Marius Negrea, patronul Consult Imobil SRL, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare, din cauză că a contruit ilegal blocul de pe strada Crinilor din Bistrița. Pentru același bloc, Primăria Bistrița, prin Poliția Locală, a aplicat firmei lui Negrea o amendă de 10.000 lei. Amenda a fost contestată în instanță, însă procesul a fost suspendat până la definitivarea dosarului penal.

Consult Imobil, firma care a construit o clădire cu 9 etaje pe strada Crinilor din municipiul Bistriţa a fost amendată usturător cu 10.000 lei, în 2015, de cei de la Poliţia locală din cadrul Primăriei Bistriţa. Drept urmare firma deţinută de omul de afaceri Marius Negrea a contestat procesul verbal de contravenţie în instanţă. Procesul pe fond s-a finalizat în luna februarie 2017, Negrea suferind o înfrângere.

Proprietarul Consult Imobil a avut în plan încă din anul 2009 să ridice un imobil exclusivist pe terenul de pe strada Crinilor care îi şi aparţine. Primele demersuri au fost făcute în anul 2010, când Negrea a demolat trei case pentru a face loc noii investiţii care urma să treacă de două milioane de euro.

Autorităţile locale i-au dat toate avizele necesare, iar Protopopiatul Ortodox care deţine terenul din vecinătate pe care stă bătută de vreme o mică bisericuţă din lemn şi o parte din cel mai vechi cimitir românesc din Bistriţa, şi-a dat de asemenea acordul. Condiţia era ca blocul să nu umbrească moştenirile istorice de lângă, iar în cazul în care cimitirul ar fi fost afectat în timpul lucrărilor, firma lui Negrea ar fi urmat să repare stricăciunile.

2015, începutul problemelor pentru Negrea

Potrivit planurilor puse la punct în 2011, imobilul era prevăzut cu spaţii pentru birouri, săli de conferinţe, sală de fitness, spaţii comerciale, parcare subterană şi locuinţe de lux. Evident, spaţiile respective erau adresate celor potenţi financiar, având în vedere faptul că un apartament în imobilul respectiv era estimat, la acea vreme, la 100.000 de euro.

În august 2015, cei de la Poliţia locală din cadru Primăriei Bistriţa au sancţionat firma lui Marius Negrea cu 10.000 lei din cauză că nu s-a respectat autorizaţia de construire a imobilului de pe strada Crinilor. În loc să aibă doar 7 etaje, atât cât prevedea documentul emis de primărie în baza unei hotărâri de Consiliu Local, Negrea a decis să îi mai adauge două etaje. În plus, amprenta la sol este şi ea mult mai mare, evident nefiind respectat nici gradul de ocupare al terenului.

Însă, toate acestea par să fie premeditate, fiindcă în momentul în care s-a văzut cu documentul în mână, până să se apuce de construit, Negrea a strigat adunarea proiectantului, verificatorului de şantier şi constructorului şi au fost operate modificări la proiectul iniţial. Pe motiv că au de întărit structura clădirii la cutremure, s-a extins amprenta la sola acesteia, au crescut stâlpii de la parter şi au realizat un planşeu interimar. În instanţă cei de la Consult Imobil au arătat că au făcut demersuri pentru intrarea în legalitate vis-a-vis de noua formulă de construire a clădirii, însă aici au întâmpinat rezistenţă din partea administraţiei locale. Cu toate acestea, au construit mai departe. Acum imobilul este finalizat, ba chiar o parte utilizat, fiindcă Negrea, băiat isteţ, a vândut sau a închiriat între timp spațiile.

În loc de 7 etaje sunt 9

În documentele depuse la dosarul în care Negrea a contestat ameda aplicată de polițiștii locali, se arată că prin procesul verbal de constatare şi sancţionare, în baza căruia i s-a aplicat amenda de 10.000 lei firmei lui Negrea, complementar s-a dispus şi sistarea lucrărilor, întrucât lucrarea s-a realizat cu „nerespectarea autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3 (n. r. – din Legea 50/1991), cu excepţia celor prevăzute la lit. b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin 15, de către investitor şi executant”.Cât de sistate au fost lucrările se vede cu ochiul liber, adică deloc.

Potrivit autorizaţiei de construire, Consult Imobil urma să ridice pe str. Crinilor un imobil locuinţă colectivă cu spaţii comerciale la parter în regim de înălţime S+P+7E fără afectarea proprietăţilor vecine.

Însă conform procesului verbal, poliţistul local care a verificat ce se întâmplă la faţa locului a constatat „nerespectarea de către petentă (n. r. – Consul Imobil) a Autorizaţiei de Construire nr. 96 din 09.03.2015 prin:

  • executarea suplimentară a unei reţele de stâlpi din beton armat la parter, cota 0.00;
  • executarea unui planşeu din beton armat în suprafaţă de cca. 480 mp, a unui alt planşeu de cca 120 mp pe o reţea de stâlpi şi grinzi de beton armat şi o copertină, la cota +3,70;
  • nerespectarea regimului de înălţime, respectiv modificarea acestuia la S+P+9E niveluri, faţă de S+P+7E cât prevede autorizaţia”.

Toate modificările aduse au dus şi la modificarea procentului de ocupare a terenului (POT) şi a coeficientului de utilizare a terenului (CUT).

„S-a consemnat că, urmare acestor modificări neautorizate, nivelul peste parter nu mai are rolul de mezanin, ci de etaj, şi în acest fel indicatorii urbanistici POT şi CUT exced valorile aprobate prin A.C 96/2015.

Conform procedurii care se urmează în aceste situaţii, au fost efectuate fotografii la faţa locului, din care reiese stadiul efectuării lucrărilor şi mult mai important, numărul real de niveluri edificate, respectiv 9”, se arată în documentele de la dosarul cauzei.

Prin urmare, agentul constatator a procedat la întocmirea procesului verbal, iar primarul municipiului Bistriţa de la acea vreme, Ovidiu Creţu, a aplicat prin rezoluţie sancţiunea amenzii „şi a dispus ca măsură complementară sistarea lucrărilor şi desfiinţarea lucrărilor neautorizate”.

S-au întins mai mult din cauză de…cutremur

Cei de la Consult Imobil au motivat modificările aduse proiectului prin faptul că „în urma discuţiilor şi consultărilor avute cu proiectantul şi verificatorul de şantier şi constructorul a rezultat faptul că în baza Dispoziţiei de şantier nr. 1/02.04.2015 şi a Dispoziţiei de şantier nr. 2/02.08.2015 (n. r. – nu cu mult timp înainte ca firma să fie amendată) au fost operate modificări ale proiectului conform Raportului de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit de către dr. ing. (…), expert MLPAT, în luna octombrie a.c. Aceste modificări au fost necesare pentru a realiza o mai bună conformare a clădirii la acţiunile seismice având în vedere că structura de rezistenţă iniţială prezenta distanţe mari între centrele maselor şi centrele de inerţie/rigiditate de la fiecare nivel. Îmbunătăţirea rezistenţei imobilului s-a realizat prin extinderea amprentei la sol a clădirii, prin creşterea numărului de stâlpi de la parter şi prin realizarea unui planşeu interimar”. Totodată, ei au susţinut că modificările au fost efectuate „ ca urmare a solicitării proiectantului”.

Culmea însă, susţineau cei de la Consult Imobil, ei au vrut să intre în legalitate și au inițiat demersuri pentru a obține modificarea autorizaţiei de construire, însă la nivelul municipalității a întâmpinat “o opoziţie feroce materializată prin emiterea unor certificate de urbanism în vădită contradicţie cu prevederile PUZ şi PUD aferent zonei, precum şi cu corecturi şi adnotări din partea primarului şi secretarului municipiului”, astfel că nu și-au putut atinge scopul.

Cel care a proiectat acest imobil este Ștefan Tămaș, la acea vreme șeful Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Bistrița, care însă pe proiectul celor de la Consult Imobil apărea în calitate de șef de proiect din partea SC AMI Proiect SRL, firma care a întocmit Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „Construire clădire multifuncţională cu destinaţia de spaţii comerciale, birouri şi locuinţe” în municipiul Bistriţa, str. Crinilor, nr. 2-8, al cărui beneficiar este Consult Imobil SRL. Mai mult decât atât, administratorul şi asociat unic al SC AMI Proiect SRL este nimeni alta decât Marcela Tămaş, soţia şefului de la acea vreme a Serviciului Urbanism al municipalității.

La momentul la care Ştefan Tămaş a întocmit PUZ-ul pentru Negrea, în 2009, el nu era încă angajatul Primăriei Bistriţa, lucru care s-a întâmplat abia în 2010. Numai că în 2010, în calitate de şef Serviciu urbanism, Tămaş a semnat documentaţia care însoţea PUZ-ul cu pricina în vederea aprobării de către consilierii locali.

Revenind la dosar, instanța nu le-a dat dreptate celor de la Consult Imobil, în condiţiile în care încălcarea legii era probată de municipalitate prin fotografii executate de cei de la Poliţia locală care au mers în control pe şantierul de pe Crinilor, în august 2015.

„ (…) din fotografiile realizate cu ocazia controalelor rezultă puterea evidenţei chiar şi pentru un nespecialist în domeniul urbanismului, că regimul de înălţime impus prin A.C. 96/2015 nu a fost respectat”, arată instanţa în motivarea sentinţei.

Deşi reprezentanții Consult Imobil au faptul că imobilul de pe Crinilor respectă Planul Urbanistic General aprobat în 2013, instanța a arătat în motivare că „planul urbanistic general reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, care nu conferă automat dreptul de a modifica, după bunul plac, proiectul autorizat, ci doar stabileşte liniile directoare în amenajarea teritoriului municipiului”.

Drept urmare, instanţa Judecătoriei Bistriţa a concluzionat că procesul verbal de constatare a contravenţiei este temeinic şi legal întocmit, astfel că a respins contestaţia Consult Imobil.

Au băgat tot în umbră

Odată cu transpunerea proiectului în realitate, urmele primei biserici româneşti din Bistriţa, dar și cimitirul din imediata vecinătate au trecut în umbră, la propriu, întrucât odată cu apariţia a ditamai imobilului acestea nu se mai observă deloc.

Pe lângă toate acestea, potrivit unor documente aflate la Arhivele Naţionale Bistriţa reiese faptul că cimitirul, din care astăzi mai este vizibilă doar o mică parte, s-a întins până înspre Bulevardul Decebal.

Arheologii spun însă că zona respectivă nu intră în raza rezervaţiei arheologice Bistriţa – oraş medieval.

„Documentaţia acumulată din urmărirea diverselor lucrări de construcţii şi infrastructură din zona arată că terenul nu deţine niveluri de locuire antice şi medievale. La începutul secolului XX şi în urma aplicării reformei agrare din anul 1921 au fost deschise noi parcele, oraşul extinzându-se în această zonă. Diagnoza arheologică realizată în vederea stabilirii potenţialului arheologic de pe parcelele invocate au constatat că terenul este liber de sarcină arheologică”, se menţiona în adresa Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud, ataşată la dosarul prin care Marius Negrea solicita, în 2010, Consiliului Local Bistriţa aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Crinilor, nr. 2-8.

Însă în aceeaşi adresă este menţionat şi faptul că în anul 1793, românii greco-catolici din Bistriţa au achiziţionat terenul din strada Crinilor unde au ridicat prima biserică româneasca din localitate, care a funcţionat până în 1895, după care a fost donată românilor din Lechinţa.

„În jurul bisericii au fost practicate între 1795 şi 1871 o serie de înmormântări, semnalate în teren şi prin cruci de piatră”, se mai preciza în documentul citat.

Semnalările din teren prin crucile de piatră fac însă referire la ceea ce se mai vede astăzi cu ochiul liber în terenul rămas în zona respectiva cu destinaţie de cimitir. Acolo practic sunt la vedere doar vreo 15 pietre funerare, aflate în spatele bisericuţei de lemn.

Procesul civil, suspendat… din cauză de procurori

Marius Negrea nu a fost mulțumit cu hotărârea Judecătoriei Bistrița, astfel că a mers mai departe, atacând sentința în apel, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde dosarul a fost înregistrat în aprilie 2017.

După câteva termene, în octombrie același an instanța a decis să suspende judecarea cauzei. Aste deoarece între timp, procurorii au intrat pe fir și au demarat o anchetă cu privire la construcția de pe Crinilor, cel vizat fiind Marius Negrea, dar și reprezentantul firmei care a construit imobilul, respectiv Emil Monița de la SC Edi-Luis-Tax SRL.

Condamnat cu executare

Cei doi au fost trimiși în judecată în iunie 2018, pentru comiterea infracţiunii de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control. Cele două firme, respectiv Consult Imobil și Edi-Luis-Tax SRL sunt părți responsabile civilmente în dosar. După circa doi ani și jumătate de judecată, instanța de fond a pronunțat sentința. Atât Marius Negrea, cât și Emil Monița au fost condamnați la câte un an de închisoare cu executare.

“1. Condamnă pe inculpatul N.V. M., (….) , fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control, prev. de art. 24 lit. b din Legea nr. 50/1991, la pedeapsa de: -1 an închisoare.

În baza cu art. 45 alin. 2 CP rap. la art. 66 lit. a şi b CP, art. 68 alin. 1 lit. c CP, aplică inculpatului pedeapsa complementară f a interzicerii exercitării, pe o durată de 2 ani, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, urmând să fie executată după data executării sau considerării ca executate a pedepsei închisorii.

În baza cu art. 45 alin. 5 CP rap. la art. 66 lit. a şi b CP, art. 65 alin. 3 CP, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară, urmând să fie executată din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

2. Condamnă pe inculpatul M.E., (…), fără antecedente penale, pentru comiterea infracţiunii de continuare a executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control, prev. de art. 24 lit. b din Legea nr. 50/1991, la pedeapsa de: -1 an închisoare.

În baza cu art. 45 alin. 2 CP rap. la art. 66 lit. a şi b CP, art. 68 alin. 1 lit. c CP, aplică inculpatului pedeapsa complementară f a interzicerii exercitării, pe o durată de 2 ani, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, urmând să fie executată după data executării sau considerării ca executate a pedepsei închisorii. În baza cu art. 45 alin. 5 CP rap. la art. 66 lit. a şi b CP, art. 65 alin. 3 CP, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară, urmând să fie executată din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

Ia act de faptul că persoana vătămată Primăria mun. Bistriţa, prin primar, nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 274 alin. 1 CPP, obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.12.2020”, este sentința pronunțată de instanța de la Judecătoria Bistrița, pe data de 18 decembrie 2020.

Hotărârea instanței de fond nu este definitivă, iar cei doi inculpați, dar și Consult Imobil SRL au atacat-o deja cu apel.

2 COMENTARII

  1. Bine dar de Dragan patronu de la EMI nu se leaga nimeni ?Ainceput demolarea scarilor la blocul cu scarile (daca nu reclamau vecinii le demola) si alte lucrari neautorizate cu duiumul si sta bine mersi ?Asta face cam ce vrea muschii lui si e bine mersi !!!Nu ar trebui sa refaca ce a demolat fara niciun fel de autorizatie ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.