Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca beneficiarul a depus cererea de plată pentru ANT – sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2014, că s-au efectuat verificările privind datele din cererea de solicitare a ANT, sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum şi numărul de animale solicitate pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei si că beneficiarul a ataşat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare

Conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1456/25.09.2014, suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT, în sector zootehnic, schema decuplată de producţie în sectorul carne bovine este de 300 lei/cap.

„Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale”, se arată într-un comunicat al APIA.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here