Ţacăl OUT, dar nu se lasă, dă totul în vileag! Aleşii locali din Bistriţa Bîrgăului au numit ILEGAL şeful noului ocol de regie. Mihai Pop, în vizorul procurorilor

2094

Dan Ţacăl a pierdut şefia noii regii silvice autonome care se vrea înfiinţată la Bistriţa Bîrgăului, entitate care va să înlocuiască actualul Ocol Silvic. Majoritatea PSD l-a votat pe inginerul Mihai Pop, după pofta şi inima primarului Vasile Laba. Numai că, tot ceea ce s-a întâmplat în ultima şedinţă a Consiliului Local Bistriţa Bîrgăului, care a avut loc pe 15 iunie, este total în afara legii. Nu poţi numi tu Consiliu Local şeful unei regii autonome, fiindcă pur şi simplu nu îţi intră în atribuţii, acest lucru fiind de competenţa consiliului de administraţie al regiei. Consiliu de administraţie care însă, nu există. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că abia acum se fac primii paşi pentru transformarea vechiului ocol silvic în ocol de regie publică locală.


Scandalul legat de înlăturarea lui Dan Ţacăl de tot ceea ce ţine de viitorul ocol de regie publică locală din Bistriţa Bîrgăului, ia amploare. Pe 15 iunie, 11 dintre consilierii locali din Bistriţa Bîrgăului l-au votat ca şef al noii structuri pe inginerul Mihai Pop. Asta, fără să aibă un consiliu de administraţie al noii regii, care, conform legii, alege noul şef. Practic aleşii locali din Bistriţa Bîrgăului au sărit calul şi s-au substituit consiliului de administraţie.

Dan Ţacăl a contestat acest lucru şi susţine că va merge mai departe în contencios.

 

Înfiinţează regia fără respectarea legii

Dan Ţacăl, încă şeful Ocolului Silvic Bistriţa Bîrgăului i-a avertizat pe consilierii locali încă din luna mai că demersurile întreprinse pentru transformarea ocolului silvic într-un ocol de regie publică locală nu sunt conforme cu legea. În plus, acesta le-a atras atenţia şi cu privire la problemele de ordin penal pe care le are inginerul Pop. Fiindcă la şedinţa din luna mai proiectele de hotărâre pe această temă nu au avut cvorumul necesar, totul s-a amânat pentru această lună, astfel că pe 15 iunie, Dan Ţacăl a revenit cu noi adrese către legislativul local, prin care atrage atenţia asupra neregulilor.

„În şedinţa pe comisii organizată în data de 12.06.2017 nu s-au prezentat Actul constitutiv şi Statutul regiei propuse spre înfiinţare, susţinându-se că sunt aceleaşi cu cele prezentate la anterioara şedinţă de Consiliu Local şi ca atare nu au fost discutate şi avizate de comisii.

Consider că Proiectul de hotărâre nu respectă legislaţia în vigoare, supusă dezbaterii, respectiv OUG 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, legea care reglementează regulile care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, în cazul nostru regia publică locală care va fi înfiinţată de Consiliul Local Bistriţa Bîrgăului.

Acest lucru a fost subliniat şi în adresa înregistrată sun nr. 1990/18.05.2017 înaintată de subsemnatul cu ocazia şedinţei anterioare, dar care nu a fost distribuită către membrii Consiliului Local pentru o corectă informare şi pe care o înaintez în copie.

Pe lângă argumentele prezentate în adresa de mai sus, vă prezint şi punctul de vedere al Gărzii Forestiere Cluj, exprimat prin adresa nr. 3328/16.03.2017 la cererea Primăriei şi Ocolului Silvic Bistriţa Bîrgăului: „în legătură cu forma de organizare a Ocolului Silvic Bistriţa Bîrgăului aceea de regie autonomă de interes local care să administreze pădurile proprietate publică ale UAT Bistriţa Bîrgăului” şi să nu presteze servicii silvice aşa cum se prevede în Statutul prezentat. Dreptul de administrare se exercită „în condiţiile stabilite de legea ce guvernează activitatea a regiilor de interes local „ respectiv OUG 109/2011 probată prin Legea 111/2016 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (…)” a scris Dan Ţacăl în adresa înaintată consilierilor locali.

Totodată acesta a arătat şi neregulile care au avut loc în şedinţa pe comisii care s-a desfăşurat fără să respecte normele legale.

În plus, Dan Ţacăl precizează cu subiect şi predicat şi faptul că mai întâi trebuia ales un consiliu de administraţie şi nu şeful noii regii.

„Deşi procedura de înfiinţare a Consiliului de Administraţie nu a fost încă declanşată, totuşi a fost cerută depunerea unor dosare de candidatură la această funcţie şi drept urmare s-au depus două: al meu, ing. Dan Mihai Ţacăl, actualul şef de Ocol, post ocupat de subsemnatul prin concurs şi avizat de minister, şi al d-lui dr. ing. Pop Mihai.

padure bistrita bargaului 1

Ce prevede clar legea

Conform legii, există anumite proceduri pentru constituirea Consiliului de administraţie al unei regii autonome de interes public local.

(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3-7 persoane.

(2) Consiliul de administraţie este constituit din:

 1. a)un reprezentant din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
 2. b)un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome;
 3. c)1-5 persoane cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

(….)

(5) Desemnarea membrilor consiliului de administraţie va fi făcută în baza unei evaluări sau selecţii prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorităţii publice tutelare, iar în cazul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice de o comisie organizată la nivelul acestei instituţii. Pentru desemnarea reprezentantului autorităţii publice tutelare şi a celorlalţi 1-5 administratori, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate, în condiţiile legii.

(…)

(8)Anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică prin grija autorităţii publice tutelare cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile care trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.(…)„, stă precizat în Legea 111/2016.

 

Noul ales al consilierilor, anchetat penal

În aceeaşi adresă, Ţacăl arată că asupra inginerului Mihai Pop planează suspiciuni de comiterea unor infracţiuni pe linie silvică, astfel că a propus respingerea dosarului depus de acesta.

„ (…) întrucât asupra activităţii profesionale a d-lui Pop grevează mari semne de întrebare acesta fiind cercetat în trei dosare penale, din care cel prezentat în adresă, de o gravitate excepţională „folosire ilegală de ciocan silvic de marcat”, acesta nu deţine avizul ministerului pentru funcţia de şef de ocol, conform prevederilor Codului Silvic şi am propus respingerea dosarului de candidatură până la definitivarea cercetării penale.

Pe lângă cazul prezentat în adresa 1991/18.05.2017 vă comunic că Secţia 2 Poliţie ne-a sesizat privind verificarea cioatelor în două partizi exploatate de către doi agenţi economici în anul 2015. Am dispus verificarea şi în conformitate cu raportul încheiat de echipa de control nr. 2142/09.06.2017, în UA 91 din UP I Stegea s-au identificat şi ridicat un număr de 4 cioplaje, iar în UA 18 din UP II Dealul Negru un număr de 8 cioplaje, marcate tot cu ciocanul BN 09 14, ciocanul care la vremea respectivă se afla în posesia dl. Pop Mihai, diferit de ciocanul silvic cu care au fost marcate partizile respective. Mărcile au fost ridicate de reprezentantul poliţiei şi trimise la expertizare, urmând cercetarea penală.

Tot la sesizarea Secţiei 2 Poliţie, înregistrată cu numărul 1996/24.05.2017, referitoare la soluţionarea Dosarului penal privind drumul de tractor făcut ilegal de către SC ZADORSIM SRL (n. r. – al căror patroni sunt naşii de cununie ai primarului Vasile Laba), ni s-a cerut remăsurarea drumului, măsurat iniţial de către dl Pop Mihai. Am dispus acest lucru, iar din măsurătorile efectuate de echipa compusă din ing. Săsărman Teodor Dan, ing. cadastru Istrate Dorel şi pădurar Rus Ionel, a reieşit o suprafaţă mai mare decât cea măsurată cu 203 m.p. şi ca atare o cantitate mai mare de material lemnos tăiat ilegal. Ca atare s-a deschis un nou dosar de cercetare penală împotriva dl. Pop Mihai.

Precizez că am prezentat aceste fapte după ce am discutat cu şeful Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bîrgăului, care mi-a recomandat prezentarea lor în faţa Consiliului Local”, a scris Dan Ţacăl în adresa înaintată Consiliului Local.

Loading...

16 COMENTARII

 1. Domnu Tacal va rugam sa ne spuneți și de domnul Primar cum va sunat să-l puneți pe Ciotecu înapoi în funcție. Și rugăm personalul silvic să spună cum dirija Primarul Partizile pentru Populație la care agent să fie vindute.Si să nu mai vorbim de Partizile care sau vîndut peste deal de Ciotecu partizi care erau făcute pentru frații Primarului.Si in care mergea Doctor Inginer Pop Mihai și Finul Domnului Primar și marca sute de mc în plus.Sa vadă lumea că nu dumneavoastră erați cu tabelele făcute pe morți. Poi ce lotrii erau la măsura oilor la Ciotecu. Și Vicile poate are și el oi că Primarul are sută la sută că prea îl apară.

 2. Daca furtul sa facut de ani de zile iar prejudiciile,sunt de miliarde grele in tot acest timp politia si justitia ce au facut înafara de a primi salar. Cum se poate sa se fure si astazi si nimeni nimic. Cineva o sa raspunda? Sau o sa ramina mafia cu miliardele furate cu acordul padurarilor si atit. Ciotecu parca nu avea voie sa lucreze in silvic cum de e pe post si fura inca.

 3. După cele menționate mai sus de șeful ocolului silvic Bistrița Bârgăului astăzi la ocolul silvic a venit soția doctorului ing în furtsilvicultura Pop adică fina Primarului Laba și s_a certat cu șeful.Nacazul mare e altul doctor ing Pop Mihai vrea să-și pună dantura in Austria dar nu avea bani deajuns și nu știe cum să facă rost că fără ciocan e greu. Sfatul nostru este să ia de la Piramida unde a băgat Pădurea satului.

 4. Primarul Laba cu două fețe. Înainte a spus că el nu de baga. După aia sa invirtit, și vineri 9 Iunie sună adunarea consilierilor prezenți toți ai lui, adică marionetele. Primele cuvinte care nu votează pleacă amenințare. Am întrebat un consilier cum poate să voteze un om care nu a putut să aibă grijă de un ciocan dapoi de un arsenal. Răspunsul a fost mi frica de Laba. În ce secol suntem oameni buni? Consilierii de tem de Laba și Laba de Ciotecu.

 5. Primare Laba spune cum facea-ti cereri pe mortii din sat si le luai tu cu fratii iar Ciotecu le vindea si va aducea banii acasa. Cum sa nu se teama de aciotecu ca daca il toarna e bai. Iar Pop trebuie sa fie sef sa fire Labă in continuare cu nanasii si cu finii. Labă ai furat ca un hoț de unde ai hotel la colibita?

 6. Pai cum sa nu fure? Altfel de unde bani de palate si vile de unde mercedes pt prostituata si chefuri de milioane de lei domnu Vasilică ştie de ani buni ce se fura in sat dar crede ca satul e prost si nu vede. Lemne de foc nu avem domnu Laba de unde sa cumparam de la prostitua?

 7. Cum să-l schimba pentru ce? Corect ar fi întîi să plece Laba că Tacal nare banzic. Și nare hotel și pămînt cumpărat lîngă lac și trecut pe frați. Dacă ar fi și luăm pe dreptate Tacal a executat de foarte multe ori ordine

 8. Cînd se verifica de unde a aparut castelu lui Laba la colibita, si pe ce bani o sa vedeti mari surprize pina atunci mucles ca nu are nici o treaba el cu Ciopa fura iar satu se uita.

 9. Emil Țîră sa tacă că o uitat cînd nu le dădea motorina deajuns la remorci că să aibă el să vanda.O uitat cînd scotea cu duba fabricii plină cu scindura el ar trebui să tacă că la cît o furat ei fabrica de ce o dat faliment.

 10. De unde credeți că sia făcut casă pe locul dat de comună. Ar trebui să-l întrebe Ciopa să nu tot zică că Ciopa fură.Ciopa a fost obligat să mai fure cîte un lemn că trebuia să ducă la banzic pe uliță.

LĂSAȚI UN MESAJ