programare-vaccinare-ROVACCINARE”, dezvoltat şi administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, se interconectează cu sistemele informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în îndeplinirea măsurilor prevăzute în strategia de vaccinare, astfel cum sunt reglementate de prezenta hotărâre, precum şi cu sistemele informatice ale unor asociaţii profesionale din România, cu acordul şi în condiţiile stabilite de titularul sistemului informatic interconectat, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal”.

 De asemenea, un alt articol introdus prin hotărârea privind strategia de vaccinare afirmă că prevederile acesteia se aplică şi cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinilor cu şedere legală pe teritoriul României.

O altă completare la acest document prevede că MApN asigură prin centrele proprii vaccinarea personalului propriu şi a familiilor acestora, precum şi a următoarelor categorii:

 a) cadrele militare în rezervă şi în retragere din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi familiile acestora;

 b) persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) personal în activitate din cadrul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi familiile acestora.” De asemenea, au mai fost introduse noi puncte care se referă la persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoţitorii acestora şi persoanele care locuiesc la acelaşi domiciliu cu acestea şi la persoane fără adăpost. 

Astfel, în etapa a doua a strategiei de vaccinare au fost introduse câteva categorii de personal: casierii şi ceilalţi lucrători din magazinele de retail alimentar; personalul navigant român maritim şi fluvial, personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol); personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe unităţi mobile de foraj marin (nave tip FPSO şi nave tip FSU).

De asemenea, au mai fost incluse în strategia de vaccinare: personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane; personalul din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/serviciul public de asistenţă socială care îşi desfăşoară activitatea în relaţie directă cu beneficiarii, asistenţii maternali, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti; persoanele care asigură asistenţă medicală şi socială persoanelor prevăzute la pct.(iii) al lit.

a); personalul din administraţia publică locală; lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale; personalul din Administraţia Naţională de Meteorologie; membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, deţinători de cărţi de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe; personalul civil şi militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului naţional, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc la post, anterior plecării în misiune; inspectorii sociali şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în relaţia directă cu beneficiarii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a structurilor subordonate acestora; personalul Curţii de Conturi a României şi ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti; personalul din cadrul aparatului central şi local al Consiliului Concurenţei; sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificaţi individual la jocurile olimpice precum şi staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi; personalul sanitar veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.