Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud  informează contribuabilii persoanele fizice, că în Monitorul Oficial al României nr. 408 din 30 mai 2016, a fost publicată Legea nr.112/2016 prin care se reglementează, printre altele, condițiile privind modul de declarare și de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care nu realizează venituri, astfel încât acestea să poată beneficia de serviciile oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

Actul normativ prevede, în principal următoarele:

Persoanele fizice care nu realizează venituri şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, precum şi cele care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, pot opta să plătească CASS lunar sau la data la care solicita servicii medicale, astfel:

a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181 din Codul fiscal, sau

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute de Codul fiscal, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară, valabil la data depunerii declaraţiei;

În acest sens, persoanele fizice vizate au obligaţia depunerii unei declaraţii  la organul fiscal competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Plata contribuţiei

În cazul opţiunii prevăzute  la lit. a), plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181 din Codul fiscal, pe toată perioada declarată, iar în cazul prevăzut la lit. b), plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează la data depunerii declaraţiei.

Persoanele fizice din categoria celor prezentate mai sus, care încep să realizeze venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse, trebuie să depună la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere al cărei model se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Dacă au fost deja  emise decizii de impunere pentru plata CASS, persoanele fizice care nu realizează venituri şi cărora le sunt aplicabile prevederile noului act normativ, pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru desființarea deciziei începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.

Potrivit legislaţiei în vigoare, veniturile din investiții cuprind: venituri din dividende, dobânzi, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, venituri din lichidarea unei persoane juridice, iar veniturile din alte surse cuprind o categorie mai largă de venituri realizate ocazional, precum veniturile realizate de persoanele fizice din contracte şi convenții civile.

Persoanele fizice care realizează, în cursul anului fiscal, exclusiv venituri din investiţii şi/sau din alte surse, pentru care baza anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru aceste venituri nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, acestea având posibilitatea de a opta să plătească CASS lunar sau la data la care solicită servicii medicale conform noilor reglementari.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.