Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Bistriţa Năsăud. informează beneficiari care au avut cerere depusa in sistemul de agricultura ecologica in anul 2013, că a demarat perioada de depunere la cererile de solicitare a schemei de minimis ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sitemul de agricultură ecologică .

Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în anul de cerere 2013 în baza HG 759/2010, şi care au depus cerere de ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse între:

a)      0,30 ha şi 5 ha inclusiv;

b)      5.1 ha şi 20 ha inclusiv;

Beneficiarii ajutorului de minimis completează şi depun cererea la Centrul Judeţean Bistriţa Năsăud pâna la data de 07 noiembrie 2014, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;

c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului;

d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului,din anul 2013,respective din anul 2014, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

f) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:

-nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi certificare;

– beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

g) certificat de producător emis potrivit HG nr.661/2001,privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările si completarile ulterioare,pentru producătorii agricoli persoane fizice;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.